Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Księgowość

Jak odliczyć internet od podatku?

Odliczanie internetu od podatku

W myśl przepisów ustawy o PIT z ulgi podatkowej na internet mogą korzystać określone osoby. W 2022 roku nadal będzie można z niej skorzystać, ale ta możliwość została znacznie ograniczona. Na odliczenie internetu w zeznaniu rocznym będą mogły sobie pozwolić tylko uprzywilejowane grupy. Sprawdź, kto może skorzystać z ulgi internetowej, jaka jest wysokość zwrotu i co zrobić, aby móc odliczyć internet od podatku.

Czym jest ulga internetowa?

Zgodnie z polskim prawem podatkowym ulgą internetową definiuje się ulgę, która polega na możliwości odliczenia kosztów za korzystanie z internetu. Dotyczy to zarówno internetu stacjonarnego, jak i internetu przenośnego. Podatnicy mają prawo do odliczenia od dochodu lub od przychodu poniesionych wydatków. Jest to jednak możliwe w po spełnieniu określonych wymogów.

Kto może odliczyć internet?

Odliczenie internetu od podatku jest możliwe dla podatników, którzy:

 1. w roku podatkowym ponieśli znaczące wydatki za używanie internetu. Wydatki te nie uwzględniają jednak kosztów związanych z zakupem sprzętu, instalacją czy rozbudową sieci, a także z serwisowaniem;
 2. byli w ostatnim roku podatkowym opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym, czyli zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych;
 3. mają dokumenty, które potwierdzają poniesienie wydatku. Dokumenty powinny zawierać informacje o danych identyfikujących kupującego (odbiorcę usługi) i danych identyfikujących sprzedającego usługę, rodzaj zakupionej usługi oraz kwotę zapłaty;
 4. we wcześniejszych latach nie korzystali z ulgi internetowej albo po raz pierwszy skorzystali z niej w zeznaniu za 2021 rok. Oznacza to, że z ulgi nie mogą skorzystać osoby, które korzystały z niej np. w 2016 r.;
 5. nie zaliczyli wydatku na internet do kosztów uzyskania przychodów i koszt na internet nie został wcześniej zwrócony.

Z ulgi internetowej może skorzystać tylko ta osoba, która opłaca internet. Musi to być więc podmiot, który figuruje na dokumentach, np. podpisania umowy o świadczenie usług internetowych czy na dowodach opłacenia rachunków.

Sposoby odliczania internetu od podatku

Wyróżnia się dwa sposoby odliczania internetu od podatku. Może to być forma odliczenia od dochodu lub od przychodu. Czym różnią się obie formy ulgi internetowej?

 • odliczenie internetu od dochodu – zachodzi w sytuacji, gdy podatnik jest opodatkowany według tzw. skali podatkowej. Odliczenie internetu od podatku w takiej sytuacji odlicza się od dochodów uzyskanych z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zlecenie czy prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • odliczenie internetu od przychodu – jest możliwe, gdy podatnik podlega pod opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Są to sytuacje, w których przychody pochodzą z najmu, prowadzenia uprawy czy hodowli opodatkowanych ryczałtem.

Na jaki zwrot można liczyć?

O ulgę na internet można ubiegać się w dwóch następujących po sobie latach. Warunkiem jest także to, że nie korzystało się z ulgi w latach wcześniejszych. Co więcej, kwota odliczenia nie może przekraczać 760 złotych rocznie. Jeśli poniosło się większe wydatki, to i tak należy zadeklarować wartość 760 zł. Jest to maksymalna wysokość, o jaką można pomniejszyć swój dochód na osobę. Jeśli poniosło się mniejsze koszty, należy podać jaka to była kwota. Jeśli wydatki były większe, i tak wpisuje się 760 zł.

W przypadku małżeństw przy odliczaniu internetu nie ma znaczenia, czy rozliczają się samodzielnie, czy korzystają z łącznego opodatkowania. Aby móc korzystać z ulgi każdy z nich musi mieć dochód, od którego można odliczyć wydatki i posiadać dokumenty na osobę, która korzysta z odliczenia internetu od podatku. Małżeństwo może więc łącznie otrzymać 1520 zł, ale nie może tej kwoty wpisać na rozliczeniu jednej z osób.

Zwrot za internet – jakie dokumenty są wymagane?

Odliczenie internetu od podatku to dogodna forma dzięki której można uzyskać zwrot za internet. Aby to było możliwe, należy dopełnić wszelkich formalności. Przede wszystkim prawidłowo uzupełnić dokumenty podatkowe:

 • PIT-28 – formularz dotyczy rozliczenia podatku dochodowego na zasadach ryczałtowych liczonych od przychodów, które są ewidencjonowane,
 • PIT-36 – formularz dotyczy rozliczenia podatku zgodnie ze skalą podatkową.
 • PIT-37 – formularz dotyczy rozliczenia podatku dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.
 • załącznik PIT/O.

Ponadto konieczne jest posiadanie dokumentów, które potwierdzają poniesione koszty. Jest to możliwe tylko pod warunkiem przedstawienia faktur za usługę opłaconych w roku, którego dotyczy rozliczenie podatkowe. Trzeba pamiętać, że na wysokość odliczenia nie wpływają koszty na modem czy router, a także za czynności związane z serwisowaniem urządzeń. Zamiast faktur podstawą do odliczenia internetu mogą być także wyciągu z banku, które potwierdzają wykonanie przelewów lub dokumenty od wystawcy, potwierdzające opłaty.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Agencje SEO to podmioty specjalizujące się w pozycjonowaniu stron internetowych. Ich zadaniem jest przeprowadzenie działań, które mają na celu zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Współpraca z tego rodzaju...

Księgowość

Każda osoba zaciągająca zobowiązania finansowe musi pamiętać o terminowej spłacie należności. W przypadku braku odnotowania pokrycia zadłużenia, wierzyciel może wystosować pismo, które ma za zadanie przypomnieć o obowiązku terminowej...

Biznes

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, zastanawia się nad powierzeniem części obowiązków innym osobom. Duże przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniej logistyki i dobrej organizacji pracy. W wielu firmach powoływany jest...

Księgowość

Weksel in blanco inaczej nazywany wekslem niezupełnym jest papierem wartościowym, który obowiązkowo musi posiadać określone przez prawo cechy. Dokument ten jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Najczęściej wykorzystywany...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy. Zatem ile...

Księgowość

Przedsiębiorcy doskonale znają pojęcie amortyzacji środków trwałych. To właśnie ona pozwala im obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Amortyzacja została ujęta w prawie podatkowym oraz w ustawie o rachunkowości. Jej podstawowe...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne