Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Księgowość

Jak obliczyć należny podatek dochodowy?

Należny podatek dochodowy

Podatnicy zobowiązani są do uiszczenia stosownych wpłat do urzędu skarbowego w wyznaczonym czasie. Jednym z nich jest podatek należny, który jest opłacany po pomniejszeniu go o podatek naliczony. Wynika on ze sprzedaży towarów oraz usług, a jego wysokość jest zależna od ceny netto oraz stawki VAT. Wykazywany jest w deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy.

Czym jest należna zaliczka na podatek dochodowy?

Każda osoba, która osiąga dochód, jest podatnikiem, czyli powinna obliczyć i zapłacić podatki. Dotyczy to także przedsiębiorców, którzy zobowiązani są odprowadzać podatki do urzędu skarbowego w trakcie roku. Zaliczki stanowią jeden z najważniejszych obowiązków podatnika. Obejmują one zapłatę z góry ustalonych podatków w określonym terminie. Zaliczki należne powinny być zapłacone w ciągu roku podatkowego do urzędu skarbowego przez płatnika oraz podatnika. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatkach dochodowych, zgodnie z art. 44 ust. 15 ustawy o PIT, od 1 stycznia 2018 roku podatnicy, którzy osiągają dochody z działalności gospodarczej, nie są zobowiązani do wpłacania zaliczki, jeżeli podatek należny od osiągniętego dochodu od początku roku pomniejszony o wartość zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekroczył 1000 zł.

Jak obliczyć zaliczkę?

Wysokość podatku należnego jest zależna od ceny netto oraz stawki podatku VAT. Chcąc obliczyć jego wartość, należy zastosować wzór:

Podatek VAT = kwota netto x stawka podatku VAT.

Czym różni się podatek należny i naliczony?

Czynni podatnicy VAT są zobowiązani do uiszczenia podatku należnego, który wynika z generowanych przychodów do Urzędu Skarbowego. Ściśle z nim związany jest podatek naliczony, jednak on pomniejsza podatek należny. Wiele osób myli te pojęcia, warto zatem poznać dokładne definicje, gdyż może to wpłynąć korzystnie na finanse w firmie.

Podatek należny to kwota podatku, która wynika ze sprzedaży towarów bądź usług. Jego wysokość jest zależna od ceny netto i stawki podatku VAT. Wykazywany jest na druku deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy. Obowiązek podatkowy powstaje w przypadku dokonania dostawy towarów bądź wykonania usługi. Co ważne, w sytuacji, kiedy została wpłacona zaliczka na poczet transakcji, wówczas obowiązek podatkowy powstaje w dniu, w którym otrzymane zostały środki finansowe i jest adekwatny do otrzymanej kwoty.

Z kolei podatek naliczony wynika z tytułu:

  • nabycie przez przedsiębiorcę towarów bądź usług na rzecz prowadzonej działalności gospodarczej;
  • importu towaru;
  • nabycie produktów rolnych, które są związane z dostawą opodatkowaną;
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których (odpowiednio) podatnikiem jest ich nabywca lub usługodawca.

Co ważne, wydatek ten musi być udokumentowany fakturą lub dokumentem celnym bądź deklaracją importową.

Podatek dochodowy

Obydwa podatki są ze sobą ściśle powiązane, jednak znacząco się różnią. Podatek należny jest pomniejszony o podatek naliczony – należy go odprowadzić do US. Z kolei podatek naliczony pomniejsza podatek należny.

Podatek należny dokumentowany jest fakturami, które zostały wystawione przez przedsiębiorcę. Z kolei podatek naliczony jest dokumentowany fakturami, które są wystawiane przez sprzedawcę danych towarów bądź usług nabytych przez przedsiębiorcę.

Podatek naliczony jest opłacany przez przedsiębiorcę wraz z ceną netto nabytych towarów i usług. Z kolei podatek należny jest pobierany wraz z ceną netto za ich sprzedaż.

Kiedy następuje zwrot nienależnej nadpłaty podatku?

Jak wynika z zasad przyjętych w ordynacji podatkowej, w przypadku wpłacenia na konto urzędu skarbowego zbyt dużej kwoty zaliczek, stanowią one nadwyżkę i są rozliczane w zeznaniu rocznym. Odzyskanie nadwyżki jest możliwe na zasadach określonych w art. 77a ordynacji podatkowej: urząd skarbowy na wniosek podatnika w uzasadnionych przypadkach, może dokonać zwrotu nadwyżki wpłaconych zaliczek.

Jak wygląda korekta podatku należnego?

Każdy podatnik ma prawo skorygowania błędnie sporządzonej deklaracji podatkowej. Korekty dokonuje się poprzez złożenie deklaracji korygującej, która stanowi nową wersję rozliczenia za dany okres. W tym celu należy wypełnić właściwy formularz z poprawnymi danymi wraz z oznaczeniem korekta. Złożenie takiego dokumentu nie będzie wiązało się z odpowiedzialnością karną skarbową.

Jak można uzyskać zaświadczenie o kwocie należnego podatku dochodowego?

W celu uzyskania zaświadczenia o podatku należnym należy złożyć stosowny wniosek do urzędu skarbowego. Czynność tę można wykonać elektronicznie za pośrednictwem serwisu e-Urząd skarbowy lub e-PUAP bądź w wersji papierowej, którą należy dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego. Opłata skarbowa wynosi 17 zł, a jej obowiązek powstaje w momencie złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Dowód zapłaty należy dołączyć do składanego wniosku. Termin oczekiwania wynosi 7 dni.

Każdy podatnik, który osiąga dochody, ma obowiązek wpłacenia zaliczki do urzędu skarbowego. Zobowiązanie to jest uregulowane prawnie. Warto zatem przestrzegać terminów, by nie narazić się na odpowiedzialność karną skarbową.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne