Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy to świadczenie pieniężne, które przysługuje osobom odprowadzającym składki na ubezpieczenie chorobowe. Mogą one być płacone obowiązkowo lub dobrowolnie. Stąd też przysługuje on wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jak i osobom pracującym na umowie zlecenie lub agencyjnej (o ile odprowadzają składki na ubezpieczenie chorobowe). Zasiłek chorobowy przysługuje tym, którzy pozostają w stosunku pracy, jednak przez pewien czas nie mogą wykonywać pracy zarobkowej. Podstawą do otrzymania zasiłku chorobowego jest zwolnienie lekarskie.

Kiedy pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy?

Wypłata zasiłku chorobowego przez pracodawcę, następuje w sytuacji, kiedy pracownik pozostaje niezdolny do pracy w okresie:

  • do 33 dni – dotyczy osób do 50 roku życia;
  • do 14 dni – w przypadku osób po 50 roku życia.

W takim przypadku pracodawca wypłaca pracownikowi (w zależności od wieku), wynagrodzenie chorobowe przez pierwsze 33 lub 14 dni.

Kiedy ZUS wypłaca zasiłek chorobowy?

W przypadku czasowej niezdolności do pracy, trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w roku kalendarzowym lub 14 dni w przypadku osób po 50 roku życia, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje na siebie obowiązek wypłaty zasiłku chorobowego.

Zasiłek chorobowy ZUS – termin wypłaty

Zasiłek chorobowy nie jest wypłacany od razu, ponieważ musi minąć tzw. okres wyczekiwania, który wynosi:

  • 30 dni – dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego;
  • 90 dni – dotyczy dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Jakich formalności musi dopełnić pracownik, aby otrzymać zasiłek chorobowy – ZUS?

Podstawą do otrzymania zasiłku chorobowego jest zwolnienie lekarskie. Najczęściej jest ono wysyłane w sposób elektroniczny tzw. e-ZLA. Stąd też nie ma konieczności osobistego dostarczenia zwolnienia L4. Jest ono widoczne na profilu PUE ZUS. Jeśli pracodawca nie posiada profilu na PUE ZUS, musi o tym fakcie poinformować swojego podwładnego w formie pisemnej w pierwszym dniu jego pracy. W takiej sytuacji konieczne jest dostarczenie zwolnienia lekarskiego do zakładu pracy.

Wniosek o zasiłek chorobowy

Warto pamiętać, że ZUS nie wypłaci zasiłku chorobowego z urzędu. Konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Dokument ten składa pracodawca. Jako wniosek o zasiłek chorobowy traktuje się zaświadczenie pracodawcy (płatnika składek) udokumentowane na druku Z-3 lub Z-3a. Pracodawca zobowiązany jest do wystawienia i przekazania zaświadczenia płatnika składek, nie później niż 7 dni od otrzymania zaświadczenia lekarskiego.

Wypełnianie formalności

Ile wynosi zasiłek chorobowy i jak długo można pobierać takie świadczenie?

Wraz z 2022 roku weszły w życie zmiany dotyczące zwolnień lekarskich oraz zasiłku chorobowego. Od bieżącego roku bez względu na rodzaj choroby, wszystkie zwolnienia L4 sumują się, o ile nie ma między nimi przerwy przekraczającej 60 dni. Zasiłek chorobowy jest wypłacany w ciągu roku kalendarzowego nie dłużej niż 182 dni bądź 270 dni (zliczając wszystkie okresy niezdolności do pracy), ale tylko w sytuacji występowania gruźlicy lub w przypadku kobiet będących w ciąży.

Wysokość zasiłku chorobowego może wynosić 70%, 80% bądź 100%. Wysokość świadczenia jest obliczana na podstawie średniej z 12 ostatnich miesięcy.

100% wynagrodzenia przysługuje:

  • kobietom w ciąży;
  • pracownikom, którzy ulegli wypadkowi w pracy oraz w drodze do lub z pracy:
  • osobom cierpiącym na choroby zawodowe;
  • dawcom narządów, tkanek lub komórek i otrzymali zwolnienie z tego tytułu.

70% wynagrodzenia przysługuje osobom przebywającym w szpitalu, natomiast 80% wszystkim pozostałym.

Zwrot zasiłku chorobowego przez pracodawcę

W sytuacji, kiedy pracodawca błędnie ustalił prawo do zasiłku chorobowego bądź jego wysokość, w konsekwencji czego doszło do nadpłaty, wówczas spoczywa na nim obowiązek zwrotu nadpłaconej kwoty. Pracodawca rozlicza je w składkach ubezpieczenia społecznego w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Jest to dokonywane na podstawie korekty dokumentów.

Warto jednak pamiętać, że zasiłek chorobowy nie przysługuje w sytuacji, gdy: dana osoba przebywa w areszcie tymczasowym, w więzieniu, jest na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym oraz w sytuacji, kiedy nie może ona pracować z powodu nadużycia alkoholu bądź w nieodpowiedni sposób korzysta ze zwolnienia lekarskiego.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne