Warning: Declaration of SEO_Auto_Linker_Front::get_meta($post, $key) should be compatible with SEO_Auto_Linker_Base::get_meta($key, $default = '') in /home/culturov/domains/samodzielnyprzedsiebiorca.pl/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-linker/inc/front.php on line 347
Kto nie płaci składek na FGŚP? - Samodzielny Przedsiębiorca
Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Księgowość

Kto nie płaci składek na FGŚP?

Składki na FGŚP

Pracodawcy zobowiązani są do odprowadzania różnych składek za swoich pracowników. Jedna z nich dotyczy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Warto zatem zapoznać się z tematyką dotyczącą tej składki oraz co ona gwarantuje. Co ważne, nie każdy pracodawca musi ją odprowadzać.

Czym jest składka na FGŚP?

FGŚP to skrót od nazwy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jest państwowym funduszem celowym, który powstał w 1994 roku. Jego głównym zadaniem jest ochrona pracowników przed utratą wynagrodzenia na wypadek niewypłacalności pracodawcy. Innymi słowy, w sytuacji, kiedy pracodawca straci płynność finansową, a także nie będzie w stanie wypłacić wynagrodzenia swoim pracownikom, wówczas ich roszczenia będą zaspokojone środkami z funduszu FGŚP.

Składki na FGŚP opłaca pracodawca. Zakład Ubezpieczeń Społecznych precyzyjnie wymienia podmioty zobowiązane do uiszczenia składki, należą do nich:

 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie w Polsce;
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą także na obszarze państw członkowskich UE, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w odniesieniu do działalności prowadzonej w Polsce;
 • oddziały banków zagranicznych;
 • oddziały instytucji kredytowych;
 • oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń;
 • oddziały bądź przedstawiciele przedsiębiorców zagranicznych.

Składki na FP i FGŚP

Składki na Fundusz Pracy (FP) opłaca pracodawca, który zatrudnia przynajmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę. W sytuacji, kiedy zatrudnienie dotyczy wyłącznie zleceniobiorców na podstawie umów cywilnoprawnych, wówczas nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku składek na FGŚP. Pracodawca ma obowiązek odprowadzić składkę za każdego pracownika, który objęty jest ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.

Składka na FGŚP od umowy zlecenia

FGŚP obejmuje wszystkich pracowników, którzy obowiązkowo są objęci ubezpieczeniem rentowym i emerytalnym. Tak więc pracodawca jest zobowiązany opłacić składki za osoby, które:

 • pracują na podstawie umowy o pracę;
 • pracują na podstawie umowy o pracę nakładczą;
 • pracują na podstawie umowy zlecenie;
 • wykonują pracę zarobkową (na innej podstawie niż stosunek pracy) na rzecz rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną.

W myśl ustawy z dnia 13 lipca 2006 roku o ochronie roszczeń pracowniczych, w razie niewypłacalności pracodawcy, określa, że pracownikiem jest osoba zarówno zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i umowy zlecenie. Stąd też składka na FGŚP obejmuje także zleceniobiorców.

Składka FGŚP – na co przeznaczane są środki?

Środki pieniężne z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych są przeznaczane m.in. na:

 • wynagrodzenia za pracę;
 • wynagrodzenia za okres urlopu;
 • wynagrodzenia za czas, w którym zatrudniony był niezdolny do pracy ze względu choroby;
 • odprawę pieniężną, która jest należna po rozwiązaniu umowy o pracę bez winy pracownika;
 • ekwiwalent pieniężny za urlop, który przysługuje za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy.

Jak obliczyć wysokość składki na FGŚP?

Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych odprowadzana jest przez pracodawców, czyli płatników składek. Jej wysokość wynosi obecnie 0,10% postawy wymiary na ubezpieczenie rentowe i emerytalne.

Składka na FGŚP musi być odprowadzana w określonym terminie:

 • dla jednostek i zakładów budżetowych – do 5 dnia następnego miesiąca;
 • dla płatników posiadających osobowość prawną (spółki akcyjne, spółki z o.o., stowarzyszenia, fundacje oraz spółdzielnie) – do 15 dnia następnego miesiąca;
 • dla pozostałych płatników – do 20 dnia następnego miesiąca.

Składkę na FGŚP należy wykazać na deklaracji ZUS DRA.

Składki na FGŚP zwolnienia – kiedy pracodawca nie musi ich uiszczać?

Zerowe składki na FP i FGŚP dotyczą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenie. Zwolnienie z opłacania składek na FGŚP dotyczy pracowników, którzy:

 • powracają z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego bądź urlopu wychowawczego – okres zwolnienia: 36 miesięcy zaczynając od pierwszego miesiąca po powrocie do pracy;
 • mają powyżej 50 lat i zostali zatrudnieni po 30 dniach od rejestracji w Urzędzie Pracy – okres zwolnienia: 12 miesięcy;
 • zostali skierowani do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy i nie ukończyli 30 roku życia – okres zwolnienia: 12 miesięcy od pierwszego m-ca po zawarciu umowy o prace;
 • ukończyli 55. rok życia w przypadku kobiet oraz 60. rok życia w przypadku mężczyzn.

Składki na FGŚP nie są również opłacane po dacie niewypłacalności pracodawcy.

Warto pamiętać, że w przypadku niewypłacalności pracodawcy z FGŚP zaspokajane są roszczenia zarówno pracowników, jak i uprawnionych do renty rodzinnej członków rodziny zmarłego pracownika.

Każdy pracownik powinien mieć świadomość, że w przypadku, kiedy pracodawca staje się niewypłacalny, to zatrudniony otrzyma wynagrodzenie za pracę właśnie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

IT

Z plikami cookies spotykamy się każdego dnia podczas surfowania po sieci. Są one tak powszechne, że już mało kto zastanawia się nad ich funkcją....

Biznes

Budowanie marki osobistej to długotrwały proces, którego efekty pozwalają wyróżnić się na tle konkurencji oraz zbudować pozycję eksperta w danej dziedzinie. Wpływa to korzystnie...

Biznes

Płatność odroczona stała się równie popularną metodą regulowania zobowiązań, co płatność kartą czy przelewem tradycyjnym. Klient, który zdecyduje się na takie rozwiązanie, ma 30...

Biznes

Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany do opłacania różnego rodzaju podatków. Sprawa jednak nieco się komplikuje w przypadku osób, które sprowadziły się tutaj z zagranicy...

IT

W dzisiejszym, gęsto zasiedlonym świecie cyfrowym, analiza ruchu na stronie jest kluczem do sukcesu online. Dzięki analityce internetowej, marki mogą zrozumieć zachowania odwiedzających, dostosowując...

Biznes

Project Manager (PM) to profesjonalista odpowiedzialny za planowanie, organizację i nadzór nad realizacją projektów w ramach organizacji. Rola Project Managera jest kluczowa dla zapewnienia...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Domeny, hosting

Popularną metodą wykorzystywaną przez oszustów phishingowych jest tworzenie fałszywych witryn internetowych podszywających się pod popularne, istniejące strony, w celu nakłonienia użytkownika do poświadczenia logowania...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne