Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Onboarding – jak właściwie wdrożyć nowego pracownika?

onboarding

Rozpoczęcie pracy w nowym miejscu zawsze wiąże się z niepewnością, obawami czy stresem. Nowi współpracownicy, zadania, procedury i standardy, wszystko to wpływa na samopoczucie pracownika. Jednak z pomocą przychodzi onboarding, który przeprowadzony w sposób prawidłowy przyniesie sporo korzyści zarówno dla nowo zatrudnionej osoby, jak i całej firmy.

Czym jest onboarding?

Onboarding to działanie, mające na celu wprowadzenie nowego pracownika w funkcjonowanie firmy. Polega na wdrożeniu nowo zatrudnionej osoby we wszystkie procesy wewnątrz przedsiębiorstwa. Innymi słowy, jest to adaptacja pracownika w nowym miejscu pracy. Wdrożenie odbywa się poprzez zaznajomienie z kluczowymi kwestiami dotyczącymi charakteru organizacji, zakresu obowiązków czy struktury firmy. Onboarding cechuje się przekazaniem wiedzy i umiejętności w przyjazny sposób. To również pomoc w lepszym zaklimatyzowaniu się nie tylko w zespole, ale przede wszystkim całym przedsiębiorstwie i zintegrowanie się z otoczeniem. Onboarding zawsze odbywa się w pierwszych dniach pracy nowo zatrudnionej osoby. Dodatkowo powinien być odpowiedzią na wszystkie pytania, czy wątpliwości nowo zatrudnionej osoby.

Na czym polega onboarding pracownika?

Nowy pracownik najczęściej jest wdrażany w funkcjonowanie organizacji przez swojego przełożonego, może to być również manager. Onboarding  rozpoczyna się od powitania i przedstawienia członków zespołu oraz oprowadzenia po budynku firmy. W dalszej kolejności przełożony objaśnia organizację pracy, wartości firmy, panujące zasady, strukturę hierarchiczną oraz udziela cennych wskazówek. Dodatkowo nowy pracownik jest informowany o zakresie swoich obowiązków oraz zadań, ponadto wskazywane jest wcześniej przygotowane miejsce jego pracy. Przełożony udziela również informacji dotyczących możliwości rozwoju, awansu czy dodatkowych szkoleń.

Onboarding polega na zaznajomieniu nowo zatrudnionej osoby ze strategią firmy, jej wizją oraz celami, do których dąży. Ważne są także procedury dotyczące komunikacji czy obiegu dokumentów. Dodatkowo nowy pracownik powinien poznać obsługę sprzętu biurowego np. drukarki, skanera, ekspresu do kawy itp.

onboarding

Dlaczego onboarding pracownika jest istotny, a jego efektywne przeprowadzenie procentuje w przyszłości?

Prawidłowo przeprowadzony proces onboardingu jest kluczowy, ponieważ im lepiej przeszkolony i wdrożony pracownik, tym lepsze są jego wrażenia na temat miejsca pracy, ponadto zwiększa to jego efektywność. Adaptacja pracownika w firmie odbywa się na kilku poziomach tj. strukturalnym, proceduralnym, organizacyjnym oraz socjalizacyjnym. Ważną kwestią w procesie onboardingu jest jego długoterminowość, ponieważ przeprowadzone badania wskazują, że nowy pracownik potrzebuje ok. 8-12 miesięcy, aby uzyskać pełną wydajność. Z tego względu adaptacja pracownika powinna trwać ok. 3 miesiące, jednak wszystko jest zależne od konkretnego stanowiska oraz specyfiki danej firmy. Stąd też proces onboardingu może wydłużyć się nawet do 6 miesięcy.

Nieprawidłowo przeprowadzony onboarding skutkuje brakiem zaklimatyzowania się pracownika w nowym miejscu. Prowadzi to do odosobnienia i braku więzi ze współpracownikami. Takie zjawisko wywołuje dużą ilość czynników stresogennych, zmniejszających zaangażowanie, efektywność oraz motywację, które mogą mieć wpływ na odejście z firmy.

Prawidłowo przeprowadzony onboarding zminimalizuje ryzyko występowania czynników stresogennych oraz sprawi, że pracownik będzie czuł się dobrze i pewnie w nowym środowisku. Przełoży się to na zaangażowanie oraz efektywność. Dla firmy będzie to oznaczało zmniejszoną rotację, ograniczone koszty oraz zwiększone zyski.

Jak przeprowadzić onboarding, żeby był skuteczny?

Onboarding ma na celu przedstawić nowemu pracownikowi kilka kluczowych obszarów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Najsłynniejszy model opracowała Tayla Bauer, która w swojej publikacji dotyczącej onboardingu, wskazuje cztery istotne etapy wdrażania nowo zatrudnionej osoby, jest to tzw. 4 C:

  • Culture

Podstawą onboardingu jest sprawne wejście w kulturę danej firmy. W tym przypadku pracownik powinien poznać misję, cele i wizję organizacji. To również formalne oraz nieformalne zasady, panujące na co dzień. Ten etap warto rozpocząć w momencie decyzji o zatrudnieniu.

  • Clarification 

Kluczowym aspektem prawidłowego onboardingu jest wyjaśnienie nowo zatrudnionej osobie, jaka jest jego rola w organizacji. Ważne jest, aby zrozumiał, za co jest odpowiedzialny, jaki jest jej zakres oraz jakie zadania są jego obowiązkiem.

  • Connection 

W każdym zespole niezwykle ważna jest sprawna komunikacja. Nowo zatrudniony pracownik musi wiedzieć do kogo się zwrócić w razie problemów oraz jaki obowiązuje podział kompetencji. Ważne jest także, aby znał najważniejsze osoby w firmie. Nawiązanie kontaktu ze współpracownikami powinno odbyć się już pierwszego dnia pracy. Connection to także poinformowanie innych pracowników o nowym członku zespołu oraz budowanie wewnętrznej sieci współpracowników.

  • Compliance

Etap ten związany jest z kwestiami formalno-prawnymi, czyli podpisaniem umowy, zapoznanie się z regulaminem organizacji, przekazaniem sprzętu oraz przeprowadzeniu szkoleń początkujących.

Wiele firm z powodzeniem wdrożyło procedurę onboardingu w swoich organizacjach. Jeżeli proces zostanie przeprowadzony w sposób prawidłowy, to zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą liczyć na spore korzyści.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Agencje SEO to podmioty specjalizujące się w pozycjonowaniu stron internetowych. Ich zadaniem jest przeprowadzenie działań, które mają na celu zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Współpraca z tego rodzaju...

Księgowość

Każda osoba zaciągająca zobowiązania finansowe musi pamiętać o terminowej spłacie należności. W przypadku braku odnotowania pokrycia zadłużenia, wierzyciel może wystosować pismo, które ma za zadanie przypomnieć o obowiązku terminowej...

Biznes

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, zastanawia się nad powierzeniem części obowiązków innym osobom. Duże przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniej logistyki i dobrej organizacji pracy. W wielu firmach powoływany jest...

Księgowość

Weksel in blanco inaczej nazywany wekslem niezupełnym jest papierem wartościowym, który obowiązkowo musi posiadać określone przez prawo cechy. Dokument ten jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Najczęściej wykorzystywany...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy. Zatem ile...

Księgowość

Przedsiębiorcy doskonale znają pojęcie amortyzacji środków trwałych. To właśnie ona pozwala im obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Amortyzacja została ujęta w prawie podatkowym oraz w ustawie o rachunkowości. Jej podstawowe...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne