Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Księgowość

Ile wynosi składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Chorobowym ubezpieczeniem obowiązkowym objęte są m.in. pracownicy zatrudnieni na etacie. Istnieje także możliwość skorzystania z ubezpieczenia dobrowolnego, które jak sama nazwa wskazuje, nie jest obowiązkowe. Warto wiedzieć, kto może z niego skorzystać oraz ile wynosi podstawa składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Czym jest dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

Ubezpieczenie chorobowe regulują przepisy Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 1998 roku. Jest to jeden z rodzajów ubezpieczeń społecznych. Uprawnia ona do świadczeń wypłacanych w przypadku zachorowania lub urodzenia dziecka. Jest to:

 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek opiekuńczy,
 • zasiłek macierzyński,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • zasiłek wyrównawczy.

Świadczenia te pozwalają pokryć różnego rodzaju wydatki związane np. z chorobą oraz koszty utrzymania.

Kto może zdecydować się na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?

Dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym mogą zostać objęte osoby, które płacą składki emerytalne oraz rentowe, czyli:

 • pracownicy wykonujący pracę nakładczą,
 • osoby pracujące na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy na świadczenie usług. Taka umowa musi być zgodna z przepisami dotyczącymi zlecenia, ale z wyjątkiem uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów do ukończenia 26 lat.
 • osoby prowadzące działalność pozarolniczą,
 • osoby współpracujące z osobami fizycznymi,
 • osoby otrzymujące stypendium doktoranckie,
 • duchowni,
 • osoby wykonujący płacę w zamian za wynagrodzenie, które zostały do niej skierowane w czasie odbywania kary tymczasowego aresztu lub pozbawienia wolności.

Oznacza to, że te osoby mogą zdecydować się na złożenie stosownego wnioski oraz opłacanie składki, dzięki czemu obejmie je dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych jasno określa, że ubezpieczenie chorobowe dobrowolne zaczyna obowiązywać od dnia wskazanego w zgłoszeniu, ale nie wcześniej niż od dnia, w którym zgłoszenie zostało złożone do ZUS.

Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Kiedy przestaje obowiązywać dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

Takie ubezpieczenie przestaje obowiązywać od dnia, który został wskazany w zgłoszeniu wyrejestrowania złożonym do ZUS lub w momencie, gdy ustanie tytuł uprawniający do skorzystania z niego.

Trzeba wiedzieć, że przez cały okres obowiązywania takiego ubezpieczenia płatnik musi rozliczać oraz opłacać składki za każdy miesiąc, gdy był nim objęty.

Ile wynosi maksymalna składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe jest taka sama, jak w przypadku ubezpieczeń emerytalnych oraz rentowych. Osoby, które zdecydowały się na dobrowolne opłacanie składek, muszą wiedzieć, że podstawa wymiaru składek nie może być wyższa niż 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. A więc to, ile zapłacą za swoje ubezpieczenie, zależy od tego, ile zarabiają. Obecnie ta składka wynosi 2,45% podstawy wymiaru.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe a umowa zlecenie – wysokość składki

Wysokość składki w przypadku osób pracujących na podstawie umowy zlecenia jest taka sama jak innych, którzy zdecydowali się na takie rozwiązanie. Oznacza to, że kwota składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla pracowników na umowach cywilnoprawnych to 2,45% podstawy wymiaru. Składka jest w całości opłacana przez osobę, która chce być objęta takim ubezpieczeniem, czyli zleceniobiorcy.

Na umowie zleceniu bardzo często pracują studenci. W ich przypadku jednak opłacanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego nie jest możliwe. Wynika to jasno z przepisów zawartych w Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ile wynosi maksymalna składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorców?

Przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą muszą opłacać niektóre składki na ubezpieczenie społeczne. Obowiązkowa jest składka emerytalna, wypadkowa oraz rentowa. Oznacza to, że w świetle prawa opłacanie składki chorobowej jest dobrowolne. Przedsiębiorca może, ale nie musi się na to decydować. Dla przedsiębiorców kwota składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe także obliczana jest od 2,45% podstawy wymiaru.

Ubezpieczenie chorobowe

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne — czy warto je opłacać?

Wiele osób, w tym przedsiębiorców, zastanawia się, czy opłacanie dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego jest w ogóle opłacalne. Jest to bowiem koszt, który ponosi się każdego miesiąca. Jednak taki ubezpieczenie może przydać się w wielu sytuacjach.

Przede wszystkim opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uprawnia do otrzymania zasiłku w przypadku choroby lub niezdolności do pracy, które wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mogą one pokryć koszty utrzymania czy wydatki związane z chorobą. Bez ubezpieczenia taka osoba nie dostaje żadnych środków, dlatego jest to dużym problemem, zwłaszcza jeśli niedyspozycja się przedłuża.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przewiduje również wypłatę zasiłku macierzyńskiego w przypadku urodzenia dziecka. Bez takiego świadczenia przedsiębiorca czy pracownik zatrudniony na innej umowie niż o pracę, także nie otrzymuje żadnych środków.

Osoba, która chce być objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, musi w tym celu złożyć stosowny wniosek w ZUS.  Jest to druk ZUS ZUA. Niezbędne jest udowodnienie w nim, że podstawa wymiaru składek nie przekracza 250% przeciętnego wynagrodzenia.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne