Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Księgowość

Faktura od nievatowca dla vatowca

Faktura od nievatovca dla vatovca

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie ze zwolnienia z podatku nie mogą jednak wystawić tradycyjnej faktury VAT – na dokumencie nie zostanie wyszczególniony podatek, a jedynie informacja o tym, że podatnik jest nievatowcem. Zarówno z perspektywy przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku VAT, jak i firm korzystających z usług nievatowców, wystawianie faktur tego typu może okazać się problematyczne. Jak w praktyce powinna wyglądać faktura od nievatowca, co powinna zawierać i kiedy podatnik zwolniony z VAT ma prawo wystawić fakturę sprzedaży?

Faktura od nievatowca dla vatowca – obowiązujące przepisy

Regulacje dotyczące wystawiania faktur zostały określone szczegółowo Ordynacji podatkowej, na podstawie której na przedsiębiorców został nałożony obowiązek wystawiania faktur dla sprzedaży prowadzonej na rzecz innych firm (B2B) oraz na żądanie nabywcy. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia z VAT nie pojawiają się w tej kwestii żadne wyjątki, co potwierdza dodatkowo Ustawa o podatku od towarów i usług – podatnicy korzystający ze zwolnienia z podatku VAT mają obowiązek wystawić fakturę odbiorcy za każdym razem, gdy otrzymają takie żądanie od kontrahenta.

Ze względu na korzystanie ze zwolnienia z podatku, na fakturze wystawianej przez nievatowca pojawia się obowiązek umieszczenia informacji o podstawie zwolnienia z podatku. Ustawa o VAT wskazuje, że w przypadku wystawiania faktury bez VAT konieczne jest umieszczenie informacji o podstawie zwolnienia ze względu na zakres wykonywanych czynności (art. 43 ust. 1), ze względu na szczegółowe przepisy (art. 82 ust. 3) lub ze względu na nieprzekroczenie limitu wartości sprzedaży w ubiegłym roku podatkowym (art. 113 ust. 1 i 9). W praktyce przedsiębiorcy mogą korzystać z dwóch rodzajów zwolnienia z VAT: podmiotowego oraz przedmiotowego.

Zwolnienie podmiotowe z VAT obowiązuje przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zwolnienie przedmiotowe z VAT obowiązuje przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż ustawowo zwolnioną z VAT. Sprzedaż taka może obejmować usługi i towary określone w art. 43 i art. 82 ustawy o VAT, w tym usługi z zakresu opieki medycznej, usługi edukacyjne, oraz usługi finansowe.

Co powinna zawierać faktura wystawiona przez nievatowca?

Podobnie jak w przypadku samego obowiązku wystawiania faktur przez przedsiębiorców zwolnionych z podatku VAT, zawartość wystawianych faktur nievatowych jest określona w ustawie o VAT (elementy, które należy obowiązkowo umieścić na fakturze zostały wymienione w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT). W szczególności faktura taka powinna zawierać wszystkie podstawowe informacje o obu stronach transakcji, przedmiocie transakcji oraz podstawie zwolnienia z VAT, zgodnej z wymienionymi wyżej zasadami określania podstawy zwolnienia.

W praktyce, na fakturze od nievatowca znajdzie się:

  • data wystawienia i kolejny numer dokumentu,
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika oraz nabywcy (wraz z adresami),
  • nazwa towaru lub usługi podlegającej sprzedaży,
  • ilość towarów bądź zakres wykonanych usług,
  • cena jednostkowa towaru lub usługi oraz kwota należności ogółem za fakturę.

Brak adnotacji o podstawie zwolnienia z podatku VAT na fakturze wystawianej przez nievatowca jest błędem, z wyjątkiem przypadków w których podstawą zwolnienia jest zwolnienie podmiotowe wynikające z nieprzekroczenia wskazanego progu wartości sprzedaży w poprzednim roku podatkowym.

W sytuacji zwolnienia podmiotowego nievatowiec może, ale nie musi umieszczać na fakturze informacji o podstawie zwolnienia.

Jak wprowadzić fakturę od nievatowca w koszty?

Przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą wymagają otrzymania faktury, by móc wliczyć zakup w koszty prowadzenia działalności i odliczyć poniesiony z tytułu zakupów podatek VAT. W przypadku faktur od nievatowca sytuacja wygląda nieco inaczej – dokument nie wyszczególnia należnego podatku VAT, bo sprzedawca jest zwolniony z obowiązku opodatkowania sprzedaży. Nabywca może więc wpisać fakturę do księgi przychodów i rozchodów, ale nie umieszczają jej w rejestrze zakupu VAT. Za podstawę prawną służy w tym miejscu art. 109 ust. 3., zgodnie z którym podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku, są zobowiązani prowadzić ewidencję zawierającą kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu.

W prostych słowach, jeśli faktura została wystawiona przez nievatowca (a w związku z tym podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku), regulacje prawne nie nakazują przedsiębiorcy ujmowania faktur w rejestrze. Faktura bez VAT nie będzie miała wpływu na obniżenie kwoty podatku należnego oraz na rozliczenie względem urzędu skarbowego. Czynny podatnik VAT może uwzględnić fakturę od nievatowca jako koszt jedynie w księdze przychodów i rozchodów.

 

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Agencje SEO to podmioty specjalizujące się w pozycjonowaniu stron internetowych. Ich zadaniem jest przeprowadzenie działań, które mają na celu zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Współpraca z tego rodzaju...

Księgowość

Każda osoba zaciągająca zobowiązania finansowe musi pamiętać o terminowej spłacie należności. W przypadku braku odnotowania pokrycia zadłużenia, wierzyciel może wystosować pismo, które ma za zadanie przypomnieć o obowiązku terminowej...

Biznes

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, zastanawia się nad powierzeniem części obowiązków innym osobom. Duże przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniej logistyki i dobrej organizacji pracy. W wielu firmach powoływany jest...

Księgowość

Weksel in blanco inaczej nazywany wekslem niezupełnym jest papierem wartościowym, który obowiązkowo musi posiadać określone przez prawo cechy. Dokument ten jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Najczęściej wykorzystywany...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy. Zatem ile...

Księgowość

Przedsiębiorcy doskonale znają pojęcie amortyzacji środków trwałych. To właśnie ona pozwala im obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Amortyzacja została ujęta w prawie podatkowym oraz w ustawie o rachunkowości. Jej podstawowe...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

Biznes

Rola copywritera w marketingu internetowym jest nieoceniona. Odpowiadając za słowo copywriter potrafi zdefiniować całą kampanię i stworzyć treści, które nie tylko sprzedają,lecz także tworzą pozytywny wizerunek marki. Możliwości i zadania...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne