Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Bon na zasiedlenie – komu przysługuje?

wsparcie finansowe

Bon na zasiedlenie jest wsparciem finansowym dla osób, które chcą zmienić miejsce swojego zamieszkania i tam podjąć pracę lub otworzyć swoją działalność gospodarczą. Chcąc go uzyskać, należy spełnić określone kryteria. Jednak cała procedura nie jest wymagająca czy skomplikowana. Zatem co należy zrobić, aby otrzymać bon na zasiedlenie?

Czym jest bon na zasiedlenie?

Bon na zasiedlenie to jedna z dostępnych form pomocy i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych. Świadczenie to jest dedykowane obywatelom, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Bon na zasiedlenie jest przyznawany jako wsparcie finansowe, które ma pomóc w poprawie sytuacji życiowej. Dedykowany jest osobom, które podjęły pracę bądź utworzyły własną działalność gospodarczą poza miejscem swojego zamieszkania. Dodatkowe wsparcie finansowe pozwoli na opłacenie wydatków związanych z koniecznością przystosowania się do nowego miejsca pobytu oraz podjęcia pracy. Bon na zasiedlenie kierowany jest do młodych osób, które chcą rozwijać się na rynku pracy oraz będą w stanie utrzymać swoje stanowisko. Chcąc uzyskać tego typu wsparcie, należy dopełnić kilku nieskomplikowanych formalności.

Jaka instytucja zajmuje się przyznawaniem bonów?

Procedura ubiegania się o wsparcie finansowe nie jest skomplikowana. Wystarczy wniosek o bon na zasiedlenie. Dokument należy złożyć w urzędzie pracy. Bon przyznaje starosta, natomiast w jego imieniu działa dyrektor powiatowego urzędu racy. Każdy obywatel, który spełnia określone kryteria, ma szanse na uzyskanie dodatkowego wsparcia. Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej urzędu pracy. Po pozytywnym rozpatrzeniu, należy podpisać umowę ze starostą, wówczas zostaną wypłacone środki w ramach bonu zasiedleniowego. Umowa reguluje również sposób wypłaty pieniędzy oraz kiedy to nastąpi.

bon przesiedleniowy

Komu przysługuje?

Bon na zasiedlenie przysługuje każdej osobie bezrobotnej, która chce podjąć pracę lub otworzyć własną działalność gospodarczą poza miejscem swojego zamieszkania. Dodatkowo nie ukończyła jeszcze 30 roku życia. Co ważne, nie obowiązuje określony okres rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Oznacza to, że złożenie wniosku jest możliwe zaraz po zakończonej procedurze zarejestrowania się.

Bon na zasiedlenie – dokumenty

W sytuacji, kiedy bon zostanie przyznany, wówczas dana osoba jest zobowiązana do:

  • dostarczenia do PUP dokumentu potwierdzającego zatrudnienie lub rozpoczęcia działalności gospodarczej, wraz z oświadczeniem o spełnieniu kryterium dotyczącego odległości – termin do 30 dni od otrzymania bonu;
  • udokumentowania pozostawania w zatrudnieniu lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy – termin do 8 miesięcy po otrzymaniu bonu.

Co należy zrobić, aby go otrzymać i jakie warunki trzeba spełnić?

Chcąc starać się o wsparcie z tytułu bonu na zasiedlenie, dana osoba musi spełnić poniższe warunki:

  • być zarejestrowanym w urzędzie pracy jako bezrobotna;
  • nie ukończyła 30 roku życia;
  • ma zamiar podjąć pracę lub założyć własną działalność gospodarczą poza miejscem swojego zamieszkania.

Dodatkowe warunki odnoszą się również do samej pracy, której podjęcie jest powodem do uzyskania bonu na zasiedlenie. Starosta może przyznać bon osobom, które:

  • za wykonywaną pracę otrzymają wynagrodzenie w wysokości co najmniej najniższej krajowej w danym roku. W 2022 roku jest to 3010 zł brutto. Dodatkowo z tytułu podjętego zatrudnienia muszą podlegać ubezpieczeniom społecznym;
  • odległość od dotychczasowego zamieszkania do nowego miejsca, w którym osoba bezrobotna planuje zamieszkać z uwagi na podjęcie zatrudnienia, musi wynosić przynajmniej 80 km. Jednak ten warunek niekoniecznie musi być spełniony, jeżeli czas dojazdu do pracy i drogi powrotnej przekracza 3 godziny dziennie;
  • osoba, która otrzyma bon na zasiedlenie, musi być zatrudniona przez co najmniej 6 miesięcy. W sytuacji utraty pracy w krótszym czasie nastąpi konieczność zwrotu uzyskanej kwoty.

Jaka jest wartość bonu?

Wartość bonu jest ustalana indywidualnie i zostaje wpisana do umowy. Kwota nie może być wyższa niż 200% przeciętnego wynagrodzenia (średniej krajowej).

Bon na zasiedlenie kwota:

Ostateczna kwota bonu jest uzależniona od odpowiedniego wskazania wydatków oraz decyzji starosty. W 2022 roku maksymalna jej wartość może sięgnąć ok. 12 tys. zł.

bon na zasiedlenie

Co w przypadku, kiedy nie uda się spełnić wszystkich wymogów?

W sytuacji, kiedy bon na zasiedlenie zostanie przyznany, jednak, któryś z warunków nie zostanie dotrzymany, wówczas konieczny będzie zwrot całej wypłaconej kwoty bądź jej części. Tutaj ważne jest dokładne przeczytanie zapisów umowy, ponieważ szczegółowe warunki kar mogą się nieco różnić w poszczególnych urzędach. Zwrot pieniędzy dotyczy najczęściej sytuacji, kiedy dana osoba nie utrzymała zatrudnienia przez okres 6 miesięcy bądź zarabiała za ten czas mniej niż najniższą krajową. Należność należy zwrócić w ciągu 30 dni, od dnia doręczenia wezwania.

Bon na zasiedlenie to niewątpliwie duże wsparcie finansowe dla osób, które zmieniają swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania i chcą podjąć pracę lub otworzyć swoją działalność w innym miejscu. Warto jednak pamiętać o konieczności dopełnienia wszystkich warunków.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Najnowsze

Dobry UX sprawia, że użytkownik nie tylko w prosty i przejrzysty sposób znajduje to, czego szuka, ale także z łatwością może poruszać się po danej witrynie. W przypadku sklepów internetowych to bardzo ważne. Jednak...

Marketing w social mediach jest niezwykle ważny. Warto zatem zastanowić się, które platformy będą najbardziej skuteczne w promowaniu danej firmy. Niewątpliwie najpopularniejszy jest Facebook czy Instagram. Jednak...

Marketing internetowy

Darmowe kursy Google – czy warto z nich korzystać? Internetowe rewolucje to szkolenia składające się z ponad 20 kursów, podzielonych na moduły, które zawierają lekcje o bogatym zakresie tematycznym. Rozpoczynając...

Biznes

Pandemia Covid-19 wymusiła przejście na pracę zdalną w wielu przedsiębiorstwach. Było to konieczne, aby zachować ciągłość prawidłowego funkcjonowania danej firmy. Pojawiła się także potrzeba zapewnienia swoim pracownikom...

IT

Polska jest liderem w Europie środkowo-wschodniej w zakresie świadczenia usług outsourcingu IT. Każdy przedsiębiorca wie, jak ważna jest przewaga nad konkurencją, nie dziwi więc fakt, że coraz więcej firm, w tym...

Aktualności

Sprzedaż transgraniczna niesie za sobą ogromny potencjał oraz sporo możliwości dla przedsiębiorców. Dzięki wdrożeniu cross-border’a do strategii e-biznesu można zdywersyfikować kapitał i wypracować większe zyski. Jeśli chcesz rozpocząć...

Sprawdź również

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne