Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Księgowość

Kto nadaje REGON?

Kto nadaje REGON?

REGON to ciąg 9 bądź 14 cyfr identyfikujących firmy w Polsce. To właśnie on pozwala na ustalenie wielu danych dotyczących działalności gospodarczych. Mowa tutaj np. o danych właściciela. Nadawany jest przez Główny Urząd Statystyczny w chwili zakładania firmy. Rejestr w centralnej bazie danych zawiera informacje dotyczące podmiotów gospodarki narodowej. Zatem, kto nadaje REGON i jak go uzyskać?

Co to jest REGON?

Nazwa REGON to skrót od Rejestru Gospodarki Narodowej. Rejestr ten to ogólnopolska baza firm, która jest prowadzona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a jej pełna nazwa brzmi: Krajowy Rejestr Urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej. Stanowi on podstawowe źródło informacji dotyczących podmiotów gospodarczych, które są zarejestrowane w Polsce. Rejestr ten jest na bieżąco aktualizowany.

Numer REGON to ciąg cyfr, identyfikujących konkretne przedsiębiorstwa, pod którymi są one zapisane w Krajowym Rejestrze Urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej. Początkowo składał się z 7 cyfr, jednak w latach 80 XX wieku dołożono dwie kolejne. Zmiana ta została przeprowadzona w celu ujednolicenia numeracji. Obecnie numer REGON składa się z 9 lub 14 cyfr.

REGON – ile cyfr zawiera i co one oznaczają?

Każdy numer identyfikacyjny jest zbudowany według określonego wzoru, dotyczy to również nr REGON. W przypadku podmiotów gospodarki narodowej składa się on z 9 cyfr, które kolejno oznaczają: dwie pierwsze to oznaczenie terytorialne, czyli identyfikator województwa, kolejne sześć to tzw. numer seryjny, natomiast ostatnia to cyfra kontrolna.

Jak wygląda REGON?

Z kolei jednostki lokalne otrzymują 14-cyfrowy numer REGON, który oznacza: dziewięć pierwszych cyfr to numer identyfikacyjny danego przedsiębiorstwa, cztery następne to liczba porządkowa jednostki lokalnej, natomiast ostatnia to cyfra kontrolna.

Ile cyfr ma REGON?

Co ważne, numer REGON nie może być tworzony tak, aby zdradzał jakiekolwiek informacje dotyczące charakteru danego podmiotu gospodarczego. Numery REGON są w pełni jawne i powszechnie dostępne.

Kto powinien starać się o nadanie numeru REGON?

Rejestr REGON obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa, które są zarejestrowane na terytorium Polski. Stąd też o nadanie nr REGON muszą wystąpić:

 • osoby prawne;
 • osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, w tym także prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne;
 • jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej,
 • jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów np. oddziały czy filie firmy.

Numery REGON nadawane są zatem nie tylko przedsiębiorcom, ale także innym podmiotom, np. spółki, kościoły, sądy, samorządowe jednostki organizacyjne itp.

Kto nadaje numer REGON?

Numer ten jest wydawany na podstawie wniosku przez Główny Urząd Statystyczny. Stosowne pismo o nadanie numeru jest automatycznie przekazywany do GUS-u w chwili rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub w KRS, dotyczy to również zakładania działalności gospodarczej przez bankowość elektroniczną. Warto jednak pamiętać, że podmioty, które nie są wpisane do KRS lub CEIDG np. osoby prowadzące działalność rolniczą, wspólnoty mieszkaniowe czy spółki kapitałowe muszą dokonać formalności samodzielnie.

Jak uzyskać REGON?

Numer REGON można uzyskać na trzy sposoby:

 1. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – druk CEIDG-1, który jest składany w celu wpisania do CEIDG przy jednoczesnym zgłoszeniu do Głównego Urzędu Statystycznego.
 2. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – dane te są bezpośrednio przekazywane do rejestru REGON drogą elektroniczną.
 3. Złożenie stosownego formularza do Urzędu Statystycznego – dotyczy to tych podmiotów, które nie muszą mieć wpisu do CEIDG i KRS.

Jak wygląda procedura nadania REGON-u?

Chcąc otrzymać nr REGON, należy złożyć stosowny wniosek:

 • RG-OP – „wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreśleniu wpisu” – wniosek dedykowany dla osoby prawnej, jednostki lokalnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej;
 • RG-OP – „wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreśleniu wpisu” – wniosek dedykowany dla „osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub jej jednostki lokalnej niepodlegających wpisowi do CEIDDG”.

Wniosek należy złożyć do Urzędu Statystycznego właściwego ze względu na:

 • siedzibę osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej;
 • miejsce zamieszkania osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą niepodlegającą wpisowi do CEIDG.

Przedsiębiorcy posiadający profil zaufany bądź podpis elektroniczny mogą złożyć wniosek przez internet: na portalu ePUAP oraz gov.pl.

Ile się czeka na REGON?

Numer REGON jest wydawany przez Urząd Statystyczny w ciągu 7 dni od daty otrzymania formularza. Warto jednak pamiętać, że osobiste złożenie pisma w Urzędzie Statystycznym może znacząco przyspieszyć całą procedurę i numer REGON można uzyskać „od ręki”.

REGON to indywidualny numer, który musi posiadać każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą oraz podmiot zamierzający założyć własną firmę. Wynika to bowiem z przepisów, które określają, że każda zarejestrowana działalność na terenie Polski musi posiadać numer REGON.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne