Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Spółka cywilna – procedura wystąpienia wspólnika

Wystąpienie ze spółki cywilnej

Spółka cywilna, czyli działalność prowadzona przez wspólników będących osobami fizycznymi i związanych umową cywilną, jest jedną z częściej stosowanych w Polsce form prowadzenia działalności gospodarczej. Sama spółka nie posiada osobowości prawnej, a wszystkie działania w jej imieniu wykonują wspólnicy zarejestrowani w rejestrze przedsiębiorców. O ile samo prowadzenie spółki cywilnej może stanowić wygodne rozwiązanie dla wielu przedsiębiorców, wystąpienie wspólnika ze spółki często wiąże się z pewnymi komplikacjami i potrzebą dotrzymania odpowiednich procedur. Jak przebiega wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej, kiedy wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki i co należy się temu, który ze spółki występuje?

Czym jest i jak działa spółka cywilna?

Działanie spółek cywilnych zostało uregulowane w Kodeksie cywilnym, ustawach podatkowych oraz Kodeksie pracy. W najprostszym rozumieniu są to spółki nie posiadające własnej osobowości prawnej, składające się z i reprezentowane przez wspólników – przedsiębiorców związanych umową spółki cywilnej. Według Prawa Przedsiębiorców (art. 4 ust. 2), za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Wspólnicy są wpisani w rejestrze przedsiębiorców, są stroną w sprawach administracyjnych i sądowych (reprezentują spółkę), a opodatkowanie dochodu uzyskanego przez spółkę odbywa się poprzez każdego wspólnika z osobna, w ich własnym imieniu.

Wspólnikami w spółce cywilnej mogą być osoby fizyczne lub prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, ale posiadające zdolność prawną. W praktyce wspólnikami najczęściej stają się jednak osoby fizyczne, które ze względu na skalę prowadzonej działalności nie chcą działać pod własną, jednoosobową działalnością gospodarczą.

Kiedy wspólnik może wypowiedzieć umowę i wystąpić ze spółki?

Każdy ze wspólników działających w ramach umowy spółki cywilnej może wypowiedzieć umowę z powodu zajścia ważnych przyczyn, dodatkowych przyczyn wynikających z umowy spółki cywilnej, ale także wypowiedzieć umowę zawartą w trybie zwykłym. Zgodnym z prawem działaniem jest także wypowiedzenie umowy przez wierzyciela osobistego wspólnika w spółce cywilnej.

W przypadku zwykłego wypowiedzenia umowy spółki cywilnej nie ma obowiązku zaistnienia szczególnych okoliczności – art. 869 § 1 Kodeksu cywilnego umożliwia wypowiedzenie umowy w przypadku spółek cywilnych zawartych na czas nieoznaczony (dla których umowa nie określa terminu rozwiązania spółki). Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy spółki cywilnej należy złożyć na 3 miesiące przed końcem roku obrotowego. Jeśli umowa ma być wypowiedziana z ważnych powodów nie ma konieczności zachowywania okresu wypowiedzenia, ale wykorzystanie tej formy rozwiązania umowy jest możliwe tylko w sytuacjach, w których zachodzą odpowiednie okoliczności do złożenia takiego wypowiedzenia (uznane przez pozostałych wspólników). Do wypowiedzenia mogą uprawniać także przyczyny określone bezpośrednio w umowie spółki cywilnej (także te nie przewidziane ustawowo).

Do wypowiedzenia umowy spółki może dojść także z inicjatywy wierzyciela osobistego wspólnika spółki cywilnej, zgodnie z art. 870 Kodeksu cywilnego. Aby wypowiedzenie takie było zasadne, wierzyciel musi być wierzycielem osobistym wspólnika, uzyskać zajęcie komornicze praw wspólnika przysługujących w wypadku wypowiedzenia umowy, a sam wierzyciel powinien przeprowadzić (bezskutecznie) egzekucję z majątku ruchomego wspólnika w przeciągu 6 miesięcy poprzedzających złożenie wypowiedzenia. Rozwiązanie takie przewiduje w dalszym ciągu zachowanie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Co należy się wspólnikowi, który występuje ze spółki – rozliczenie majątku

Podstawą do ustalenia majątku należnego dla wspólnika występującego ze spółki cywilnej jest art. 871 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się rzeczy, które wniósł na użytek spółki oraz pieniężną równowartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki lub wartość, którą wkład ten miał w chwili jego wniesienia.

Rozwijając szerzej zakres należnych dla występującego wspólnika środków i majątku, w szczególności będą to elementy które wspólnik wnosił podczas zakładania spółki (np. samochód wspólnika wniesiony do spółki do użytkowania w ramach prowadzonej działalności).

Zwrotom na rzecz występującego wspólnika nie podlega wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług oraz używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika. Dodatkowo, wspólnik występujący ze spółki ma prawo do pieniężnej wypłaty części wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników – część ta odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki. W praktyce może zdarzyć się, iż wspólnik będzie zobowiązany do wniesienia wpłaty na rzecz pozostałych wspólników jeśli wartość majątku spółki będzie ujemna, a co za tym idzie, po obliczeniu udziału wspólnika w majątku wspólnym i po dodaniu przysługującego mu wkładu wartość ta będzie ujemna.

 

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Najnowsze

Dobry UX sprawia, że użytkownik nie tylko w prosty i przejrzysty sposób znajduje to, czego szuka, ale także z łatwością może poruszać się po danej witrynie. W przypadku sklepów internetowych to bardzo ważne. Jednak...

Marketing w social mediach jest niezwykle ważny. Warto zatem zastanowić się, które platformy będą najbardziej skuteczne w promowaniu danej firmy. Niewątpliwie najpopularniejszy jest Facebook czy Instagram. Jednak...

Marketing internetowy

Darmowe kursy Google – czy warto z nich korzystać? Internetowe rewolucje to szkolenia składające się z ponad 20 kursów, podzielonych na moduły, które zawierają lekcje o bogatym zakresie tematycznym. Rozpoczynając...

Pandemia Covid-19 wymusiła przejście na pracę zdalną w wielu przedsiębiorstwach. Było to konieczne, aby zachować ciągłość prawidłowego funkcjonowania danej firmy. Pojawiła się także potrzeba zapewnienia swoim pracownikom...

IT

Polska jest liderem w Europie środkowo-wschodniej w zakresie świadczenia usług outsourcingu IT. Każdy przedsiębiorca wie, jak ważna jest przewaga nad konkurencją, nie dziwi więc fakt, że coraz więcej firm, w tym...

Aktualności

Sprzedaż transgraniczna niesie za sobą ogromny potencjał oraz sporo możliwości dla przedsiębiorców. Dzięki wdrożeniu cross-border’a do strategii e-biznesu można zdywersyfikować kapitał i wypracować większe zyski. Jeśli chcesz rozpocząć...

Sprawdź również

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne