Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Czy pracodawca może zabronić używania telefonu w czasie pracy?

zakaz używania telefonu

Używanie telefonu w pracy jest kwestią złożoną, którą regulują kodeks pracy, regulamin pracy, a także Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Na pytanie o to, czy pracodawca ma prawo zakazać pracownikom wnoszenia na teren zakładu pracy prywatnego telefonu komórkowego oraz ograniczyć mu prawo do korzystania z takiego telefonu, odpowiedzi udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy. 

Czy zakaz używania telefonu w pracy jest zgodny z prawem?

Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu, który określa organizację i porządek pracy w danym zakładzie. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z zapisów aktualnego kodeksu pracy. Wprowadzony na terenie zakładu regulamin pracy może ustanawiać obostrzenia dotyczące używania przez pracowników prywatnych telefonów komórkowych w czasie wykonywania obowiązków zawodowych. Ich celem jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa, a także dbałość o właściwe wykorzystanie czasu pracy. Warto jednak zauważyć, iż mowa o ograniczeniu, a nie całkowitym zakazie korzystania z telefonów komórkowych w pracy. Zakaz tego typu jest bowiem niezgodny z prawem, co wynika zarówno z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak i zapisów obowiązującego w Polsce kodeksu pracy.  

Zakaz używania telefonu w pracy a Konstytucja RP

Całkowity zakaz używania telefonu w pracy stanowi jawne łamanie artykułu 49 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który zapewnia wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się, ich ograniczenie przewidując wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie, w sposób w niej opisany. 

telefon w pracy

Zakaz używania telefonu w pracy a kodeks pracy

Całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych w pracy, bez uwzględnienia szczególnych potrzeb życiowych pracownika, może być traktowany jako nadużycie przez pracodawcę prawa podmiotowego określanego w artykule 8 kodeksu pracy oraz naruszenie artykułu 111 tego kodeksu, zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany do szanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika. 

W świetle obowiązujących w Polsce przepisów możliwe jest ustalenie zakazu korzystania z prywatnych telefonów komórkowych w czasie pracy, jednak z wyłączeniem przerwy, podczas której pracownik ma prawo do nieograniczonego korzystania z telefonu. Warto jednak zaznaczyć, iż zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy dopuszczalne jest wprowadzenie całkowitego zakazu korzystania z telefonów komórkowych, jeżeli ich używanie miałoby negatywny wpływ na pracę maszyn i urządzeń, i tym samym powodowałoby zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. 

Czy pracodawca może zarekwirować telefon?

Przytoczone przepisy prawne, decydujące o legalności wprowadzenia zakazu korzystania z telefonu komórkowego w czasie pracy, znajdują zastosowanie również w kwestii uprawnienia pracodawcy do rekwirowania telefonów pracowników. Wynika z nich, iż własność osobista może zostać ograniczona wyłącznie na drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. W praktyce oznacza to, że pracodawca nie ma prawa zarekwirować telefonu komórkowego pracownika. 

Czy można zostać ukaranym za posiadanie prywatnego telefonu w pracy?

Pracownik nie może zostać ukarany za posiadanie prywatnego telefonu w pracy, może jednak ponieść konsekwencje za jego używanie podczas wykonywania obowiązków zawodowych, jeżeli zabrania tego obowiązujący w danym zakładzie regulamin pracy. Pracownik, który nie stosuje się do przepisów prawidłowo sporządzonego regulaminu, narusza obowiązki pracownicze, co sprawia, że grozi mu kara dyscyplinarna, a w ostateczności nawet zwolnienie dyscyplinarne. 

Legalny sposób na zabronienie pracownikom korzystania z telefonu w czasie pracy

Pracodawca, który chce zabronić pracownikom korzystania z telefonu w czasie pracy, musi zadbać o to, by wprowadzony przez niego zakaz był w pełni legalny. W tym celu jest on zobowiązany do:

  • zawarcia przepisów o zakazie korzystania z telefonów komórkowych w regulaminie pracy,
  • wyznaczenia wyjątków w obrębie firmowego zakazu używania telefonu komórkowego – na przykład umożliwienia pracownikowi korzystania z telefonu w czasie przerwy od pracy, 
  • ujęcia w regulaminie możliwości odebrania telefonu komórkowego lub wykonania połączenia w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej bądź w celu zareagowania na ważną informację.

praca telefon

Regulamin zakładowy musi być sporządzony tak, by nie godził w dobra i godność zatrudnionych osób. Oznacza to między innymi, iż pracodawcy w żadnym wypadku nie przysługuje prawo konfiskaty telefonu komórkowego pracownika. Warto również dodać, że zakaz używania telefonów komórkowych w pracy może zostać wprowadzony wyłącznie w sytuacji, gdy zależy od niego bezpieczeństwo pracowników oraz prawidłowe funkcjonowanie znajdujących się w zakładzie urządzeń i maszyn. 

Wpływ korzystania z telefonu w trakcie pracy na efektywność pracownika 

Telefon komórkowy może działać jako czynnik rozpraszający i zmniejszać efektywność pracy pracownika. Obniżony poziom koncentracji w wielu sytuacjach stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa nie tylko zdrowia i życia pracownika, lecz także funkcjonowania zakładu. Pracownik, który utracił czujność może przeoczyć wiadomości e-mail o nietypowej zawartości, narażając firmę na zaawansowane cyberataki i utratę danych wrażliwych. 

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Agencje SEO to podmioty specjalizujące się w pozycjonowaniu stron internetowych. Ich zadaniem jest przeprowadzenie działań, które mają na celu zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Współpraca z tego rodzaju...

Księgowość

Każda osoba zaciągająca zobowiązania finansowe musi pamiętać o terminowej spłacie należności. W przypadku braku odnotowania pokrycia zadłużenia, wierzyciel może wystosować pismo, które ma za zadanie przypomnieć o obowiązku terminowej...

Biznes

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, zastanawia się nad powierzeniem części obowiązków innym osobom. Duże przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniej logistyki i dobrej organizacji pracy. W wielu firmach powoływany jest...

Księgowość

Weksel in blanco inaczej nazywany wekslem niezupełnym jest papierem wartościowym, który obowiązkowo musi posiadać określone przez prawo cechy. Dokument ten jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Najczęściej wykorzystywany...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy. Zatem ile...

Księgowość

Przedsiębiorcy doskonale znają pojęcie amortyzacji środków trwałych. To właśnie ona pozwala im obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Amortyzacja została ujęta w prawie podatkowym oraz w ustawie o rachunkowości. Jej podstawowe...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne