Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Księgowość

Ewidencja czasu pracy – w jakiej formie można ją prowadzić?

ewidencja czasu pracy

Każdy pracodawca zobowiązany jest to prowadzenia ewidencji czasu pracy wszystkich pracowników. Jej nierzetelne prowadzenie lub całkowity brak będzie wiązał się z konsekwencjami, najczęściej jest to kara grzywny. Ewidencja musi zawierać określone w przepisach dane dotyczące pracowników. Jej celem jest m.in. prawidłowe ustalenie wysokości wynagrodzenia. 

Jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy w przypadku różnych form zatrudnienia?

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy swoich pracowników, niezależnie od ich liczby zatrudnionych. Jej celem jest prawidłowe ustalenie wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy. Co ważne, pracodawcy muszą prowadzić ewidencję czasu pracy dla wszystkich osób posiadających stosunek pracy. Mowa tutaj o wszystkich zatrudnionych niezależnie od podstawy prawnej nawiązania stosunku pracy (umowa o pracę, mianowanie, powołanie czy też wybór). Ewidencja ma służyć kontroli przestrzegania przepisów związanych z dobą pracowniczą. Akceptowana jest zarówno papierowa, jak i elektroniczna ewidencja czasu pracy.

Ewidencja do końca 2018 roku była określana jako karta ewidencji czasu pracy.

Ewidencja czasu pracy – umowa zlecenie

Zleceniodawca również zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji pracy na umowie zlecenie. Może ona przybierać zarówno formę papierową, jak i elektroniczną. Obowiązek ten wynika z przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za godzinę pracy na postawie umowy zlecenie.

Ewidencja powinna być prowadzona na bieżąco i przynajmniej raz w miesiącu aktualizowana, aby prawidłowo naliczyć wypłaty składników wynagrodzenia. Niemniej jednak stosowane formy to: miesięczna ewidencja czasu pracy oraz roczna ewidencja czasu pracy.

W jaki sposób można prowadzić ewidencję czasu pracy?

Sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy został uregulowany w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczącego dokumentacji pracowniczej. W § 6 tego rozporządzenia zostało określone, że pracodawca musi prowadzić dokumentacje dla każdego pracownika oddzielnie w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

Ewidencja czasu pracy musi zawierać informację o:

 • liczbie przepracowanych godzin, a także godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy;
 • liczbie przepracowanych godzin w porze nocnej;
 • dniach wolnych od pracy wraz z tytułem ich udzielenia;
 • liczbie nadliczbowych godzin;
 • liczbie godzin dyżuru wraz z jego rozpoczęciem i zakończeniem, ponadto musi być wskazane miejsce jego pełnienia;
 • rodzaju oraz wymiarze zwolnień od pracy;
 • rodzaju oraz wymiarze innych usprawiedliwionych nieobecności;
 • wymiarze nieusprawiedliwionych nieobecności;
 • czasie pracy pracownika młodocianego, która jest dozwolona w celu odbycia przygotowania zawodowego.

W rozporządzeniu nie znajduje się zapis: ewidencja czasu pracy wzór, zatem może to być zarówno papierowa, jak i elektroniczna forma. Co ważne, niedopuszczalne jest prowadzenie ewidencji kilku pracowników na jednym dokumencie tak, jak ma to miejsce w przypadku listy obecności.

Ewidencja czasu pracy a lista obecności

Wiele osób błędnie myśli, że ewidencja czasu pracy i lista obecności oznacza to samo. W rzeczywistości to dwa różne dokumenty. Lista obecności potwierdza godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy, ponadto jest nieobowiązkowa, natomiast stanowi uzupełnienie ewidencji. Dodatkowo można ją zastąpić np. elektronicznym czytnikiem kart. Listę obecności można uznać za ewidencję czasu pracy wyłącznie w sytuacji, kiedy jest prowadzona indywidualnie dla każdego pracownika, ponadto musi zawierać wszystkie informacje zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

ewidencja czasu pracy

Co zrobić, aby  forma prowadzenia ewidencji czasu pracy była wygodna zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika?

W wielu przypadkach prowadzenie ewidencji stanowi niemałe wyzwanie, w szczególności w wersji papierowej. To dość absorbujące, aczkolwiek konieczne zajęcie. Jednak rozwój technologii pozwala częściowo lub całkowicie zautomatyzować procesy. Na rynku systematycznie pojawiają się nowe programy do ewidencji czasu pracy, stąd też elektroniczna forma rejestracji cieszy się coraz większą popularnością. Dodatkowo niesie za sobą wiele korzyści. To przede wszystkim:

 • oszczędności związane z ograniczeniem konieczności zatrudnienia w dziale kadr;
 • zminimalizowanie ryzyka fałszowania danych;
 • dostępność z każdego miejsca, dzięki przechowywaniu dokumentacji w formie online;
 • zmniejszenie ryzyka błędów w obliczeniach;
 • uproszczona forma przechowywania dokumentacji;
 • zwiększenie bezpieczeństwa danych;
 • ograniczenie zużycia papieru;
 • pełna automatyzacja.

Ewidencja czasu pracy Excel czy też w innym programie umożliwia jednoczesny oraz stały dostęp do danych zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika, niezależnie od miejsca wykonywania pracy, dzięki czemu można zalogować się do systemu zdalnie. Warto pamiętać, że według przepisów pracodawca musi udostępnić na żądanie swojego podwładnego jego ewidencję czasu pracy. Poprzez dostęp do systemu, realizuje ten obowiązek. Elektroniczna forma prowadzenia ewidencji jest najkorzystniejszym rozwiązaniem zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

Każdy pracodawca jest zobowiązany do przechowywania ewidencji czasu pracy przez cały okres zatrudnienia danego pracownika oraz przez kolejne 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wygasł stosunek pracy bądź uległ rozwiązaniu.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne