Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Kto może być wspólnikiem w spółce jawnej?

Spółka jawna

Mianem spółki jawnej określa się osobową spółkę handlową, prowadzącą działalność pod własną nazwą. Założenie spółki jawnej jest dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy wykonywana działalność odznacza się niskim stopniem ryzyka, jest prowadzona w małej lub średniej skali, a zakładający spółkę wspólnicy obracają się w tej samej branży. Co jeszcze warto wiedzieć na temat spółki jawnej?

Spółka jawna – podstawowe informacje

Jedną z ważniejszych zalet założenia spółki jawnej jest to, że jej prowadzenie generuje znacznie niższe koszty, niż w przypadku innych rodzajów spółek.

Warto wspomnieć też o tym, że spółka jawna nie ma osobowości prawnej. Jest jednak w posiadaniu zdolności prawnej, zapewniającej możliwość zakupu nieruchomości, zaciągania zobowiązań czy też zatrudniania pracowników.

Każdy wspólnik dołączający do spółki jawnej musi wnieść w nią swój wkład, przy czym może on mieć zarówno formę materialną, jak i niematerialną.

Jak założyć spółkę jawną?

  • Założenie spółki odbywa się poprzez wypełnienie umowy w formie papierowej lub elektronicznej – możliwe jest korzystanie z gotowych wzorców.
  • Dochodzi tutaj wpis do eKRS. Wraz z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego możliwe staje się prowadzenie działalności gospodarczej.
  • Kolejnym krokiem jest zgłoszenie faktu założenia firmy do urzędu skarbowego oraz założenie rachunku bankowego.
  • Konieczne jest m.in wypełnienie formularza NIP-8. Jest on wymagany nie tylko przy zakładaniu spółki, lecz także przy uaktualnianiu danych.

Formularz musi być złożony w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności, jeśli masz zamiar odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne lub w ciągu 21 dni od dokonania wpisu do KRS. Dane zgłoszone w formularzu są przekazywane do ZUS-u, GUS-u i urzędu skarbowego.

Wspólnik w spółce jawnej

Czy przy zakładaniu spółki jawnej trzeba zgłaszać się do ZUS?

Nie jest konieczne samodzielne zgłaszanie się do ZUS, jako że dane złożone na formularzu NIP-8 są przekazywane automatycznie z KRS i urzędu skarbowego. W ten sposób Twoja spółka jest zarejestrowana jako płatnik składek.

Wyjątkiem jest sytuacja wspólników będących osobami fizycznymi. Są one płatnikami składek na swoje własne ubezpieczenia, co pociąga za sobą konieczność zgłoszenia się do ZUS i wypełnienie następujących formularzy:

  • ZUS ZFA, na którym podaje się numer NIP i PESEL, a w przypadku, jeśli wspólnik prowadzi również odrębną działalność gospodarczą, konieczny jest również numer REGON.
  • ZUS ZUA wypełniany w celu zgłoszenia osoby z danego tytułu ubezpieczenia.
  • ZUS ZZA, wypełniany w przypadku, gdy osoba wypełniająca będzie podlegała wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Kto może być wspólnikiem w spółce jawnej?

Wspólnikami w spółce jawnej mogą być osoby fizyczne, prawne, a także jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej.

Obok informacji o tym, kto może być wspólnikiem, przyda się również informacja o tym, kto nie może nim być. Wspólnikami nie mogą stać się spółki cywilne bez podmiotowości prawnej. Nie jest też możliwe prowadzenie jednoosobowej spółki jawnej.

Założenie spółki jawnej

Spółka jawna – kto może ją reprezentować?

Prawo reprezentowania spółki jawnej mają wszyscy jej wspólnicy, chociaż umowa może stanowić inaczej. Nie ma znaczenia, czy mówimy o osobie fizycznej, prawnej czy też jakiejkolwiek innej, która może stać się wspólnikiem w spółce jawnej. Warto wiedzieć też o tym, że wspólnicy mogą sami ustalić wśród siebie osoby, które będą miały prawo do reprezentowania interesów spółki na zewnątrz.

Pozbawianie prawa do reprezentowania spółki

Na drodze zawartej umowy lub wprowadzenia w niej zmian można również pozbawić niektórych wspólników prawa do reprezentowania interesów spółki. Ważną kwestią jest jednak to, że wprowadzenie takiej zmiany wymaga zgody wszystkich wspólników, również osoby, która miałaby być takiego prawa pozbawiona.

Kiedy konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości w spółce jawnej?

Pełna księgowość dotyczy spółki jawnej w sytuacji, gdy przychody netto w danym roku przekroczą 2 mln Euro lub w przypadku gdy jednym ze wspólników jest osoba prawna. Wówczas wysokość osiąganych przychodów nie ma tutaj znaczenia.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Agencje SEO to podmioty specjalizujące się w pozycjonowaniu stron internetowych. Ich zadaniem jest przeprowadzenie działań, które mają na celu zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Współpraca z tego rodzaju...

Księgowość

Każda osoba zaciągająca zobowiązania finansowe musi pamiętać o terminowej spłacie należności. W przypadku braku odnotowania pokrycia zadłużenia, wierzyciel może wystosować pismo, które ma za zadanie przypomnieć o obowiązku terminowej...

Biznes

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, zastanawia się nad powierzeniem części obowiązków innym osobom. Duże przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniej logistyki i dobrej organizacji pracy. W wielu firmach powoływany jest...

Księgowość

Weksel in blanco inaczej nazywany wekslem niezupełnym jest papierem wartościowym, który obowiązkowo musi posiadać określone przez prawo cechy. Dokument ten jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Najczęściej wykorzystywany...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy. Zatem ile...

Księgowość

Przedsiębiorcy doskonale znają pojęcie amortyzacji środków trwałych. To właśnie ona pozwala im obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Amortyzacja została ujęta w prawie podatkowym oraz w ustawie o rachunkowości. Jej podstawowe...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne