Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu?

Odmowa udzielenia urlopu

Prawo do urlopu wypoczynkowego to przywilej dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, której zasady reguluje Kodeks pracy. Oznacza to, że  każdy pracodawca i pracownik w Polsce mają obowiązek przestrzegać zapisów przewidzianych w ustawie z 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. Udzielenie urlopu wypoczynkowego, czyli wolnego od pełnienia obowiązków służbowych może okazać się jednak problemem.

Prawo do urlopu – co to jest i co oznacza?

Urlop to czas wolny od wykonywania obowiązków służbowych przez pracownika. Jest to okres przewidziany w przepisach polskiego prawa w kodeksie pracy. W zależności od rodzaju urlopu, za czas nieobecności w pracy pracownikowi może przysługiwać wynagrodzenie lub nie. Zgodnie z art. 152 kp każdemu pracownikowi przysługuje niezbywalne prawo do urlopu wypoczynkowego, a wymiar i czas trwania wolnego od pracy, a także zasady jego przydzielania zależą od kilku zmiennych.

Komu przysługuje prawo do urlopu?

Przepisy kodeksu pracy, które regulują urlop wypoczynkowy wskazują, że każdy pracownik ma prawo do płatnego, corocznego i nieprzerwanego odpoczynku od pracy, co określa się mianem urlopu wypoczynkowego. Przepisy dokładnie regulują też zasady, na jakich przydziela się urlop, a dokładnie liczbę dni urlopu do wykorzystania. Wymiar urlopu zależy przede wszystkim od stażu pracy.

  1. pracownicy, których okres zatrudnienia wynosi mniej niż 10 lat mają 20 dni urlopu;
  2. pracownicy, których okres zatrudnienia wynosi co najmniej 10 lat mają 26 dni urlopu.

Czy okres zatrudnienia ma wpływ na czas urlopu?

Tak, okres zatrudnienia ma wpływ na czas urlopu. Co więcej, liczy się staż pracy nie tylko u obecnego pracodawcy, ale wszystkie lata aktywności zawodowej. Liczbę dni wylicza się niezależnie od przerw między okresami zatrudnienia i sposobami ustania stosunku pracy i okresu nauki. Czas trwania urlopu zależy także od ukończonych szkół i wykształcenia. Trzeba jednak wiedzieć, że okresy nauki nie sumują się, a do wyliczenia czasu urlopu bierze się korzystniejszy okres. Do okresu zatrudnienia wlicza się ukończenie:

  • zasadniczej szkoły zawodowej – czas trwania nauki, nie więcej niż 3 lata;
  • średniej szkoły zawodowej – czas trwania nauki, nie więcej niż 5 lat;
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych – 5 lat;
  • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata;
  • szkoły policealnej – 6 lat;
  • szkoły wyższej 8 lat.

Prawo do urlopu a forma zatrudnienia

Umowa o pracę

Zasady przydzielania urlopu pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę regulują przepisy polskiego prawa zebrane w Kodeksie Pracy.

Umowa zlecenie

Osoby zatrudnione na tak zwane “zlecenie” nie mają prawa do urlopu, ponieważ jest to forma umowy, której przepisy nie dotyczą Kodeksu pracy, ale Kodeksu cywilnego. Wykonawcom zlecenia nie przysługują więc benefity związane z regulacjami prawnymi, chyba że prawo do urlopu wypoczynkowego zostanie zapisane w umowie.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło to podobnie jak umowa zlecenie typ dokumentu, który nie podlega regulacjom Kodeksu Pracy. Tego rodzaju umowa nie przewiduje możliwości wzięcia urlopu ani innych dni wolnych.

Kiedy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu?

Trzeba wiedzieć, że pracodawca może odmówić udzielenia urlopu z różnych powodów i jest to zasada uregulowania w KP. Jest ona jednak bardzo ogólna. Zgodnie z prawem pracodawca może odmówić udzielenia urlopu w sytuacji, gdy uzna, że nieobecność pracownika narazi firmę na szkody czy dojdzie do zakłócenia toku pracy. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę poza urlopem wypoczynkowym posiadają także prawo do urlopu okolicznościowego. Są to 4 dni w roku, kiedy z różnych, niespodziewanych przyczyn nie można wykonywać obowiązków służbowych. Pracodawca może odmówić udzielenia urlopu “na żądanie” w przypadku, gdy pracownik nie powiadomi pracodawcy o nieobecności w pracy minimum tego samego dnia przed przyjściem do pracy.

Prawo do urlopu

Odmowa udzielenia urlopu – co zrobić?

W przypadku odmowy udzielenia urlopu pracownik ma prawo do otrzymania zwrotu środków poniesionych z tytułu konieczności np. rezygnacji z rezerwacji czy niewykorzystania biletów. Trzeba pamiętać, że pracodawca może odwołać pracownika z urlopu lub nie udzielić zgody na urlop, ale tylko w specyficznych okolicznościach. Jeśli nie zgadzamy się z decyzją pracodawcy i mamy podejrzenie, że decyzja nie jest zgodna z prawem, można dochodzić swoich praw przed sądem pracy. Wtedy pracodawca musi udowodnić, że odmowa urlopu była konieczna.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Najnowsze

Dobry UX sprawia, że użytkownik nie tylko w prosty i przejrzysty sposób znajduje to, czego szuka, ale także z łatwością może poruszać się po danej witrynie. W przypadku sklepów internetowych to bardzo ważne. Jednak...

Marketing w social mediach jest niezwykle ważny. Warto zatem zastanowić się, które platformy będą najbardziej skuteczne w promowaniu danej firmy. Niewątpliwie najpopularniejszy jest Facebook czy Instagram. Jednak...

Marketing internetowy

Darmowe kursy Google – czy warto z nich korzystać? Internetowe rewolucje to szkolenia składające się z ponad 20 kursów, podzielonych na moduły, które zawierają lekcje o bogatym zakresie tematycznym. Rozpoczynając...

Pandemia Covid-19 wymusiła przejście na pracę zdalną w wielu przedsiębiorstwach. Było to konieczne, aby zachować ciągłość prawidłowego funkcjonowania danej firmy. Pojawiła się także potrzeba zapewnienia swoim pracownikom...

IT

Polska jest liderem w Europie środkowo-wschodniej w zakresie świadczenia usług outsourcingu IT. Każdy przedsiębiorca wie, jak ważna jest przewaga nad konkurencją, nie dziwi więc fakt, że coraz więcej firm, w tym...

Aktualności

Sprzedaż transgraniczna niesie za sobą ogromny potencjał oraz sporo możliwości dla przedsiębiorców. Dzięki wdrożeniu cross-border’a do strategii e-biznesu można zdywersyfikować kapitał i wypracować większe zyski. Jeśli chcesz rozpocząć...

Sprawdź również

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne