Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Podatek minimalny CIT już od 2024 r.

Już od stycznia 2024 r. wejdą w życie przepisy o tzw. minimalnym podatku CIT, a więc podatku, który co do zasady będzie dotyczył podatników CIT, którzy nie osiągają dochodu, lub których dochód nie przekracza 2% wartości osiąganego przez nich przychodu w danym roku podatkowym.

Kogo będzie dotyczyć podatek minimalny?

Podatek minimalny będzie dotyczył podatników CIT, którzy:

 • funkcjonują dłużej niż 3 lata podatkowe (przy czym wyłączenie nie dotyczy podatników CIT utworzonych w wyniku przekształcenia,
 • nie znajdują się w stanie upadłości, likwidacji, lub nie są objęci postępowaniem restrukturyzacyjnym;
 • w roku podatkowym nie uzyskali przychodów niższych o co najmniej 30% od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy;
 • przekraczają wartość przychodu ze sprzedaży w wysokości 2 mln euro;
 • których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające bezpośrednio lub pośrednio udziałów (akcji) w kapitale innej spółki lub ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną w wysokości przekraczającej 5%;
 • nie są podatnikami należącymi do grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna z nich posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 75% pozostałych spółek tej grupy.

Obliczenie podstawy opodatkowania

Co do zasady istnieją dwie metody obliczania podstawy opodatkowania, przy czym wybór sposobu jego obliczenia należy do samego podatnika, a zatem w praktyce warto dokonać kalkulacji przy zastosowaniu obu metod, w celu oceny, jaka metoda okaże się w danym przypadku korzystniejsza:

1. metoda podstawowa – w której podstawę opodatkowania stanowi równowartość sumy:

  1. kwoty odpowiadającej 1,5% wartości przychodów osiągniętych przez podatnika ze źródeł innych niż zyski kapitałowe;
  2. wydatków poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych z tytułu kosztów finansowania dłużnego w wartości przewyższającej 30% wartości podatkowej EBITDA;
  3. wydatków pośrednio lub bezpośrednio poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych bądź podmiotów niepowiązanych mających zarząd lub siedzibę w państwach stosujących tzw. nieuczciwą konkurencję podatkową, z tytułu nabycia usług niematerialnych, praw do korzystania z wartości niematerialnoprawnych oraz przeniesienia ryzyka niewypłacalności w wartości przewyższającej o 3mln zł 5% wartości podatkowej EBITDA.

2. metoda uproszczona – w której podstawę opodatkowania stanowi równowartość 3% wartości osiągniętych przez podatnika przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych.

Stawka podatku minimalnego

Niezależnie od wybranej metody obliczania podstawy opodatkowania, stawka podatku wynosi 10% podstawy opodatkowania. Podatek płatny będzie raz w roku, w terminie złożenia deklaracji CIT-8. Na podatek nie będą pobierane zaliczki w ciągu roku.

Podsumowanie

Podatek minimalny budzi liczne kontrowersje, szczególnie w branżach, które osiągają znaczne przychody przy stosunkowo niewielkiej rentowności (handel, branża HoReCa, transportowa, przetwórcza). Istnieje zatem ryzyko, że mechanizm którego celem ma być przeciwdziałanie nadmiernej optymalizacji podatkowej, może w istocie uderzyć w podmioty, które systematycznie pozostają na granicy rentowności.

Arkadiusz Sobiech

Radca prawny, Chmura i Partnerzy Radcowie Prawni sp. p.


Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne