Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Księgowość

Jak obliczyć kapitał obrotowy netto?

Kapitał obrotowy netto

W przypadku działalności gospodarczej kluczowe znaczenie ma płynność finansowa firmy. Przedsiębiorcy muszą na bieżąco ją kontrolować, aby podejmować słuszne decyzje biznesowe. Jednym z parametrów, który pozwala sprawdzać płynność, jest kapitał obrotowy netto. Dowiedz się, w jaki sposób go prawidłowo obliczyć.

Czym jest kapitał obrotowy netto?

Kapitał obrotowy netto jest nazywany również kapitałem pracującym. To nadwyżki aktywów, które pozostają do bieżącej dyspozycji firmy. Można ocenić, że jest to swego rodzaju poduszka finansowa, która ma zapewnić bezpieczeństwo finansowe firmie. Są to środki będące zabezpieczeniem przedsiębiorstwa w razie nieprzewidzianych problemów. Przedsiębiorstwo może z nich skorzystać wtedy, gdy tego potrzebuje. Dzięki tym środkom nie musi pożyczać pieniędzy. Kapitał obrotowy netto może także być przeznaczony na inwestycje.

Kapitał obrotowy netto służy do regulowania zobowiązań krótkoterminowych, takich jak:

  • faktur,
  • wynagrodzeń pracowniczych,
  • bieżących rachunków,
  • rat kredytów krótkoterminowych.

W celu finansowania wydatków krótkoterminowych służą aktywa obrotowe, które znajdują się w obrocie przez najwyżej 12 miesięcy. Aktywa obrotowe są nierozerwalnie połączone z kapitałem obrotowym netto.

Kapitał obrotowy netto – jak go obliczyć?

Majątek obrotowy składa się z różnych składników, do których zalicza się przede wszystkim środki pieniężne, papiery wartościowe, zgromadzone przez firmę zapasy, należności. Aby obliczyć kapitał netto, trzeba odjąć od majątku wynagrodzenia pracownicze, faktury na rzecz kontrahentów, składki ZUS, podatki, raty kredytów oraz leasingów oraz wszystkie inne zobowiązania.

Kapitał obrotowy netto – wzór na jego obliczenie

Kapitał obrotowy netto można obliczyć na dwa sposoby. Pierwszy z nich to wzór:

  • kapitał obrotowy netto = aktywa bieżące — zobowiązania krótkoterminowe.

Jest to ujęcie majątkowe. Biorąc pod uwagę ujęcie kapitałowe, to wzór ten będzie prezentował się następująco:

  • kapitał obrotowy netto = kapitał stały — aktywa trwałe

Ujemny kapitał obrotowy netto – interpretacja

Może się zdarzyć sytuacja, że podczas obliczania kapitału netto uzyskany wynik będzie ujemny. Co to oznacza dla podmiotu gospodarczego? Taki wynik trzeba interpretować jako brak odpowiednich aktywów obrotowych do spłaty krótkoterminowych zobowiązań. Najkorzystniejszą sytuacją jest, to gdy kapitał jest dodatni. W takim przypadku firma prosperuje w odpowiedni sposób i jest w stanie sobie poradzić z wydatkami, także tymi niespodziewanymi.

Czym jest zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto?

Zapotrzebowanie to kolejna wartość, którą warto znać. W celu jego obliczenia stosuje się następujący wzór:

  • Zapotrzebowanie = kapitał obrotowy netto – środki pieniężne netto

Trzeba wiedzieć, że zapotrzebowanie na kapitał netto może być różne. Jest on bowiem związany z konkretnymi wydarzeniami, które występują w obrocie gospodarczym. Zalicza się do nich np. opóźnienia w spłacie należności przez kontrahentów.

Jak zarządzać kapitałem obrotowym? Polecane strategie

Najlepszą sytuacją jest, to gdy kapitał obrotowy jest jak największy. Płynność przedsiębiorstwa wzrasta bowiem wraz z wysokością kapitału obrotowego. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że im większy kapitał, tym coraz wyższe koszty jego utrzymania. Finalnie należy liczyć się z coraz niższymi zyskami. Niezbędne jest więc wdrożenie odpowiedniej strategii, która zadba o poszczególne składowe kapitału obrotowego i jednocześnie pozwoli zwiększyć zyski.

Strategia konserwatywna skutkuje wysokim poziomem płynności finansowej, ale niskimi zyskami. Jest to rozwiązanie idealne dla przedsiębiorców, którym zależy na bezpieczeństwie. Wiąże się ono bowiem z niskim ryzykiem. W przypadku tej strategii firma wykorzystuje swój kapitał stały do finansowania aktywów bieżących. Gromadzi oraz utrzymuje nadwyżkę w gotówce, a także krótkoterminowych papierach wartościowych. Wadą takiego podejścia jest jednak to, że zwiększają się koszty obsługi, a rentowność firmy spada. Nie ma jednak obaw o niewypłacalność firmy.

Strategia agresywna to zarządzanie polegające na opłacaniu aktywów w tylko niewielkim lub zerowym stopniu z kapitału stałego. To podejście wyróżnia się wysokim ryzykiem utraty płynności finansowej. Jednocześnie jednak przedsiębiorca, który się na to decyduje, może liczyć na wyższe zyski. Koszty obsługi kapitału są niskie, a więc rentowność firmy wzrasta.

Ostatnim podejściem jest strategia umiarkowana. Łączy ona w sobie cechy tych dwóch wcześniej wspomnianych. Polega ona na utrzymaniu wysokiej rentowności firmy przy jednoczesnym dbaniu o to, aby zminimalizować ryzyko niewypłacalności. Takie podejście jest korzystne w przypadku firm cechujących się sezonowością. Aktywa bieżące najczęściej finansuje się z kapitału stałego poza sezonem, natomiast podczas niego wykorzystuje się zobowiązania oraz krótkoterminowe kredyty. Wybór odpowiedniego podejścia jest więc kluczowe dla dalszego rozwoju firmy. Może także uchronić ją przed spadkiem rentowności, a co za tym idzie także niewypłacalnością oraz bankructwem.

Kapitał obrotowy netto ma duże znaczenie dla działalności gospodarczej i niezbędne jest jego systematyczne monitorowanie. Pozwoli to podjąć odpowiednie kroki, co pozwoli zapobiec utracie płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz dalszym problemom.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne