Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Bon na zasiedlenie – komu przysługuje?

wsparcie finansowe

Bon na zasiedlenie jest wsparciem finansowym dla osób, które chcą zmienić miejsce swojego zamieszkania i tam podjąć pracę lub otworzyć swoją działalność gospodarczą. Chcąc go uzyskać, należy spełnić określone kryteria. Jednak cała procedura nie jest wymagająca czy skomplikowana. Zatem co należy zrobić, aby otrzymać bon na zasiedlenie?

Czym jest bon na zasiedlenie?

Bon na zasiedlenie to jedna z dostępnych form pomocy i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych. Świadczenie to jest dedykowane obywatelom, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Bon na zasiedlenie jest przyznawany jako wsparcie finansowe, które ma pomóc w poprawie sytuacji życiowej. Dedykowany jest osobom, które podjęły pracę bądź utworzyły własną działalność gospodarczą poza miejscem swojego zamieszkania. Dodatkowe wsparcie finansowe pozwoli na opłacenie wydatków związanych z koniecznością przystosowania się do nowego miejsca pobytu oraz podjęcia pracy. Bon na zasiedlenie kierowany jest do młodych osób, które chcą rozwijać się na rynku pracy oraz będą w stanie utrzymać swoje stanowisko. Chcąc uzyskać tego typu wsparcie, należy dopełnić kilku nieskomplikowanych formalności.

Jaka instytucja zajmuje się przyznawaniem bonów?

Procedura ubiegania się o wsparcie finansowe nie jest skomplikowana. Wystarczy wniosek o bon na zasiedlenie. Dokument należy złożyć w urzędzie pracy. Bon przyznaje starosta, natomiast w jego imieniu działa dyrektor powiatowego urzędu racy. Każdy obywatel, który spełnia określone kryteria, ma szanse na uzyskanie dodatkowego wsparcia. Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej urzędu pracy. Po pozytywnym rozpatrzeniu, należy podpisać umowę ze starostą, wówczas zostaną wypłacone środki w ramach bonu zasiedleniowego. Umowa reguluje również sposób wypłaty pieniędzy oraz kiedy to nastąpi.

bon przesiedleniowy

Komu przysługuje?

Bon na zasiedlenie przysługuje każdej osobie bezrobotnej, która chce podjąć pracę lub otworzyć własną działalność gospodarczą poza miejscem swojego zamieszkania. Dodatkowo nie ukończyła jeszcze 30 roku życia. Co ważne, nie obowiązuje określony okres rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Oznacza to, że złożenie wniosku jest możliwe zaraz po zakończonej procedurze zarejestrowania się.

Bon na zasiedlenie – dokumenty

W sytuacji, kiedy bon zostanie przyznany, wówczas dana osoba jest zobowiązana do:

  • dostarczenia do PUP dokumentu potwierdzającego zatrudnienie lub rozpoczęcia działalności gospodarczej, wraz z oświadczeniem o spełnieniu kryterium dotyczącego odległości – termin do 30 dni od otrzymania bonu;
  • udokumentowania pozostawania w zatrudnieniu lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy – termin do 8 miesięcy po otrzymaniu bonu.

Co należy zrobić, aby go otrzymać i jakie warunki trzeba spełnić?

Chcąc starać się o wsparcie z tytułu bonu na zasiedlenie, dana osoba musi spełnić poniższe warunki:

  • być zarejestrowanym w urzędzie pracy jako bezrobotna;
  • nie ukończyła 30 roku życia;
  • ma zamiar podjąć pracę lub założyć własną działalność gospodarczą poza miejscem swojego zamieszkania.

Dodatkowe warunki odnoszą się również do samej pracy, której podjęcie jest powodem do uzyskania bonu na zasiedlenie. Starosta może przyznać bon osobom, które:

  • za wykonywaną pracę otrzymają wynagrodzenie w wysokości co najmniej najniższej krajowej w danym roku. W 2022 roku jest to 3010 zł brutto. Dodatkowo z tytułu podjętego zatrudnienia muszą podlegać ubezpieczeniom społecznym;
  • odległość od dotychczasowego zamieszkania do nowego miejsca, w którym osoba bezrobotna planuje zamieszkać z uwagi na podjęcie zatrudnienia, musi wynosić przynajmniej 80 km. Jednak ten warunek niekoniecznie musi być spełniony, jeżeli czas dojazdu do pracy i drogi powrotnej przekracza 3 godziny dziennie;
  • osoba, która otrzyma bon na zasiedlenie, musi być zatrudniona przez co najmniej 6 miesięcy. W sytuacji utraty pracy w krótszym czasie nastąpi konieczność zwrotu uzyskanej kwoty.

Jaka jest wartość bonu?

Wartość bonu jest ustalana indywidualnie i zostaje wpisana do umowy. Kwota nie może być wyższa niż 200% przeciętnego wynagrodzenia (średniej krajowej).

Bon na zasiedlenie kwota:

Ostateczna kwota bonu jest uzależniona od odpowiedniego wskazania wydatków oraz decyzji starosty. W 2022 roku maksymalna jej wartość może sięgnąć ok. 12 tys. zł.

bon na zasiedlenie

Co w przypadku, kiedy nie uda się spełnić wszystkich wymogów?

W sytuacji, kiedy bon na zasiedlenie zostanie przyznany, jednak, któryś z warunków nie zostanie dotrzymany, wówczas konieczny będzie zwrot całej wypłaconej kwoty bądź jej części. Tutaj ważne jest dokładne przeczytanie zapisów umowy, ponieważ szczegółowe warunki kar mogą się nieco różnić w poszczególnych urzędach. Zwrot pieniędzy dotyczy najczęściej sytuacji, kiedy dana osoba nie utrzymała zatrudnienia przez okres 6 miesięcy bądź zarabiała za ten czas mniej niż najniższą krajową. Należność należy zwrócić w ciągu 30 dni, od dnia doręczenia wezwania.

Bon na zasiedlenie to niewątpliwie duże wsparcie finansowe dla osób, które zmieniają swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania i chcą podjąć pracę lub otworzyć swoją działalność w innym miejscu. Warto jednak pamiętać o konieczności dopełnienia wszystkich warunków.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Agencje SEO to podmioty specjalizujące się w pozycjonowaniu stron internetowych. Ich zadaniem jest przeprowadzenie działań, które mają na celu zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Współpraca z tego rodzaju...

Księgowość

Każda osoba zaciągająca zobowiązania finansowe musi pamiętać o terminowej spłacie należności. W przypadku braku odnotowania pokrycia zadłużenia, wierzyciel może wystosować pismo, które ma za zadanie przypomnieć o obowiązku terminowej...

Biznes

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, zastanawia się nad powierzeniem części obowiązków innym osobom. Duże przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniej logistyki i dobrej organizacji pracy. W wielu firmach powoływany jest...

Księgowość

Weksel in blanco inaczej nazywany wekslem niezupełnym jest papierem wartościowym, który obowiązkowo musi posiadać określone przez prawo cechy. Dokument ten jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Najczęściej wykorzystywany...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy. Zatem ile...

Księgowość

Przedsiębiorcy doskonale znają pojęcie amortyzacji środków trwałych. To właśnie ona pozwala im obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Amortyzacja została ujęta w prawie podatkowym oraz w ustawie o rachunkowości. Jej podstawowe...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne