Rachunek do umowy zlecenia i dzieło - Generator rachunku
Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Rachunek do umowy zlecenia i dzieło - Generator

Każdy przelew wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa o dzieło, umowa zlecenie) musi być udokumentowany rachunkiem. Poniższy generator rachunku pozwala na przygotowanie właściwego rachunku z uwzględnieniem wystawcy i odbiorcy rachunku oraz sposobu rozliczenia umowy.

Formularz do wypełnienia

Data
Numer umowy, której rachunek dotyczy
Wystawił
Imię i nazwisko
Adres
Odbiorca
Nazwa firmy
Nr NIP firmy
Rozliczenie umowy
Dane urzędu skarbowego
Oświadczenie
Kwota brutto
PLN
Sposób płatności
Nazwa Banku
Nr rachunku bankowego
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu samodzielnyprzedsiebiorca.pl oraz Polityką prywatności i akceptuję ich treść.
Wyrażam zgodę na powierzenie Administratorowi Serwisu – LTB Sp. z o. o. przetwarzania wszelkich danych określonych w Polityce prywatności.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO oraz Polityki prywatności.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Klauzuli informacyjnej.

Czym jest generator rachunku?

Stworzony przez nas generator rachunku to system tworzący odpowiednie dokumenty do pojedynczych lub zbiorowych wypłat na podstawie wytycznych, które zwykle są określane w umowie zawartej na początku współpracy i systematycznie przenoszone na rachunki przez zleceniodawcę lub zleceniobiorcę – w zależności od tego, kto jest odpowiedzialny za generowanie rachunków.

Jak działa generator?

W zależności od rodzaju umowy, generator może wystawić rachunek do umowy o dzieło lub rachunek do umowy zlecenia. Aby stworzyć odpowiedni rachunek, należy podać w systemie właściwe informacje, dotyczące współpracy w danym okresie rozliczeniowym, np. przedział czasowy, kwotę wypłaty czy wiele innych opisanych szerzej we wzorach poniżej.

Generator rachunku do umowy o dzieło – charakterystyka

Umowa o dzieło jest zazwyczaj uzupełnieniem odrębnej umowy o pracę, która przy tworzeniu rachunku również musi zostać uwzględniona. W generatorze połączenie tych umów jest dużo sprawniejsze niż w papierowej wersji, a ponadto podczas rozliczeń z umowy o dzieło nie trzeba płacić składek ubezpieczeniowych, dlatego bez problemu mogą być one realizowane za pomocą rachunku elektronicznego.

Umowa o dzieło – rachunek

Tradycyjny rachunek do umowy o dzieło jest sygnowany podpisem obu stron, zaś w generatorze nie jest to konieczne, by dokument był ważny. Jego ważność zostaje odnotowana przez akceptację w systemie obu stron, ale istnieje również opcja wydruku rachunku, jeśli podpis faktycznie jest konieczny zgodnie z przyjętą polityką danej firmy.

Rachunek do umowy o dzieło – wzór

Funkcje, jakie spełnia generator, najlepiej odzwierciedla wzór rachunku do umowy o dzieło, gdyż w systemie określa się między innymi te aspekty, które ustawowo powinny znaleźć się w tego rodzaju dokumencie. Są to:

  • dane stron umowy – wykonawcy i zamawiającego,
  • kwota do wypłaty,
  • wynagrodzenie w formie brutto,
  • data wystawienia rachunku,
  • dodatkowe informacje o składkach i podatkach.

Wszystkie te aspekty w łatwy i intuicyjny sposób można umieszczać w generatorze. System ten posiada również funkcje zaawansowane, w których określa się inne kwestie dotyczące indywidualnych warunków określonych między stronami, tj. sposobu zapłaty, czasu na realizację i opłatę rachunku, rodzaju wypłaty wynagrodzenia itp.

Generator rachunku do umowy zlecenie – charakterystyka

W przeciwieństwie do rachunku umowy o dzieło, rachunek do umowy zlecenia podlega oskładkowaniu, dlatego w systemie generatora znajdują się dodatkowe funkcje, takie jak:

  • określenie składki ZUS płatnej przez wykonawcę,
  • koszty uzyskania przychodu,
  • oszacowanie kwoty netto do wypłaty.

W przypadku rachunku umowy zlecenia podpis nie jest wymagany, dlatego jej przesłanie może odbywać się elektronicznie bez dodatkowych uzgodnień między stronami.

Czemu warto korzystać z generatora rachunku?

Największą zaletą tego sposobu rozliczeniowego jest przede wszystkim szybkość korzystania z niego. W umowie o dzieło lub umowie zlecenie rachunek jest znaczącym elementem wynagrodzenia, a jego pisemne wystawienie często stwarza problemy, dlatego też generator ułatwia te opcje, zmniejszając ryzyko ich wystąpienia.

Generator rachunku posiada też bardzo dokładne funkcje wyliczeń wszelkich kosztów, przy generowaniu nie ma mowy o jakichkolwiek pomyłkach lub próbach wyłudzenia większego wynagrodzenia. Zapewnia to dodatkowe bezpieczeństwo zarówno dla budżetu firmy, jak i zleceniobiorcy, któremu w tym wypadku nie można obniżyć wypłaty.