Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Księgowość

Umowa o dzieło a koszty pracodawcy

podpisywanie umowy o dzieło

Umowa o dzieło stanowi świetny sposób zarabiania pieniędzy dla osób wykonujących tzw. wolne zawody. Jej przedmiotem jest ściśle określony efekt, a nie proces twórczy. Jednak warto pamiętać, że może ona być zawarta tylko w konkretnych sytuacjach. Nie należy stosować jej jako zamiennik umowy o pracę czy zlecenia. Co należy wiedzieć o umowie o dzieło?

Czym jest umowa o dzieło?

Umowa o dzieło jest jedną z umów cywilnoprawnych. Zawierana jest pomiędzy pracodawcą a przyjmującym zamówienie, na mocy której powstaje tzw. zobowiązanie rezultatu. Istotą dzieła wykonawcy jest konkretny efekt w umówionej postaci, nie samo działanie. Osoba zobowiązuje się wykonać dane zadanie, które jest określone w umowie, z kolei zlecający ma obowiązek wypłacić stosowne wynagrodzenie. Dzieło może mieć postać zarówno materialną, jak i niematerialną.

Umowa o dzieło charakteryzuje się dowolnością miejsca i godzin pracy oraz brakiem nadzoru ze strony zamawiającego. Jednak przyjmujący nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego oraz płatnego chorobowego, ponadto nie przysługuje mu świadczenie emerytalne. Osoba pracująca na podstawie umowy o dzieło zobowiązuje się do wykonania określonego zadania w wyznaczonym czasie. Tutaj liczy się rezultat wykonanej pracy.

W umowach o dzieło koszty uzyskania przychodu stanowią 20%. Jednak w sytuacji przekazania praw autorskich, koszt uzyskania przychodu wynosi 50%.

Umowa o dzieło – jakie koszty ponosi pracodawca?

Zawarcie umowy o dzieło nie rodzi obowiązku odprowadzania składek ZUS, tj. ubezpieczenia zdrowotnego, chorobowego, rentowego, emerytalnego czy wypadkowego. Wyjątek stanowi sytuacja, w której pracodawca ma już podpisaną umowę o pracę z daną osobą i ponadto zleca jej dane dzieło na podstawie umowy. W tym przypadku należy odprowadzić wszystkie składki. W sytuacji, kiedy umowa zostaje zawarta z rencistą lub emerytem, który pozostaje w stosunku pracy bądź wykonuje zlecenie na rzecz pracodawcy, wówczas zostają potrącone składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

koszty pracodawcy

Deklaracja dot. podatku dochodowego

Wraz z końcem roku podatkowego pracodawca ma obowiązek przekazania do urzędu skarbowego deklaracji dotyczącej podatku dochodowego. Składa ją na formularzu PIT-4R. Z kolei pracownik z końcem lutego otrzymuje PIT-11. Umowa o dzieło, której wynagrodzenie nie przekracza 200 zł, rozliczana jest na podstawie zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT-8AR). Dodatkowo pracodawca nie ma obowiązku przygotowania rocznej deklaracji PIT-11 dla pracownika, jednak tylko wtedy, gdy inne wypłaty przyjmującego nie były rozliczane na zasadach ogólnych.

Kto płaci podatek w przypadku UoD?

W sytuacji, kiedy umowa o dzieło jest zawarta pomiędzy dwoma osobami fizycznymi, wówczas obowiązek rozliczenia podatku dochodowego spoczywa na wykonującym, natomiast zamawiający zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia w kwocie brutto. W przypadku, kiedy umowa zawierana jest z przedsiębiorcą, wówczas to on ma obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.

Wysokość podatku dochodowego jest ustalana dla opodatkowania na zasadach ogólnych. Przy wyliczeniu podatku zastosowanie ma skala podatkowa. Tutaj kluczowe są progi dochodowe i obowiązują dwie stawki: 12% dla dochodów nieprzekraczających 120 000 zł oraz 32% dla dochodów powyżej tej granicy.

Kiedy umowa o dzieło jest korzystna dla pracodawcy?

Pracodawcy chętnie korzystają z możliwości zawierania umowy o dzieło. Wiąże się to przede wszystkim z brakiem obowiązku odprowadzania składek do ZUS. Co więcej, w tym przypadku nie ma także minimalnej stawki godzinowej, jednak warto pamiętać, że umowy o dzieło nie należy stosować jako zastępstwo dla umowy o pracę czy zlecenia.

Pracodawcy chętnie podpisują umowę o dzieło z grafikami, tłumaczami, fotografami, architektami czy stolarzami. Wiąże się to z obopólną korzyścią. Zamawiający zleca konkretne zadania, natomiast osoba przyjmująca w określonym czasie zobowiązuje się do jego wykonania. Pracodawcę interesuje tylko efekt. To pracownik decyduje o miejscu i czasie, w którym pracuje. Dużą zaletą jest fakt, że na umowie o dzieło może pracować każdy.

Każda umowa, w tym także o dzieło, wiąże się z pewnymi obowiązkami i przywilejami. W sytuacji wykonania dodatkowej i odpłatnej usługi jest to korzystna forma kontraktu – zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Polskie firmy działające w sektorze handlu e-commerce, chcąc utorować sobie drogę do zachodnich rynków i ich zamożnych konsumentów, często celują w strategię rozszerzania swojej działalności na rynek niemiecki. Niemcy...

Księgowość

Wielu przedsiębiorców zatrudnia w swoich firmach znajomych oraz członków rodziny. Zanim jednak zdecydujemy się na ten krok, warto wiedzieć, że taka decyzja wiąże się z konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Dlatego...

Księgowość

Kwestia urlopu macierzyńskiego i otrzymywania w związku z nim wynagrodzenia w postaci zasiłku, pojawia się wielokrotnie na wielu portalach. Nic w tym dziwnego, gdyż szukając niezbędnych informacji najczęściej nie trafiamy na nic konkretnego....

Księgowość

Wysokie podatki i rosnące składki ZUS skutecznie zniechęcają przedsiębiorców do otwierania własnej działalności gospodarczej. Warto jednak wiedzie, że początkujący przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z szeregu ulg, które uprawniają...

Biznes

Praca zdalna to obecnie dominujący tryb, w jakim swoje obowiązki pełnią pracownicy. Wiąże się to jednak z koniecznością zapewnienia dodatkowych narzędzi i sprzętu, który umożliwi oraz ułatwi pracę. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza...

Marketing internetowy

Marketing, zwłaszcza e-marketing, rządzi się własnymi prawami, a każdy kto nawet przez krótką chwilę zajmował się tym tematem wie, że tutaj każdy krok musi być przemyślany. Przypadkowość...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne