Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Spółka cywilna – procedura wystąpienia wspólnika

Wystąpienie ze spółki cywilnej

Spółka cywilna, czyli działalność prowadzona przez wspólników będących osobami fizycznymi i związanych umową cywilną, jest jedną z częściej stosowanych w Polsce form prowadzenia działalności gospodarczej. Sama spółka nie posiada osobowości prawnej, a wszystkie działania w jej imieniu wykonują wspólnicy zarejestrowani w rejestrze przedsiębiorców. O ile samo prowadzenie spółki cywilnej może stanowić wygodne rozwiązanie dla wielu przedsiębiorców, wystąpienie wspólnika ze spółki często wiąże się z pewnymi komplikacjami i potrzebą dotrzymania odpowiednich procedur. Jak przebiega wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej, kiedy wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki i co należy się temu, który ze spółki występuje?

Czym jest i jak działa spółka cywilna?

Działanie spółek cywilnych zostało uregulowane w Kodeksie cywilnym, ustawach podatkowych oraz Kodeksie pracy. W najprostszym rozumieniu są to spółki nie posiadające własnej osobowości prawnej, składające się z i reprezentowane przez wspólników – przedsiębiorców związanych umową spółki cywilnej. Według Prawa Przedsiębiorców (art. 4 ust. 2), za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Wspólnicy są wpisani w rejestrze przedsiębiorców, są stroną w sprawach administracyjnych i sądowych (reprezentują spółkę), a opodatkowanie dochodu uzyskanego przez spółkę odbywa się poprzez każdego wspólnika z osobna, w ich własnym imieniu.

Wspólnikami w spółce cywilnej mogą być osoby fizyczne lub prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, ale posiadające zdolność prawną. W praktyce wspólnikami najczęściej stają się jednak osoby fizyczne, które ze względu na skalę prowadzonej działalności nie chcą działać pod własną, jednoosobową działalnością gospodarczą.

Kiedy wspólnik może wypowiedzieć umowę i wystąpić ze spółki?

Każdy ze wspólników działających w ramach umowy spółki cywilnej może wypowiedzieć umowę z powodu zajścia ważnych przyczyn, dodatkowych przyczyn wynikających z umowy spółki cywilnej, ale także wypowiedzieć umowę zawartą w trybie zwykłym. Zgodnym z prawem działaniem jest także wypowiedzenie umowy przez wierzyciela osobistego wspólnika w spółce cywilnej.

W przypadku zwykłego wypowiedzenia umowy spółki cywilnej nie ma obowiązku zaistnienia szczególnych okoliczności – art. 869 § 1 Kodeksu cywilnego umożliwia wypowiedzenie umowy w przypadku spółek cywilnych zawartych na czas nieoznaczony (dla których umowa nie określa terminu rozwiązania spółki). Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy spółki cywilnej należy złożyć na 3 miesiące przed końcem roku obrotowego. Jeśli umowa ma być wypowiedziana z ważnych powodów nie ma konieczności zachowywania okresu wypowiedzenia, ale wykorzystanie tej formy rozwiązania umowy jest możliwe tylko w sytuacjach, w których zachodzą odpowiednie okoliczności do złożenia takiego wypowiedzenia (uznane przez pozostałych wspólników). Do wypowiedzenia mogą uprawniać także przyczyny określone bezpośrednio w umowie spółki cywilnej (także te nie przewidziane ustawowo).

Do wypowiedzenia umowy spółki może dojść także z inicjatywy wierzyciela osobistego wspólnika spółki cywilnej, zgodnie z art. 870 Kodeksu cywilnego. Aby wypowiedzenie takie było zasadne, wierzyciel musi być wierzycielem osobistym wspólnika, uzyskać zajęcie komornicze praw wspólnika przysługujących w wypadku wypowiedzenia umowy, a sam wierzyciel powinien przeprowadzić (bezskutecznie) egzekucję z majątku ruchomego wspólnika w przeciągu 6 miesięcy poprzedzających złożenie wypowiedzenia. Rozwiązanie takie przewiduje w dalszym ciągu zachowanie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Co należy się wspólnikowi, który występuje ze spółki – rozliczenie majątku

Podstawą do ustalenia majątku należnego dla wspólnika występującego ze spółki cywilnej jest art. 871 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się rzeczy, które wniósł na użytek spółki oraz pieniężną równowartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki lub wartość, którą wkład ten miał w chwili jego wniesienia.

Rozwijając szerzej zakres należnych dla występującego wspólnika środków i majątku, w szczególności będą to elementy które wspólnik wnosił podczas zakładania spółki (np. samochód wspólnika wniesiony do spółki do użytkowania w ramach prowadzonej działalności).

Zwrotom na rzecz występującego wspólnika nie podlega wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług oraz używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika. Dodatkowo, wspólnik występujący ze spółki ma prawo do pieniężnej wypłaty części wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników – część ta odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki. W praktyce może zdarzyć się, iż wspólnik będzie zobowiązany do wniesienia wpłaty na rzecz pozostałych wspólników jeśli wartość majątku spółki będzie ujemna, a co za tym idzie, po obliczeniu udziału wspólnika w majątku wspólnym i po dodaniu przysługującego mu wkładu wartość ta będzie ujemna.

 

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne