Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Czy pracodawca może zabronić używania telefonu w czasie pracy?

zakaz używania telefonu

Używanie telefonu w pracy jest kwestią złożoną, którą regulują kodeks pracy, regulamin pracy, a także Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Na pytanie o to, czy pracodawca ma prawo zakazać pracownikom wnoszenia na teren zakładu pracy prywatnego telefonu komórkowego oraz ograniczyć mu prawo do korzystania z takiego telefonu, odpowiedzi udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy. 

Czy zakaz używania telefonu w pracy jest zgodny z prawem?

Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu, który określa organizację i porządek pracy w danym zakładzie. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z zapisów aktualnego kodeksu pracy. Wprowadzony na terenie zakładu regulamin pracy może ustanawiać obostrzenia dotyczące używania przez pracowników prywatnych telefonów komórkowych w czasie wykonywania obowiązków zawodowych. Ich celem jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa, a także dbałość o właściwe wykorzystanie czasu pracy. Warto jednak zauważyć, iż mowa o ograniczeniu, a nie całkowitym zakazie korzystania z telefonów komórkowych w pracy. Zakaz tego typu jest bowiem niezgodny z prawem, co wynika zarówno z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak i zapisów obowiązującego w Polsce kodeksu pracy.  

Zakaz używania telefonu w pracy a Konstytucja RP

Całkowity zakaz używania telefonu w pracy stanowi jawne łamanie artykułu 49 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który zapewnia wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się, ich ograniczenie przewidując wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie, w sposób w niej opisany. 

telefon w pracy

Zakaz używania telefonu w pracy a kodeks pracy

Całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych w pracy, bez uwzględnienia szczególnych potrzeb życiowych pracownika, może być traktowany jako nadużycie przez pracodawcę prawa podmiotowego określanego w artykule 8 kodeksu pracy oraz naruszenie artykułu 111 tego kodeksu, zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany do szanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika. 

W świetle obowiązujących w Polsce przepisów możliwe jest ustalenie zakazu korzystania z prywatnych telefonów komórkowych w czasie pracy, jednak z wyłączeniem przerwy, podczas której pracownik ma prawo do nieograniczonego korzystania z telefonu. Warto jednak zaznaczyć, iż zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy dopuszczalne jest wprowadzenie całkowitego zakazu korzystania z telefonów komórkowych, jeżeli ich używanie miałoby negatywny wpływ na pracę maszyn i urządzeń, i tym samym powodowałoby zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. 

Czy pracodawca może zarekwirować telefon?

Przytoczone przepisy prawne, decydujące o legalności wprowadzenia zakazu korzystania z telefonu komórkowego w czasie pracy, znajdują zastosowanie również w kwestii uprawnienia pracodawcy do rekwirowania telefonów pracowników. Wynika z nich, iż własność osobista może zostać ograniczona wyłącznie na drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. W praktyce oznacza to, że pracodawca nie ma prawa zarekwirować telefonu komórkowego pracownika. 

Czy można zostać ukaranym za posiadanie prywatnego telefonu w pracy?

Pracownik nie może zostać ukarany za posiadanie prywatnego telefonu w pracy, może jednak ponieść konsekwencje za jego używanie podczas wykonywania obowiązków zawodowych, jeżeli zabrania tego obowiązujący w danym zakładzie regulamin pracy. Pracownik, który nie stosuje się do przepisów prawidłowo sporządzonego regulaminu, narusza obowiązki pracownicze, co sprawia, że grozi mu kara dyscyplinarna, a w ostateczności nawet zwolnienie dyscyplinarne. 

Legalny sposób na zabronienie pracownikom korzystania z telefonu w czasie pracy

Pracodawca, który chce zabronić pracownikom korzystania z telefonu w czasie pracy, musi zadbać o to, by wprowadzony przez niego zakaz był w pełni legalny. W tym celu jest on zobowiązany do:

  • zawarcia przepisów o zakazie korzystania z telefonów komórkowych w regulaminie pracy,
  • wyznaczenia wyjątków w obrębie firmowego zakazu używania telefonu komórkowego – na przykład umożliwienia pracownikowi korzystania z telefonu w czasie przerwy od pracy, 
  • ujęcia w regulaminie możliwości odebrania telefonu komórkowego lub wykonania połączenia w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej bądź w celu zareagowania na ważną informację.

praca telefon

Regulamin zakładowy musi być sporządzony tak, by nie godził w dobra i godność zatrudnionych osób. Oznacza to między innymi, iż pracodawcy w żadnym wypadku nie przysługuje prawo konfiskaty telefonu komórkowego pracownika. Warto również dodać, że zakaz używania telefonów komórkowych w pracy może zostać wprowadzony wyłącznie w sytuacji, gdy zależy od niego bezpieczeństwo pracowników oraz prawidłowe funkcjonowanie znajdujących się w zakładzie urządzeń i maszyn. 

Wpływ korzystania z telefonu w trakcie pracy na efektywność pracownika 

Telefon komórkowy może działać jako czynnik rozpraszający i zmniejszać efektywność pracy pracownika. Obniżony poziom koncentracji w wielu sytuacjach stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa nie tylko zdrowia i życia pracownika, lecz także funkcjonowania zakładu. Pracownik, który utracił czujność może przeoczyć wiadomości e-mail o nietypowej zawartości, narażając firmę na zaawansowane cyberataki i utratę danych wrażliwych. 

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne