Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Zadatek a zaliczka – jakie są różnice?

Zadatek a zaliczka

Zadatek i zaliczka używane są często zamiennie jako określenie kwoty wpłacanej na poczet danej usługi przed jej wykonaniem, jako forma zabezpieczenia. W świetle prawa zadatek i zaliczka oznaczają jednak nieco inną formę zapłaty i choć mają pewne cechy wspólne, pojęć nie należy stosować zamiennie. Zadatek i zaliczka różnią się m.in. konsekwencjami, jakie następują w przypadku niewykonania umowy. Kiedy należy stosować zadatek, a kiedy zaliczkę? Jakie są różnice między nimi?

Zadatek a zaliczka – podstawowe definicje

Zadatek jest pojęciem uregulowanym prawnie przez art. 394 Kodeksu cywilnego, według którego jest to świadczenie w postaci pieniężnej lub rzeczowej, wpłacane przy zawieraniu umowy i gwarantujące zwrot wpłaconej kwoty, jeśli jedna ze stron nie wykona umowy. Zaliczka jest natomiast pojęciem nieuregulowanym w kodeksie cywilnym – kwotą wpłacaną na zasadzie umownej, najczęściej przeznaczaną na poczet przyszłych świadczeń. O ile zadatek jest więc prawnym zabezpieczeniem wykonania umowy, zaliczka jest jedynie składową końcowej sumy za wykonanie usługi lub produkt.

Ze względu na określenie zasad działania zadatków w Kodeksie cywilnym, jasno określone są także sytuacje w których zadatek może podlegać zwrotowi. Jego instytucja ma służyć zabezpieczaniu stron podpisujących umowę, w tym zarówno wykonawcy usługi jak i jej odbiorcy. Z tego też powodu, jeśli jedna ze stron nie wywiąże się z umowy, druga strona może żądać zwrotu zadatku w jego podwójnej wysokości, a jeśli rozwiązanie nastąpi za porozumieniem stron, zadatek jest zwracany stronie, która go wpłaciła. W przypadku wykonania umowy, zadatek może zostać zaliczony na poczet świadczenia lub, jeśli został wręczony w formie rzeczowej i nie może zostać zaliczony jako składowa sumy wykonania umowy, powinien zostać zwrócony stronie wpłacającej.

Należy pamiętać, że wysokość zadatku nie może przekraczać 20% całkowitej sumy umowy.

Różnice pomiędzy zaliczką a zadatkiem

W oparciu o zasady wpłacania zadatku powstała instytucja zaliczki, która nie jest jednak w żaden sposób regulowana przez prawo i jest raczej umowną wpłatą na poczet wykonania umowy. Zaliczka może pełnić nieformalną rolę zabezpieczenia terminu wykonania umowy czy zamówionego towaru, ale prawnie nie zabezpiecza żadnej ze stron w razie niewywiązania się z umowy. Jeśli transakcja nie dojdzie do skutku, zaliczka zawsze podlega zwrotowi, niezależnie od tego czy winę za jej niewykonanie ponosi zlecający czy wykonawca zlecenia. Nie można jednak żądać zwrotu zaliczki w podwójnej wysokości, jak ma to miejsce w przypadku zadatku.

Ważną cechą zadatku będącą dodatkowym zabezpieczeniem dla obydwu stron umowy jest możliwość odstąpienia od umowy w momencie niewykonania jej przez drugą stronę bez wyznaczania dodatkowego terminu do jej realizacji. Inaczej wygląda sytuacja przy wpłacaniu zaliczki, która nie daje takiego zabezpieczenia,

Co jednak ważne, zaliczka nie może przepaść, podczas gdy zadatek nie jest zwracany jeśli umowa została zerwana z winy klienta.

Kiedy zadatek zwracany jest w podwójnej wysokości?

Ciekawym zapisem w Kodeksie cywilnym odnoszącym się do zadatku jest informacja o zwracaniu go w podwójnej wysokości w przypadku niedotrzymania umowy z winy usługodawcy. W praktyce, strona która nie odstąpiła od umowy może nie tylko zażądać zwrotu podwójnego zadatku, ale i odszkodowania z tytułu niewykonania umowy na podstawie zapisów Kodeksu cywilnego. Wyjątkiem są sytuacje, w których w umowie jasno określono kwestie ewentualnego zwrotu zadatku oraz przypadki, w których umowa została rozwiązana przez sąd, nie została wykonana bez winy żadnej ze stron lub została niewykonana z winy obu stron.

Dlaczego warto precyzować zapisy w umowie o zaliczce i zadatku?

Ze względu na to, że zadatek jest instytucją różną od zaliczki i wnosi zupełnie inną formę ochrony dla obydwu stron umowy, warto już na etapie jej podpisywania określić jasno, czy wpłacana początkowo kwota jest zaliczką czy zadatkiem. Jeśli zadatkiem, strony będą miały prawo dochodzić z tego tytułu swoich praw w razie niewywiązania się z umowy, a jeśli zaliczką, przy niedopełnieniu umowy powinna ona zostać zawsze zwrócona. Zdarza się, że umowy zawierane są ustnie, a strony po zerwaniu umowy nie potrafią porozumieć się czy wpłacana początkowo kwota była zaliczką, czy zadatkiem. W sytuacjach takich sprawę rozstrzyga najczęściej sąd.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Najnowsze

Dobry UX sprawia, że użytkownik nie tylko w prosty i przejrzysty sposób znajduje to, czego szuka, ale także z łatwością może poruszać się po danej witrynie. W przypadku sklepów internetowych to bardzo ważne. Jednak...

Marketing w social mediach jest niezwykle ważny. Warto zatem zastanowić się, które platformy będą najbardziej skuteczne w promowaniu danej firmy. Niewątpliwie najpopularniejszy jest Facebook czy Instagram. Jednak...

Marketing internetowy

Darmowe kursy Google – czy warto z nich korzystać? Internetowe rewolucje to szkolenia składające się z ponad 20 kursów, podzielonych na moduły, które zawierają lekcje o bogatym zakresie tematycznym. Rozpoczynając...

Pandemia Covid-19 wymusiła przejście na pracę zdalną w wielu przedsiębiorstwach. Było to konieczne, aby zachować ciągłość prawidłowego funkcjonowania danej firmy. Pojawiła się także potrzeba zapewnienia swoim pracownikom...

IT

Polska jest liderem w Europie środkowo-wschodniej w zakresie świadczenia usług outsourcingu IT. Każdy przedsiębiorca wie, jak ważna jest przewaga nad konkurencją, nie dziwi więc fakt, że coraz więcej firm, w tym...

Aktualności

Sprzedaż transgraniczna niesie za sobą ogromny potencjał oraz sporo możliwości dla przedsiębiorców. Dzięki wdrożeniu cross-border’a do strategii e-biznesu można zdywersyfikować kapitał i wypracować większe zyski. Jeśli chcesz rozpocząć...

Sprawdź również

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne