Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Służbowy komputer – kiedy pracodawca musi go zapewnić?

komputer dla pracownika

Pandemia Covid-19 wymusiła przejście na pracę zdalną w wielu przedsiębiorstwach. Było to konieczne, aby zachować ciągłość prawidłowego funkcjonowania danej firmy. Pojawiła się także potrzeba zapewnienia swoim pracownikom odpowiednich narzędzi oraz materiałów do wykonywania swoich obowiązków służbowych z domu. Po stronie pracodawcy zaistniał obowiązek dostarczenia służbowego sprzętu, z kolei podwładny powinien użytkować go zgodnie z przepisami. Naruszenie tej zasady może grozić poważnymi konsekwencjami.

Czy pracodawca musi zapewnić pracownikowi komputer służbowy?

Covid-19 wymusił na wielu firmach przeorganizowanie swojej pracy. Tam, gdzie było to możliwe, wprowadzono tryb home office. Obowiązujące przepisy zostały wprowadzone specustawą w czasie pandemii. Wynika z nich, że pracodawca ma prawo polecić swojemu pracownikowi wykonywanie obowiązków służbowych poza miejscem pracy. Taka sytuacja może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy podwładny ma umiejętności oraz możliwości zarówno techniczne, jak i lokalowe do wykonywania pracy zdalnej. Dodatkowo musi na to pozwalać rodzaj wykonywanej pracy. Niezbędne narzędzia oraz materiały potrzebne do realizowania zadań służbowych, oraz obsługę logistyczną musi zapewnić pracodawca. Innymi słowy, przełożony ma obowiązek zapewnić komputer dla pracownika. Z kolei podwładny podczas pracy, może korzystać z narzędzi bądź materiałów, które nie zostały zapewnione przez pracodawcę, jednak należy pamiętać o poszanowaniu oraz ochronie informacji poufnych czy danych osobowych.

Kiedy wymagane jest zapewnienie służbowego komputera, a kiedy nie?

Na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 roku, art. 3 ust. 4, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi materiały i narzędzia niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, a także obsługę logistyczną, czyli usługi o charakterze transportowym. Dodatkowo musi zapewnić prace serwisowe w razie awarii sprzętu bądź konieczności konserwacji. Co ważne, art. 3 ust. 5 tej samej ustawy określa, że pracownik może używać materiałów lub narzędzi, które nie są zapewnione przez pracodawcę w trakcie wykonywania pracy zdalnej, pod warunkiem, że umożliwia to ochronę poufnych informacji oraz innych tajemnic prawnie chronionych. Mowa tutaj np. o danych osobowych czy tajemnicach przedsiębiorstwa lub innych informacjach, których ujawnienie będzie narażać pracodawcę na szkodę.

komputer służbowy

Od czego zależy to, czy pracownik otrzyma komputer służbowy?

Pomimo iż pracodawca ma obowiązek zapewnić niezbędne materiały i narzędzia do pracy, to jednak nie zawsze pracownik ma prawo tego zażądać. Jest to uzależnione od formy zatrudnienia. W sytuacji, kiedy pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, wówczas pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu komputerowego i tutaj nie ma wyjątków. Jednak w przypadku zarówno umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenie), jak i współpracy na zasadzie B2B, czyli realizacja zadań pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, to jest to uzależnione od zapisów w umowie. Kwestia ta powinna być uregulowana stosownym punktem zawartym w umowie.

Co zrobić, jeśli wszyscy pracownicy otrzymali komputery służbowe a jeden z pracowników nie?

W obecnych czasach wyposażenie pracownika w służbowy sprzęt jest podstawą, głównie ze względu bezpieczeństwa danych przedsiębiorstwa. Odmowa udzielenia pracownikowi niezbędnych narzędzi do pracy, w tym sprzętu komputerowego do pracy zdalnej, może stanowić podstawę do odmowy wykonywania obowiązków służbowych. W sytuacji, kiedy pracownik jako jedyny z całej załogi nie został wyposażony w niezbędny służbowy sprzęt bądź jest jednym z nielicznych, którzy nie korzystają z firmowego komputera, ponieważ, mimo że o to zabiegał, to pracodawca odmówił, wówczas może to zostać potraktowane jako przejaw dyskryminacji.

Czy komputer służbowy może być wykorzystywany do celów prywatnych?

Na wstępie należy zaznaczyć, że komputer służbowy nadal pozostaje sprzętem firmowym. W związku z tym powinien być wykorzystywany wyłącznie w celach służbowych. W większości firm, po wprowadzeniu pracy zdalnej w regulaminie danego przedsiębiorstwa, pojawił się zapis dotyczący przeznaczenia i prawidłowego użytkowania służbowego sprzętu. Co więcej, obecnie umowy pomiędzy przedsiębiorcą a pracownikiem są tak konstruowane, aby znalazł się w nich zapis dotyczący korzystania z firmowego komputera, ponadto nie pozostawia on pola do dodatkowej interpretacji bądź wyjątków. Podpisując umowę, pracownik deklaruje, że służbowy sprzęt będzie wykorzystywał wyłącznie do celów związanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Co więcej, w umowie może znaleźć się zapis uprawniający pracodawcę do weryfikacji sposobu użytkowania sprzętu oraz gromadzonych na nim danych. Przechowywanie prywatnych filmów czy zdjęć bądź instalowanie gier może być podstawą do zwolnienia. Pracodawca ma prawo wręczyć swojemu podwładnemu wypowiedzenie, co będzie wiązało się z koniecznością natychmiastowego oddania służbowego sprzętu. Jeżeli przełożony wyrazi zgodę, wówczas podwładny będzie mógł skopiować prywatne dane.

Dla wielu pracowników praca zdalna jest atrakcyjną formą wykonywania swoich obowiązków służbowych. Jednak należy pamiętać, że udostępniony przez firmę sprzęt, nadal pozostaje jej własnością, dlatego też powinien być użytkowany wyłącznie w celach zawodowych.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Agencje SEO to podmioty specjalizujące się w pozycjonowaniu stron internetowych. Ich zadaniem jest przeprowadzenie działań, które mają na celu zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Współpraca z tego rodzaju...

Księgowość

Każda osoba zaciągająca zobowiązania finansowe musi pamiętać o terminowej spłacie należności. W przypadku braku odnotowania pokrycia zadłużenia, wierzyciel może wystosować pismo, które ma za zadanie przypomnieć o obowiązku terminowej...

Biznes

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, zastanawia się nad powierzeniem części obowiązków innym osobom. Duże przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniej logistyki i dobrej organizacji pracy. W wielu firmach powoływany jest...

Księgowość

Weksel in blanco inaczej nazywany wekslem niezupełnym jest papierem wartościowym, który obowiązkowo musi posiadać określone przez prawo cechy. Dokument ten jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Najczęściej wykorzystywany...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy. Zatem ile...

Księgowość

Przedsiębiorcy doskonale znają pojęcie amortyzacji środków trwałych. To właśnie ona pozwala im obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Amortyzacja została ujęta w prawie podatkowym oraz w ustawie o rachunkowości. Jej podstawowe...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne