Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Księgowość

Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie — wysokość pensji na chorobowym

Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie

W przypadku choroby i niezdolności do pracy pracownik ma prawo do zwolnienia lekarskiego. Wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Warto wiedzieć, ile może ono wynosić w różnych przypadkach.

Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie – co trzeba wiedzieć?

Możliwość skorzystania ze zwolnienia lekarskiego oraz wynagrodzenia chorobowego mają pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Jeśli nie są w stanie wykonywać swoich obowiązków ze względu na stan zdrowia, mają prawo do świadczenia wypłacanego na podstawie wystawionego przez lekarza zaświadczenia.

Zwolnienie lekarskie na 30 dni a wynagrodzenie – ile wynosi?

Przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe. Wynosi ono 80 lub 100% pensji. Jest wypłacane ze środków pracodawcy. Prawo do takiego wynagrodzenia nabywa się, jeśli przez odpowiednio długi czas podlega się ubezpieczeniu chorobowemu. Musi więc upłynąć co najmniej 30 dni od momentu podpisania umowy o pracę. Wyjątkiem jest uraz lub choroba, które są wynikiem wypadku przy pracy lub w drodze pokonywanej z lub do miejsca pracy. Wtedy przysługuje ono od pierwszego dnia.

80% wynagrodzenia jest wypłacane w przypadku większości chorób, w tym zakaźnych. Z kolei 100% pensji otrzymują pracownicy, których niezdolność pracy jest wynikiem choroby przypadającej na okres ciąży, wypadku w drodze z lub do pracy, lub takiego, do którego doszło w trakcie pracy. Pełne wynagrodzenie przysługuje również w przypadku badań lub pobierania narządów i tkanek.

Jak obliczyć wynagrodzenie na zwolnieniu lekarskim?

2 dni zwolnienia lekarskiego a wynagrodzenie – jak się oblicza?

Wysokość wynagrodzenia chorobowego oblicza się z podstawy wymiaru zasiłku, czyli średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy. W przypadku najniższej krajowej, która do końca czerwca wynosi 3600 zł brutto, dzienny wymiar wynagrodzenia chorobowego w wysokości 80% to 82,84 zł. Za 2 dni nieobecności taki pracownik otrzyma więc 165,68 zł.

3 dni zwolnienia lekarskiego a wynagrodzenie – ile wyniesie?

Dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z najniższą pensją wynagrodzenie chorobowe za taki okres nieobecności to 248,52. Oblicza się je poprzez pomnożenie dziennego wymiaru wynagrodzenia, które wynosi 82,84 zł oraz 3 dni zwolnienia.

Czy zwolnienie lekarskie ma wpływ na podwyżkę wynagrodzenia?

Trzeba wiedzieć, że podwyżka wynagrodzenia nie zwiększa wypłacanego wynagrodzenia chorobowego. Pozostaje ono na takim samym poziomie, nawet jeśli pozostali pracownicy otrzymali podwyżki. Wysokość zasiłku chorobowego oblicza się bowiem na podstawie średnich zarobków z ostatnich 12 miesięcy. Dopiero po zakończeniu zwolnienia lekarskiego pracownik otrzyma podwyżkę.

W takim przypadku stosuje się takie same zasady, jak opisane powyżej. Oznacza to, że podwyżka wynagrodzeń nie wpływa na zwiększenie wynagrodzenia chorobowego bez względu na to, jak długo trwa niezdolność pracownika.

Zwolnienie lekarskie w ciąży a wynagrodzenie – ile ono wynosi?

Ciąża jest okresem, w którego przypadku prawo dopuszcza wypłatę wynagrodzenia chorobowego w pełnej wysokości. Oznacza to, że taka pracownica otrzyma 100% pensji.

Zwolnienie lekarskie „opieka nad dzieckiem” a wynagrodzenie chorobowe

Zasiłek opiekuńczy dla rodzica dziecka, które choruje, to 80% podstawy wymiaru składek. W jego przypadku nie obowiązuje okres wyczekiwania. Oznacza to, że może być wypłacony już od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu.

Wynagrodzenie chorobowe

Zwolnienie lekarskie od psychiatry a wynagrodzenie chorobowe – ile wynosi?

W przypadku wypłaty wynagrodzenia chorobowego nie ma znaczenia, jaki lekarz wystawił zaświadczenie. Jeśli jest to zwolnienie wystawione przez psychiatrę, to jego wysokość to 80% podstawy wymiaru składek.

Szpitalne zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie – jak się oblicza?

W przypadku hospitalizacji stosuje się ogólne zasady dotyczące obliczania wysokości wynagrodzenia chorobowego. Oznacza to więc, że jeśli pobyt w szpitalu jest wynikiem wypadku podczas pracy, takiego, który nastąpił w drodze do lub z miejsca pracy, lub przypadł na okres ciąży, to pracownik otrzyma 100% wynagrodzenia. Ta zasada obowiązuje także, gdy hospitalizacja jest niezbędna ze względu na badania lub pobieranie narządów i tkanek.

Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie weekend – co trzeba wiedzieć?

Do zwolnienia lekarskiego wlicza się cały okres niezdolności do pracy, a więc także weekendy. Jednak wysokość wynagrodzenia oblicza się tylko na podstawie dni, w których pracownik byłby w pracy.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne a zwolnienie lekarskie – jakie są zasady?

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wlicza się do podstawy wymiaru składek. Oznacza to, że zwiększa ono wynagrodzenie chorobowe.

Brak zwolnienia lekarskiego a wypłata wynagrodzenia – jak to wygląda?

Brak zwolnienia lekarskiego powoduje konieczność usprawiedliwienia nieobecności w pracy. W takiej sytuacji nie ma podstaw do wypłaty wynagrodzenia chorobowego.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne