Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy to świadczenie pieniężne, które przysługuje osobom odprowadzającym składki na ubezpieczenie chorobowe. Mogą one być płacone obowiązkowo lub dobrowolnie. Stąd też przysługuje on wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jak i osobom pracującym na umowie zlecenie lub agencyjnej (o ile odprowadzają składki na ubezpieczenie chorobowe). Zasiłek chorobowy przysługuje tym, którzy pozostają w stosunku pracy, jednak przez pewien czas nie mogą wykonywać pracy zarobkowej. Podstawą do otrzymania zasiłku chorobowego jest zwolnienie lekarskie.

Kiedy pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy?

Wypłata zasiłku chorobowego przez pracodawcę, następuje w sytuacji, kiedy pracownik pozostaje niezdolny do pracy w okresie:

  • do 33 dni – dotyczy osób do 50 roku życia;
  • do 14 dni – w przypadku osób po 50 roku życia.

W takim przypadku pracodawca wypłaca pracownikowi (w zależności od wieku), wynagrodzenie chorobowe przez pierwsze 33 lub 14 dni.

Kiedy ZUS wypłaca zasiłek chorobowy?

W przypadku czasowej niezdolności do pracy, trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w roku kalendarzowym lub 14 dni w przypadku osób po 50 roku życia, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje na siebie obowiązek wypłaty zasiłku chorobowego.

Zasiłek chorobowy ZUS – termin wypłaty

Zasiłek chorobowy nie jest wypłacany od razu, ponieważ musi minąć tzw. okres wyczekiwania, który wynosi:

  • 30 dni – dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego;
  • 90 dni – dotyczy dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Jakich formalności musi dopełnić pracownik, aby otrzymać zasiłek chorobowy – ZUS?

Podstawą do otrzymania zasiłku chorobowego jest zwolnienie lekarskie. Najczęściej jest ono wysyłane w sposób elektroniczny tzw. e-ZLA. Stąd też nie ma konieczności osobistego dostarczenia zwolnienia L4. Jest ono widoczne na profilu PUE ZUS. Jeśli pracodawca nie posiada profilu na PUE ZUS, musi o tym fakcie poinformować swojego podwładnego w formie pisemnej w pierwszym dniu jego pracy. W takiej sytuacji konieczne jest dostarczenie zwolnienia lekarskiego do zakładu pracy.

Wniosek o zasiłek chorobowy

Warto pamiętać, że ZUS nie wypłaci zasiłku chorobowego z urzędu. Konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Dokument ten składa pracodawca. Jako wniosek o zasiłek chorobowy traktuje się zaświadczenie pracodawcy (płatnika składek) udokumentowane na druku Z-3 lub Z-3a. Pracodawca zobowiązany jest do wystawienia i przekazania zaświadczenia płatnika składek, nie później niż 7 dni od otrzymania zaświadczenia lekarskiego.

Wypełnianie formalności

Ile wynosi zasiłek chorobowy i jak długo można pobierać takie świadczenie?

Wraz z 2022 roku weszły w życie zmiany dotyczące zwolnień lekarskich oraz zasiłku chorobowego. Od bieżącego roku bez względu na rodzaj choroby, wszystkie zwolnienia L4 sumują się, o ile nie ma między nimi przerwy przekraczającej 60 dni. Zasiłek chorobowy jest wypłacany w ciągu roku kalendarzowego nie dłużej niż 182 dni bądź 270 dni (zliczając wszystkie okresy niezdolności do pracy), ale tylko w sytuacji występowania gruźlicy lub w przypadku kobiet będących w ciąży.

Wysokość zasiłku chorobowego może wynosić 70%, 80% bądź 100%. Wysokość świadczenia jest obliczana na podstawie średniej z 12 ostatnich miesięcy.

100% wynagrodzenia przysługuje:

  • kobietom w ciąży;
  • pracownikom, którzy ulegli wypadkowi w pracy oraz w drodze do lub z pracy:
  • osobom cierpiącym na choroby zawodowe;
  • dawcom narządów, tkanek lub komórek i otrzymali zwolnienie z tego tytułu.

70% wynagrodzenia przysługuje osobom przebywającym w szpitalu, natomiast 80% wszystkim pozostałym.

Zwrot zasiłku chorobowego przez pracodawcę

W sytuacji, kiedy pracodawca błędnie ustalił prawo do zasiłku chorobowego bądź jego wysokość, w konsekwencji czego doszło do nadpłaty, wówczas spoczywa na nim obowiązek zwrotu nadpłaconej kwoty. Pracodawca rozlicza je w składkach ubezpieczenia społecznego w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Jest to dokonywane na podstawie korekty dokumentów.

Warto jednak pamiętać, że zasiłek chorobowy nie przysługuje w sytuacji, gdy: dana osoba przebywa w areszcie tymczasowym, w więzieniu, jest na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym oraz w sytuacji, kiedy nie może ona pracować z powodu nadużycia alkoholu bądź w nieodpowiedni sposób korzysta ze zwolnienia lekarskiego.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Przed podjęciem decyzji o współpracy z agencją PR warto określić cele, wybrać agencję z doświadczeniem w Twojej branży, sprawdzić portfolio i referencje, przygotować budżet,...

Biznes

W dzisiejszych czasach managerowie większości firm zdają sobie sprawę z faktu, że to właśnie pracownicy stanowią największe bogactwo organizacji. Dlatego też coraz większą wagę...

Księgowość

Chorobowym ubezpieczeniem obowiązkowym objęte są m.in. pracownicy zatrudnieni na etacie. Istnieje także możliwość skorzystania z ubezpieczenia dobrowolnego, które jak sama nazwa wskazuje, nie jest...

Księgowość

Inwentaryzacja wielu przedsiębiorcom spędza sen z powiek. Kojarzy się z mozolnym i czasochłonnym procesem liczenia i sprawdzania stanów magazynowych. Występuje kilka rodzajów tego procesu,...

Księgowość

W przypadku choroby i niezdolności do pracy pracownik ma prawo do zwolnienia lekarskiego. Wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru...

Księgowość

Pracodawca zatrudniający nowego pracownika ma obowiązek zgłosić go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to konieczne, gdy musi odprowadzać od jego wynagrodzenia składki. Warto pamiętać,...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób,...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne