Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu i co należy zrobić aby ją wdrożyć w swojej firmie?

CSR społeczna odpowiedzialność biznesu

Już 11 lat temu Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna opracowała normę, której głównym zadaniem jest uporządkowanie wiedzy pracodawców i pracowników z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest to norma zakładająca wzięcie odpowiedzialności za ochronę interesów pracowników, ochronę środowiska, czy też branie udziału w akcjach społecznych. Na czym dokładnie polega społeczna odpowiedzialność biznesu i jak ją skutecznie wdrożyć w swojej firmie?

Czym dokładnie jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Zakłada ona zwiększoną dbałość o relację firmy z jej otoczeniem m.in. poprzez wspieranie akcji społecznych, udzielanie się pracowników w wolontariacie, czy też podnoszenie ich kompetencji za pośrednictwem renomowanych kursów i szkoleń. Jednym z filarów strategii CSR (ang. Corporate Social Responsibility) jest udostępnianie informacji o działaniach podejmowanych przez firmę do otoczenia, co jest jednym ze skutecznych sposobów na podniesienie wiarygodności przedsiębiorstwa.

W jaki sposób można wdrożyć standardy CSR?

Udział w przedsięwzięciach społecznych

Jedną z najpopularniejszych obecnie form jest angażowanie się w kampanie społeczne. Udział ten może się przejawiać poprzez wsparcie finansowe poszczególnych fundacji, pracę charytatywną lub organizację warsztatów edukacyjnych, czy też prowadzenie inwestycji z zastosowaniem metod obniżających szkodliwość dla środowiska naturalnego.

CSR

Krzewienie świadomości ekologicznej

Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu przejawiają się m.in. poprzez szkolenia pracowników z zakresu tematyki proekologicznej. Dodatkowo w firmach wdrażana jest segregacja odpadów, a także wdrażanie przyjaznych naturze rozwiązań technologicznych.

Poprawa sytuacji zawodowej pracowników

Normy CSR obejmują również działania bezpośrednie na rzecz poprawy sytuacji pracowników. Pracodawcy inwestują w kursy i szkolenia podnoszące ich kwalifikacje, a do tego zapewniają wysoki poziom prywatnej opieki medycznej. Innymi przykładami mogą być zaangażowanie w programy mające na celu walkę z dyskryminacją pracowników niepełnosprawnych, czy też kobiet w ciąży.

Działania te mają na celu również wyrównanie szans między kobietami a mężczyznami na rynku pracy.

Wprowadzanie oznakowań

Wszyscy znamy m.in. takie oznakowania, jak Euroliść lub Fairtrade. Firmy odpowiedzialne społecznie udzielają wyczerpujących informacji na temat swoich produktów, tak aby umożliwić świadomym konsumentom zakup wyrobu, który jest wolny od szkodliwych substancji chemicznych, nie jest wytworzony kosztem pracy niewolniczej lub cierpienia zwierząt.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Każdy etap projektowania i wytwarzania dóbr angażuje kolejne grupy osób nie tylko z firmy, lecz też i z zewnątrz. Firma odpowiedzialna społecznie dokładnie sprawdza swoich dostawców i podwykonawców, unikając współpracy z firmami nieprzestrzegającymi wymaganych standardów.

Raporty społeczne

Pozwalają one na wprowadzenie pełnej przejrzystości w obszarze sposobów zarządzania przedsiębiorstwem, ze szczególnym naciskiem na realizację strategii określających funkcjonowanie z zakresu działań odpowiedzialności społecznej. Zawierają one informacje na temat czasu sprawozdawczego, wyników firmy, a także celów i obranej polityki prowadzenia firmy.

Jakie korzyści płyną z wprowadzenia modelu społecznej odpowiedzialności biznesu?

Oprócz skutecznego kreowania wizerunku przedsiębiorstwa godnego zaufania pojawia się także szereg innych korzyści. Jakich?

  • Wyższa płynność finansowa, wynikająca z lepszych wyników sprzedażowych.
  • Lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich.
  • Spadek poziomu wpływu negatywnego na środowisko naturalne.
  • Realizacja większej ilości ważnych inicjatyw społecznych dzięki wysokiemu wsparciu finansowemu.
  • Wyższa kultura i bezpieczeństwo pracy.
  • Podnoszenie poziomu skuteczności kampanii społecznych i proekologicznych m.in. poprzez zezwolenie na wykorzystanie wizerunku firmy.
  • Wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

CSR wyznacznikiem firmy przyszłości?

Model społecznej odpowiedzialności biznesu pozwala na pokazanie przyjaznej twarzy biura, troszczącej się o pracowników i otoczenie. Wprowadzanie w życie takowego sposobu zarządzania będzie skutkowało wzrostem zaufania społecznego i lepszą motywacją pracowników do działania. Być może rozpowszechnienie modelu CSR pomoże podnieść jego rangę z alternatywnej możliwości prowadzenia firmy do niezbędnego standardu.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne