Warning: Declaration of SEO_Auto_Linker_Front::get_meta($post, $key) should be compatible with SEO_Auto_Linker_Base::get_meta($key, $default = '') in /home/culturov/domains/samodzielnyprzedsiebiorca.pl/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-linker/inc/front.php on line 347
Kto może wpisać dłużnika do Krajowego Rejestru Długów? - Samodzielny Przedsiębiorca
Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Kto może wpisać dłużnika do Krajowego Rejestru Długów?

Krajowy Rejestr Długów

Krajowy Rejestr Długów to największa baza informacji gospodarczych w Polsce. Umożliwia szybką i prostą weryfikację osób lub firm, zalegających ze spłatą kredytów, pożyczek, rat itd. Dzięki temu pozwala chronić się przed niewypłacalnymi umowami i gromadzić informacje o wiarygodności finansowej. Krajowy Rejestr Długów to najpopularniejsze biuro informacji, z którego korzystają największe instytucje finansowe, a także przedsiębiorstwa. Kto i kiedy może wpisać dłużnika do KRD?

KRD – czym jest Krajowy Rejestr Długów?

KRD, czyli Krajowy Rejestr Długów BIG S.A., jest największą platformą, której celem jest wymiana informacji gospodarczej. Biuro Informacji Gospodarczej działa od 2003 r. Podstawą działalności jest ustawa z 2010 r., która reguluje udostępniane informacje gospodarcze i wymianę danych gospodarczych. KRD gromadzi informacje o działalności i kondycji firm i jednostek, jednocześnie umożliwiając sprawdzenie dłużników w bazie. Wykorzystując obszerny katalog Krajowego Rejestru Dłużników łatwo zweryfikować dowolną firmę lub osobę w Polsce. Co więcej, przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się, kto sprawdzał ich działalność.

Kogo dotyczy KRD?

Działalność Krajowego Rejestru Długów jest możliwa dzięki Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, a także w oparciu o zapisy Regulaminu Zarządzania Danymi. Oznacza to, że informacje gospodarcze przechowywane i udostępniane w KRD muszą być zgodne z określonymi prawnie regulacjami.

Krajowy Rejestr Długów przyjmuje jedynie dane o przedsiębiorstwach, które mogą znaleźć się w pozycji wierzyciela lub dłużnika.

Kim jest dłużnik?

Dłużnikiem może być każdy – osoba, firma, instytucja, fundacja itd., o ile pozostaje w stosunku zobowiązania do opłaty określonego świadczenia na rzecz wierzyciela. Definicja dłużnika jest bardzo obszerna, ponieważ obejmuje niemal wszystkie podmioty, na których ciążą nieuregulowane zobowiązania finansowe. Wyróżnia się dłużników, dłużników niebędących konsumentami i dłużników będących konsumentami.

Kim jest wierzyciel?

Instytucja wierzyciela określa jednostkę, która rości sobie prawa do spełnienia świadczenia na jego rzecz. Z dłużnikiem łączy go stosunek zobowiązania. Definicję wierzyciela precyzyjnie określa ustawa. Za wierzyciela uznaje się:

osobę fizyczną, której wierzytelność została stwierdzona tytułem wykonawczym, osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym przysługuje wierzytelność, oraz organ właściwy wierzyciela w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wpis do rejestru dłużników – jak wygląda?

Wpisania dłużnika do Krajowego Rejestru Długów mogą dokonać tylko przedsiębiorcy. Trzeba przy tym zaznaczyć, że warunkiem jest niezapłacone zobowiązanie, które w przypadku konsumenta musi wynosić minimum 200 zł, a przy sieciowcy 500 zł. Co więcej, termin płatności zobowiązania musi przekraczać 60 dni. Dopiero po tym czasie można wysłać wezwanie do zapłaty, w którym zawiera się informację o zamiarze wpisania do Krajowego Rejestru Dłużników. Brak spłaty zobowiązania umożliwia wpisanie dłużnika do bazy KRD po miesiącu od daty nadania.

Dłużnik w Krajowym Rejestrze Długów

Jak sprawdzić listę dłużników KRD?

Przedsiębiorcy mogą wpisać do Krajowego Rejestru Długów każdego, kto zalega ze spłatą:

  • pożyczki,
  • kredytu,
  • abonamentu,
  • czynszu,
  • mandatu,
  • alimentów.

Sprawdzenie danych w KRD jest bardzo proste i zajmuje niewiele czasu. Co więcej, cały proces odbywa się przez Internet i jest darmowy. Warunkiem korzystania z bazy KRD jest posiadanie profilu weryfikowanego za pomocą dowodu osobistego.

Sprawdzenie firmy i osób w rejestrze dłużników

Aby sprawdzić firmę, wystarczy podać numer NIP. Z danych Biura Informacji Krajowego Rejestru Długów szybko zostanie wygenerowany raport na temat informacji gospodarczych, dotyczących zebranych przez wierzycieli danych. W KRD można sprawdzić też konsumentów. Wystarczy podać numer PESEL, ale konieczne jest uzyskanie upoważnienia do sprawdzenia w rejestrze. Upoważnienie takie musi dać konsument i jest ono ważne nie dłużej niż 60 dni od dnia udzielenia.

Czy ktoś już jest w Krajowym Rejestrze Długów – lista

Posiadanie konta w KRD to wygodne rozwiązanie, które zapewnia bezpieczeństwo zarówno jednostkom, jak i przedsiębiorcom. Aktualizowany na bieżąco katalog informacji gospodarczych umożliwia sprawdzenie w rejestrze informacji, jakie zostały udzielone innym podmiotom gospodarczym. Daje też pewność rzetelnych, sprawdzonych i wiarygodnych informacji. Lista KRD to też możliwość czuwania nad swoim bezpieczeństwem i wiarygodnością finansową. Przede wszystkim jednak dopisanie dłużnika na listę Krajowego Rejestru Długów to skuteczny sposób na odzyskanie pieniędzy.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

IT

Z plikami cookies spotykamy się każdego dnia podczas surfowania po sieci. Są one tak powszechne, że już mało kto zastanawia się nad ich funkcją....

Biznes

Budowanie marki osobistej to długotrwały proces, którego efekty pozwalają wyróżnić się na tle konkurencji oraz zbudować pozycję eksperta w danej dziedzinie. Wpływa to korzystnie...

Biznes

Płatność odroczona stała się równie popularną metodą regulowania zobowiązań, co płatność kartą czy przelewem tradycyjnym. Klient, który zdecyduje się na takie rozwiązanie, ma 30...

Biznes

Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany do opłacania różnego rodzaju podatków. Sprawa jednak nieco się komplikuje w przypadku osób, które sprowadziły się tutaj z zagranicy...

IT

W dzisiejszym, gęsto zasiedlonym świecie cyfrowym, analiza ruchu na stronie jest kluczem do sukcesu online. Dzięki analityce internetowej, marki mogą zrozumieć zachowania odwiedzających, dostosowując...

Biznes

Project Manager (PM) to profesjonalista odpowiedzialny za planowanie, organizację i nadzór nad realizacją projektów w ramach organizacji. Rola Project Managera jest kluczowa dla zapewnienia...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Domeny, hosting

Popularną metodą wykorzystywaną przez oszustów phishingowych jest tworzenie fałszywych witryn internetowych podszywających się pod popularne, istniejące strony, w celu nakłonienia użytkownika do poświadczenia logowania...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne