Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Spółka z o.o. a spółka komandytowa – czym się różnią?

Spółka z o.o. a komandytowa

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia czy opodatkowania i odpowiedzialności. Decyzja dotycząca formy prawnej stanowi fundament późniejszego funkcjonowania firmy.

Czym charakteryzuje się spółka
z o.o.?

Spółka z o.o. – skrót oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli wspólne przedsięwzięcie biznesowe prowadzone przez dwóch lub więcej podmiotów. Jednak możliwe jest także założenie jednoosobowej spółki z o.o. To jedna z form wykonywania działalności gospodarczej. Jedynym podmiotem, który nie może założyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest inna jednoosobowa spółka z o.o. Spółka z o.o. jest kapitałową spółką handlową, która posiada osobowość prawną.

Kto może założyć spółkę z o.o.?

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą założyć dowolne osoby fizyczne bądź osoby prawne niezależnie od posiadanego obywatelstwa lub miejsca siedziby spółki.

Jak założyć spółkę z o.o.?

Spółkę z o.o. można założyć na dwa sposoby. Pierwszy z nich odbywa się przez Internet – „system S24”, udostępniony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Drugą opcją jest wizyta u notariusza, która wiąże się z wyższymi kosztami.

Ile wynoszą koszty założenia spółki
z o.o.?

Chcąc, aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mogła istnieć, konieczny jest kapitał zakładowy, inaczej majątek.

Art. 154 Kodeksu spółek handlowych precyzuje, że kapitał zakładowy spółki z o.o. powinien wynosić co najmniej 5 000 zł, natomiast wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 zł.

Wkład może być zarówno gotówkowy, jak i tzw. aportem, czyli kapitałem niepieniężnym, np. nieruchomości czy prawa patentowe.

Na jakiej zasadzie działa – umowa spółki z o.o.

Umowa stanowi najważniejszy dokument spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zawiera szczegółowe informacje, dotyczące jej funkcjonowania, ponadto jest kluczowym czynnikiem do jej założenia. Umowa spółki z o.o. określa:

 • nazwę spółki wraz z jej siedzibą;
 • przedmiot działalności;
 • wysokość kapitału zakładowego;
 • liczbę, podział udziałów oraz ich wartość pomiędzy wspólnikami;
 • prawa i obowiązki poszczególnych wspólników;
 • planowany czas trwania spółki.

Umowa spółki z o.o. może zawierać także podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia i zbywalność udziałów, zaliczki na poczet dywidendy czy czas kadencji członków zarządu.

Spółka z o.o. – podatki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, czyli CIT. Jego wysokość to 19% od zysku bądź 9% w przypadku obniżonej stawki.

Co ważne, podatek CIT płacony jest od dochodu. Prawo do stawki 9% mają te podmioty, które w danym roku podatkowym nie przekroczyli kwoty przychodu w wysokości 1,2 mln euro wyrażonej w PLN.

Z kolei podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli PIT płacą wspólnicy, którym zostały wypłacone dywidendy. Wartość podatku wynosi 19%

Jakie są zalety i wady spółki z o.o.?

Każdy rodzaj prowadzonej działalności ma swoje zalety i wady. Do atutów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można zaliczyć:

 • posiadanie osobowości prawnej, co pozwala zaciągać własne zobowiązania;
 • nie ma obowiązku płacenia składek ZUS;
 • możliwość dziedziczenia;
 • wspólnicy chronią swój majątek prywatny, gdyż są odpowiedzialni na wysokość wniesionego kapitału;
 • niski kapitał początkowy;
 • możliwość posiadania wspólników i inwestorów;
 • możliwość sprzedaży spółki.

Do wad spółki z o.o. zalicza się:

 • podwójne opodatkowanie – CIT i PIT;
 • czasochłonny proces założenia spółki;
 • obowiązek sprawozdania finansowego;
 • dodatkowe koszty związane z utrzymaniem spółki;
 • prowadzenie pełnej księgowości.

Spółka z o.o. a komandytowa - różnice

Spółka komandytowa – co to oznacza?

Spółka komandytowa to odrębny typ spółki prawa handlowego. Jej charakterystyczną cechą są dwie kategorie wspólników tj. komplementariuszy i komandytariuszy. Wyodrębnienie to, związane jest z odmiennym ukształtowaniem ich pozycji prawnej.

Spółka komandytowa –  osobowość prawna

Spółka komandytowa zalicza się do kategorii spółek osobowych i nie posiada osobowości prawnej, ma za to podmiotowość prawną. Oznacza to, że może ona nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.

Kto może założyć spółkę komandytową?

Spółkę komandytową tworzy co najmniej dwóch wspólników. Jeden z nich jest komandytariuszem, czyli ponosi ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Drugi jest komplementariuszem, czyli odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej bez ograniczeń tj. całym swoim majątkiem.

Spółka komandytowa – jak można ją założyć?

Do założenia spółki komandytowej konieczne jest zawarcie umowy przez co najmniej dwóch wspólników, ponadto musi być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. W dalszej kolejności należy zgłosić dane uzupełniające do właściwego Urzędu Skarbowego, następnie założyć rachunek bankowy spółki oraz złożyć deklarację PCC-3 odnoszącą się do podatku od czynności cywilnoprawnych, które związane są z wniesieniem wkładów do spółki, jednak tylko w przypadku, kiedy powstaje ona bez udziału notariusza.

Spółka komandytowa – kapitał zakładowy, czyli ile wynoszą koszty jej założenia?

W przeciwieństwie do spółki z o.o., gdzie wymagana jest określona kwota kapitału zakładowego, to spółka komandytowa nie ma takiego wyznacznika. Prawo zezwala na zarejestrowanie spółki z kapitałem o niskiej wartości, np. 1 zł. Co ważne, umowa spółki komandytowej musi zawierać informację dotyczącą wysokości wkładów wnoszonych przez wspólników.

Na jakiej zasadzie działa spółka komandytowa?

Prowadząc spółkę komandytową, należy mieć na uwadze, że prawo do reprezentowania jej spraw przysługuje wyłącznie komplementariuszom. To właśnie oni ponoszą pełną odpowiedzialność, która rozciąga się także na majątek osobisty. Z kolei komandytariusze ograniczają się do zapisów w umowie tzw. sumy komandytowej.

Spółka komandytowa – zalety i wady

Prowadzenie spółki komandytowej ma swoje zalety i wady. Do atutów zalicza się:

 • swobodne kształtowanie odpowiedzialności;
 • brak podwójnego opodatkowania;
 • brak minimalnego kapitału zakładowego;
 • możliwość rejestracji przez Internet;
 • możliwość wypłacenia zaliczek na poczet zysków;
 • możliwość kontynuowania spółki po śmierci komandytariusza.

Wady spółki komandytowej:

 • mała decyzyjność komandytariuszy;
 • pełna odpowiedzialność komplementariuszy;
 • przy założeniu spółki komandytowej wymagane jest sporządzenie aktu notarialnego;
 • konieczność prowadzenia pełnej księgowości.

Spółka komandytowa – podatki

Spółka komandytowa jest płatnikiem CIT, czyli podatku dochodowego od osób prawnych. Podstawowa stawka wynosi 19%, natomiast jeżeli spełnia warunki „małego podatnika”, wówczas jest to 9%.

Co to znaczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa?

Spółka z o.o. komandytowa to dwustopniowa spółka, gdzie w pierwszej kolejności została utworzona spółka z o.o., następnie ta spółka wraz z komandytariuszem utworzyli spółkę komandytową.

Spółka z o.o. a spółka komandytowa – jaka jest główna różnica?

Spółka komandytowa i spółka z o.o. posiadają podmiotowość prawną. Pierwsza z nich jest spółką osobową, która powołana jest przez co najmniej dwie osoby. Z kolei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową. Stanowi to główną różnicę pomiędzy tymi dwoma formami prawnymi.

Kiedy warto założyć spółkę z o.o., a kiedy komandytową?

Spółkę z o.o. warto założyć, gdy działalność może być obarczona dużym ryzykiem finansowym lub przedsiębiorca chce mieć pełną kontrolę nad swoim biznesem. Dodatkowo to dobre rozwiązanie, aby zoptymalizować składki ZUS. Spółka z o.o. jest zakładana także w przypadku współpracy z inwestorem lub w celu oddzielenia majątku osobistego od majątku spółki. Z kolei spółka komandytowa będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mają pomysł na biznes i potrzebują partnera, aby ten zainwestował własny kapitał.

Wybór odpowiedniej formy prawnej własnego biznesu zależny jest od konkretnego przypadku oraz zaistniałych okoliczności. To poważna decyzja, która powinna być dokładnie przeanalizowana.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne