Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Księgowość

Jakie usługi są zwolnione z VAT?

Usługi zwolnione z VAT

VAT (ang. Value Added Tax) to podatek od towarów i usług dotyczący zarówno sprzedawców, jak i nabywców. Jego stawka uzależniona jest od wybranej usługi lub towaru. W Polsce wynosi ona obecnie 23%, 8%, 5% oraz 0%. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług nie każdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą musi obowiązkowo rozliczać podatek VAT. Niektórzy przedsiębiorcy mają prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku od wartości dodanej. Kim są ci przedsiębiorcy? Co jest zwolnione z podatku VAT?

Kto jest zwolniony z podatku VAT?

Obowiązkowi VAT podlega z zasady każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w sposób zorganizowany i ciągły. Niektóre osoby mają jednak możliwość skorzystania ze zwolnienia z płacenia podatku od wartości dodanej. Są to:

 • nowi przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej,
 • przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyli ustalonego limitu obrotów,
 • przedsiębiorcy sprzedający towary lub świadczący usługi, na które nie obowiązuje podatek od wartości dodanej, a więc:
  • lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne i psychologowie,
  • nauczyciele świadczący usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym,
  • nauczyciele języków obcych,
  • osoby świadczące usługi finansowe.

Warto zaznaczyć, że niezależnie od tego, czy limit obrotów został przekroczony, ze zwolnienia z podatku VAT nie mogą skorzystać podatnicy:

 • świadczący usługi prawnicze,
 • świadczący usługi z zakresu doradztwa (z wyłączeniem doradztwa rolniczego),
 • sprzedający wyroby z metali szlachetnych,
 • świadczący usługi jubilerskie,
 • sprzedający towary opodatkowane akcyzą (z wyłączeniem wyrobów tytoniowych i energii elektrycznej)
 • sprzedający nowe i używane środki transportu,
 • sprzedający budynki i tereny budowlane,
 • których siedziba działalności nie mieści się na terenie Polski.

Zwolnienie z VAT

Zwolnienie podmiotowe i zwolnienie przedmiotowe

Wyróżnia się dwa rodzaje zwolnienia z podatku VAT – zwolnienie podmiotowe i zwolnienie przedmiotowe. Nowym przedsiębiorcom i osobom, które nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym ustalonego limitu obrotów, przysługuje zwolnienie podmiotowe, konkretne usługi obejmuje z kolei zwolnienie przedmiotowe.

Zwolnienie podmiotowe z VAT – do jakiej kwoty?

Ze zwolnienia podmiotowego z VAT korzystają obecnie przedsiębiorcy, których roczny obrót nie przekracza równowartości 40 000 euro, czyli 200 000 złotych (kwota w złotych obliczana jest po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej).

Czy podatnik zwolniony z VAT składa deklarację?

Zwolnienie z podatku VAT aplikowane jest automatycznie, korzystający z niego podatnik nie ma więc obowiązku składania do urzędu skarbowego deklaracji w postaci wypełnionego formularza VAT-R.

Wypełnianie faktury dla zwolnionych z VAT

Bez względu na zwolnienie z VAT podatnik musi wystawić fakturę na żądanie nabywcy, zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym doszło do dostarczenia towaru lub wykonania usługi, bądź przekazania przez nabywcę części lub całości zapłaty. W polu dotyczącym stawki VAT należy wpisać skrót „zw” (zwolniony). W wypadku korzystania ze zwolnienia przedmiotowego na fakturze należy dodatkowo podać podstawę prawną dla prowadzenia sprzedaży zwolnionej z podatku VAT, czyli art. 43 ust. 1 ustawy o VAT.

Co daje zwolnienie z VAT?

Zwolnienie z VAT pomaga zaoszczędzić czas i energię potrzebne na naliczenie podatku i odprowadzenie go do urzędu skarbowego, a także przygotowywanie okresowych deklaracji. Pozwala również uniknąć konieczności płacenia podatku z własnej kieszeni w sytuacji, gdy nieuczciwy kontrahent nie uiści opłaty za sprzedany towar lub wykonaną usługę.

FAQ

Czy usługi medyczne są zwolnione z VAT?

Z podatku VAT zwolnione są wszystkie usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Czy usługi szkoleniowe są zwolnione z VAT?

Usługi szkoleniowe są zwolnione z podatku VAT, podobnie jak wszystkie usługi w zakresie kształcenia i wychowania objęte systemem oświaty zgodnie z przepisami o systemie oświaty.

Czy nauka jazdy jest zwolniona z VAT?

Zgodnie z orzeczeniem TSUE nauka jazdy stanowi nauczanie specjalistyczne, nie jest więc rodzajem działalności edukacyjnej o charakterze powszechnym lub wyższym i w związku z tym nie obejmuje jej zwolnienie z VAT.

Czy wynajem mieszkania jest zwolniony z VAT?

Zgodnie z obowiązującą ustawą wynajem mieszkania lub dzierżawienie nieruchomości na własny rachunek i wyłącznie na cele mieszkaniowe jest objęty zwolnieniem przedmiotowym z VAT.

Czy zarządzanie nieruchomościami jest zwolnione z VAT?

Zwolnione z VAT są wszystkie świadczone na zlecenie usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, z wyjątkiem ich wyceny.

Czy usługi informatyczne są zwolnione z VAT?

Usługi informatyczne traktowane są jako usługi doradcze i jako takie nie mogą być zwolnione z VAT.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne