Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Księgowość

Kto musi sporządzać rachunek przepływów pieniężnych?

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych, czyli cash flow, to doskonałe narzędzie, które pomoże zbadać sytuację finansową firmy, a także zaplanować budżet na najbliższą przyszłość. Niektóre podmioty są zobowiązane do jego sporządzania. Dowiedz się, kto musi przygotowywać cash flow, a także jakie są metody.

Czym jest rachunek przepływów pieniężnych?

Przepływy pieniężne, czyli cash flow, to zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości wpływy oraz wypływy środków finansowych, oraz ekwiwalentów środków (krótkoterminowych inwestycji), które można wymienić na pieniądze. Rachunek przepływów pieniężnych jest więc dokumentem, który uwzględnia faktyczne przepływy pieniędzy. Wskazuje on, jaką gotówką dysponuje konkretna firma, w jaki sposób generuje środki i jak je wykorzystuje.

Co ważne, przepływy pieniężne występują w każdej branży, dlatego sporządzenie ich rachunku jest bardzo istotne w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Jest obrazem przepływów pochodzących zarówno z działalności finansowej, jak i operacyjnej oraz inwestycyjnej.

Rachunek przepływów pieniężnych – kto musi go sporządzać?

Nie każda jednostka, która stosuje przepisy ustawy o rachunkowości, jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, który stanowi element sprawozdania finansowego. Jest on obligatoryjny dla podmiotów, których sprawozdane finansowe zgodnie ze wspomnianą ustawą podlega obowiązkowi corocznej kontroli biegłego rewidenta. Oznacza to, że ten dokument muszą przygotowywać wszystkie jednostki, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych, a także jednostki kontynuujące swoją działalność, takie jak:

 • banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucji kredytowych, zakładów reasekuracji, zakładów ubezpieczeń, zagranicznych firm inwestycyjnych,
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 • alternatywne spółki inwestycyjne w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych oraz zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 • jednostki, które działają na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych oraz zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 • krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego,
 • jednostki, które działają na podstawie przepisów o organizacji i działalności funduszy emerytalnych,
 • spółki akcyjne.

Obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych ciąży również na jednostkach, które w poprzednim roku obrotowym przekroczyły co najmniej dwa z trzech progów:

 • zatrudniały średniorocznie co najmniej 50 osób w przeliczeniu na pełne etaty,
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wynosiła równowartość co najmniej 2 000 000 euro,
 • przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość minimum 5 000 000 euro.

Rachunek przepływów pieniężnych cash flow

Rachunek przepływów pieniężnych – kto nie sporządza tego dokumentu?

Nie każdy podmiot, który podlega obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego, musi sporządzać rachunek przepływów pieniężnych. Ustawodawca zwolnił z tego wymogu podmioty o statusie małych i mikro firm. Oznacza to w praktyce, że te, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe i w roku, który poprzedzał ten okres, nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech wymienionych poniżej progów, są zwolnione z konieczności sporządzania rachunku przepływów w sprawozdaniu. Progi te wynoszą:

 • 34 000 000 zł – przychodów netto za sprzedaż towarów i produktów,
 • 17 000 000 zł – sumy bilansowej,
 • 50 osób – zatrudnionych średniorocznie w przeliczeniu na pełne etaty.

Warunek, który muszą spełnić takie podmioty, jest zarówno nieprzekroczenie wspomnianych progów, ale także podjęcie przez organy zatwierdzające decyzji w sprawie sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego.

Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz Krajowym Standardem Rachunkowości rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą pośrednią oraz bezpośrednią. Różnią się one przede wszystkim prezentacją danych z działalności operacyjnej. Jednak przepływy z działalności inwestycyjnej oraz finansowej są przedstawiane tak samo bez względu na wybraną metodę.

Aby sporządzić rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią, za jego punkt wyjścia trzeba przyjąć zysk netto. Niezbędne jest także dokonanie stosownych korekt oraz wyeliminowanie elementów, które nie mają charakteru przepływu pieniężnego, a mogą doprowadzić wynik finansowy do charakteru kasowego.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne