Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Księgowość

Ile wynosi zaliczka na podatek dochodowy w 2023 roku?

Zaliczka na podatek dochodowy

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy. Zatem ile wynosi zaliczka na podatek dochodowy w 2023 roku?

Jak obliczyć wysokość zaliczki zgodnie z procedurami w zależności od rodzaju zatrudnienia?

Zaliczka na podatek dochodowy pracownika:

Umowa o pracę

Chcąc obliczyć podatek dochodowy pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, należy od wynagrodzenia brutto odjąć składki na ubezpieczenie społeczne, aby uzyskać wynagrodzenie zasadnicze, czyli podstawę do wyliczenia podatku.

Od wynagrodzenia zasadniczego należy odjąć koszty uzyskania przychodu. Otrzymany wynik należy zaokrąglić do pełnej kwoty. Następnie należy pomnożyć dochód przez stawkę 12% lub 32%. Od wyliczonej wartości należy odjąć wysokość kwoty zmniejszającej podatek (PIT-2). Otrzymany wynik stanowi zaliczkę na podatek dochodowy.

Umowa zlecenie

Wyliczenie podatku dochodowego stanowi wynagrodzenie brutto pomniejszone o koszty uzyskania przychodu oraz składki społeczne. Do umów zleceń stosuje się 20% KUP bądź 50% w przypadku kosztów autorskich.

Umowa o dzieło

Pobór zaliczki dokonywany jest według stawki 12% lub 32%. Podstawą odliczenia podatku jest przychód z tytułu umowy pomniejszony o 20% kosztów uzyskania przychodu lub 50% w przypadku praw autorskich.

Jak obliczyć podatek dochodowy od działalności gospodarczej?

Przedsiębiorcy mają możliwość rozliczania się:

  • na zasadach ogólnych, czyli podatek progresywny;
  • na podstawie podatku liniowego;
  • na zasadach podatku zryczałtowanego.
  1. Podatek progresywny, czyli 12% do 120 000 dochodu oraz 32% powyżej tej kwoty. Przedsiębiorcy mogą odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne, a także od podatku odliczyć kwotę zmieniającą podatek w wys. 3 600 zł.
  2. Podatek liniowy – dochód opodatkowany jest stawką 19%. Ten rodzaj rozliczenia najczęściej jest wybierany przez przedsiębiorców, którzy osiągają wysokie dochody. W tym przypadku przysługuje odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne, a także straty z lat ubiegłych. Jednak nie ma możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku.
  3. Podatek zryczałtowany – tutaj nie są brane pod uwagę koszty, które podatnik poniósł, uzyskując przychód, a jedynie kwota przychodów z danego miesiąca. Można ją pomniejszyć o zapłacone w danym czasie składki na ubezpieczenie społeczne.

Ile wynosi zaliczka na podatek dochodowy?

Nowy ład – zaliczka na podatek w 2023 roku

1 stycznia ubiegłego roku weszły w życie przepisy Polskiego Ładu 1.0, które uwzględniały zmiany podatkowe związane z podwyższeniem progów podatkowych. Stawka podatkowa w 2022 roku została zmieniona z dniem 1 lipca wraz z wprowadzeniem Polskiego Ład 2.0.

Z dniem 1 stycznia 2022 roku został podniesiony próg podatkowy z kwoty 85 528 do 120 000 zł. Stawka opodatkowania wynosiła 17%, jednak z dniem 1 lipca została zmieniona na 12%. Z kolei po przekroczeniu kwoty 120 000 zł wysokość podatku dochodowego wynosi 32%, który płacony jest jedynie od nadwyżki ponad tą kwotę, natomiast do jej wysokości stosuje się pierwszy próg podatkowy, czyli 12%. Wartości te obowiązują obecnie.

Podstawa obliczenia podatku w zł:

  1. Do 120 000 – 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł.
  2. Ponad 120 000 – 10 800 zł plus 32% nadwyżki ponad 120 000 zł.

Kwota wolna od podatku w 2023 roku wynosi 30 tys. zł.

Reasumując, stawki podatku w 2023 roku wynoszą: w pierwszym progu podatkowym 12%, natomiast od nadwyżki należy zastosować 32%.

Kiedy zaliczka na podatek dochodowy musi zostać wpłacona?

Do końca 2006 roku przedsiębiorcy dokumentowali podatek dochodowy deklaracją – zaliczka na podatek dochodowy PIT-5, natomiast przy podatku liniowym była to deklaracja PIT-5L. Od 1 stycznia 2007 roku obowiązek ten został wycofany. Przedsiębiorcy wpłacają na mikrorachunek podatkowy wyliczoną zaliczkę. Identyfikatorem jest nr NIP. W tytule przelewu wpisują rodzaj zaliczki oraz miesiąc, np. PIT za 01/2023. W przypadku, kiedy za dany okres zaliczka nie wystąpiła, wówczas wpłata nie jest dokonywana i nie zgłasza się tego faktu do Urzędu skarbowego.

Zaliczka na PIT przez przedsiębiorców może być opłacana w systemie miesięcznym bądź kwartalnym. Termin zapłaty jest taki sam w przypadku zasad ogólnych i podatku liniowego. Opłatę należy wpłacić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zaliczka. Z kolei zaliczkę kwartalną należy uiścić do 20 dnia miesiąca następującego po kwartalne dotyczącego zaliczki.

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych

Przedsiębiorcy zobowiązani są wpłacać zaliczki miesięczne do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

W sytuacji, kiedy 20 dzień miesiąca jest wolny od pracy, wówczas zaliczkę należy wpłacić najpóźniej pierwszego dnia roboczego po 20 dniu miesiąca.

Źle naliczona zaliczka na podatek dochodowy nie powoduje poważnych konsekwencji. Konieczne jest wyliczenie na nowo wartości zaliczki z zastosowaniem poprawnego schematu. W przypadku, kiedy opłacone zaliczki były niższe, wówczas należy dokonać stosownej wpłaty do Urzędu skarbowego.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Agencje SEO to podmioty specjalizujące się w pozycjonowaniu stron internetowych. Ich zadaniem jest przeprowadzenie działań, które mają na celu zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Współpraca z tego rodzaju...

Księgowość

Każda osoba zaciągająca zobowiązania finansowe musi pamiętać o terminowej spłacie należności. W przypadku braku odnotowania pokrycia zadłużenia, wierzyciel może wystosować pismo, które ma za zadanie przypomnieć o obowiązku terminowej...

Biznes

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, zastanawia się nad powierzeniem części obowiązków innym osobom. Duże przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniej logistyki i dobrej organizacji pracy. W wielu firmach powoływany jest...

Księgowość

Weksel in blanco inaczej nazywany wekslem niezupełnym jest papierem wartościowym, który obowiązkowo musi posiadać określone przez prawo cechy. Dokument ten jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Najczęściej wykorzystywany...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy. Zatem ile...

Księgowość

Przedsiębiorcy doskonale znają pojęcie amortyzacji środków trwałych. To właśnie ona pozwala im obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Amortyzacja została ujęta w prawie podatkowym oraz w ustawie o rachunkowości. Jej podstawowe...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne