Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Księgowość

PIT dla młodych – jak skorzystać z ulgi?

podatki

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadziła zmiany w systemie pobierania podatków, ustanawiając ulgę dla młodych i zwalniając ich z obowiązku odprowadzania podatku PIT w wysokości 17% wartości przychodu. Czym jest i jak obliczyć podatek dla młodych?

Czym jest zerowy PIT?

Zerowy PIT to ulga, a właściwie zwolnienie z podatku, które obejmuje przychody z pracy, umowy zlecenia oraz z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w danym roku podatkowym kwoty 85 528 złotych. Przepisy dotyczące podatku dla młodych weszły w życie 1 sierpnia 2019 roku. 

Na czym polega zerowy PIT?

PIT zerowy to zwolnienie z podatku, które obowiązuje niezależnie od ilości umów i liczby płatników. Limit dla ulgi odpowiada kwocie górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej 85 528 złotych. Nadwyżka przychodów ponad wyznaczony limit podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, co oznacza, że płatnik jest zobowiązany do obliczenia i pobrania podatku w wysokości 17%, a w wypadku przekroczenia przez nadwyżkę pierwszego progu podatkowego 32% podatku. Warto przy tym zaznaczyć, że przy ustalaniu limitu nie są brane pod uwagę koszty uzyskania przychodów i inne ulgi, istotna jest więc wyłącznie kwota brutto, jaka została określona w umowie o pracę lub w umowie zlecenia. Ulga przewidziana przez zerowy PIT nie zwalnia podatnika od zapłaty składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. 

zerowy podatek

Kto może skorzystać z zerowego PIT-u? 

Z podatku zerowego mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, osiągające przychody z pracy – ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej – oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, a także z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego. Ulga obejmuje nie tylko obywateli polskich, lecz także cudzoziemców zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenia, jeżeli posiadają oni certyfikat rezydencji polskiej, oraz cudzoziemców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Z ulgi nie mogą jednak skorzystać cudzoziemcy zatrudnieni na mocy umowy zlecenia, którzy nie posiadają certyfikatu rezydencji polskiej.

Ulgi dla młodych a działalność gospodarcza

Zwolnienie z podatku dla młodych dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie następujących umów:

 • umowy o pracę, 
 • stosunku służbowego, 
 • pracy nakładczej, 
 • spółdzielczego stosunku pracy, 
 • umowy zlecenia. 

Oznacza to, że z ulgi wykluczone zostały osoby zatrudnione na podstawie:

 • umowy o dzieło, 
 • umowy zlecenia, gdy jej wysokość nie przekracza 200 złotych i nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 17% przychodu, 
 • umowy zlecenia ze zbyciem praw autorskich, 
 • umowy zlecenia zawartej z osobą prawną niebędącą rezydentem Polski, 
 • a także młodzi przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą. 

podatek

Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia bez podatku? 

Wysokość wynagrodzenia bez podatku dla osób do 26 roku życia, upoważnionych do skorzystania z ulgi przewidzianej przez zerowy PIT, oblicza się, odejmując od wynagrodzenia brutto pracownika składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Zaoszczędzona przez młodego płatnika kwota jest tym większa, im wyższe wynagrodzenie, tak długo, jak przychód nie przekroczy limitu w wysokości 85 528 złotych w danym roku podatkowym. Zwolnione z podatku są osoby zarabiające do 7127 złotych brutto miesięcznie, a także osoby z krótszymi umowami z wyższymi wynagrodzeniami, jeżeli do końca roku podatkowego nie przekroczą ustalonego limitu. Płatnicy muszą jednak pamiętać, że limit zwolnienia to kwota przychodu, a więc dochód wypłacany bez podatku będzie niższy niż 85 528 złotych, o ile osoba do 26 roku życia zobowiązana jest do opłacania składek ubezpieczeniowych. 

Co daje zwolnienie z podatku? 

Osoby objęte zwolnieniem z podatku dla młodych nie muszą wnosić opłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego. Oznacza to, iż pracodawca nie pobiera zaliczki na podatek od wynagrodzeń, z wyjątkiem sytuacji, gdy pracownik zrezygnuje z uwzględnienia zwolnienia dla młodych i złoży wniosek o pobór tej zaliczki. Zgodnie z zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów tabelą, zysk z wprowadzenia zerowego PIT-u w 2021 roku wynosił:

 • 137 złotych w skali miesięcznej i 1647 złotych w skali rocznej dla minimalnego wynagrodzenia za pracę, wynoszącego 2800 złotych miesięcznie, 
 • 334 złote w skali miesięcznej i 4002 złote w skali rocznej dla przeciętnego wynagrodzenia, wynoszącego 5259 złotych miesięcznie, 
 • 483 złote w skali miesięcznej i 5792 złote w skali rocznej na poziomie rocznego limitu, wynoszącego 7127 złotych i 33 grosze. 

 

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Najnowsze

Dobry UX sprawia, że użytkownik nie tylko w prosty i przejrzysty sposób znajduje to, czego szuka, ale także z łatwością może poruszać się po danej witrynie. W przypadku sklepów internetowych to bardzo ważne. Jednak...

Marketing w social mediach jest niezwykle ważny. Warto zatem zastanowić się, które platformy będą najbardziej skuteczne w promowaniu danej firmy. Niewątpliwie najpopularniejszy jest Facebook czy Instagram. Jednak...

Marketing internetowy

Darmowe kursy Google – czy warto z nich korzystać? Internetowe rewolucje to szkolenia składające się z ponad 20 kursów, podzielonych na moduły, które zawierają lekcje o bogatym zakresie tematycznym. Rozpoczynając...

Pandemia Covid-19 wymusiła przejście na pracę zdalną w wielu przedsiębiorstwach. Było to konieczne, aby zachować ciągłość prawidłowego funkcjonowania danej firmy. Pojawiła się także potrzeba zapewnienia swoim pracownikom...

IT

Polska jest liderem w Europie środkowo-wschodniej w zakresie świadczenia usług outsourcingu IT. Każdy przedsiębiorca wie, jak ważna jest przewaga nad konkurencją, nie dziwi więc fakt, że coraz więcej firm, w tym...

Aktualności

Sprzedaż transgraniczna niesie za sobą ogromny potencjał oraz sporo możliwości dla przedsiębiorców. Dzięki wdrożeniu cross-border’a do strategii e-biznesu można zdywersyfikować kapitał i wypracować większe zyski. Jeśli chcesz rozpocząć...

Sprawdź również

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne