Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Zgoda na wykorzystanie wizerunku – kiedy jest konieczna?

zgoda na wykorzystanie wizerunku

Wizerunek człowieka w myśl prawa ujętego w Kodeksie cywilnym (Art.23), podlega szczególnej ochronie jako wrażliwe dane osobowe oraz jedno z dóbr osobistych. Za wizerunek uznaje się cechy zewnętrze człowieka, jego wygląd, który odróżnia go od innych osób.

Innym ważnym dokumentem, który narzuca ochronę wizerunku człowieka, jest ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Art.81), szczególnie ważna dla twórców – możemy tam znaleźć zapis na temat tego, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zgody osoby przedstawionej.

Jednak są przypadki, kiedy uzyskanie zgody nie jest konieczne. Taka sytuacja ma miejsce kiedy fragmenty wizerunku osoby przedstawionej nie pozwalają na jej jednoznaczną weryfikację, kiedy dana osoba pełni funkcję publiczną lub gdy naszym zamiarem było uwiecznienie tego, co znajdywało się w tle.

Czym jest zgoda na wykorzystanie wizerunku?

Rozpowszechnianie wizerunku obejmuje w swojej definicji wszystkie sposoby udostępniania publicznego, czyli takiego, do którego dostęp ma szerokie grono odbiorców. Uzyskanie zgody na przetwarzanie wizerunku jest konieczne wtedy, gdy w dowolny sposób (aparatem, na rysunku, obrazie) została uchwycona część lub całość sylwetki, która umożliwia jednoznaczne zidentyfikowanie danej osoby. Niezależnie od tego czy ma to przynieść korzyści majątkowe, czy też nie, rozpowszechnianie wizerunku bez zgody, jest zabronione i surowo karane.

Ustawa o ochronie danych osobowych definitywnie określa, że osoba, która przetwarza dane osobowe, do których nie została upoważniona, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. By  rozpocząć postępowanie, należy złożyć do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, a jeśli dojdzie do skazania, to dla osoby uznanej za winną, będzie wiązało się to z odnotowaniem w Krajowym Rejestrze Karnym.

Co więcej, nie są to wszystkie konsekwencje, jakie mogą spotkać osobę, która publikuje czyjś wizerunek, bez odpowiedniej zgody. Kary narzuca nie tylko ustawa o ochronie danych osobowych, ale także Kodeks cywilny także przewiduje kary za tego typu przewinienia.

W razie stwierdzenia naruszenia, osoba poszkodowana może żądać usunięcia skutków nielegalnego działania, a także oficjalnego oświadczenia wyjaśniającego sytuację, na przykład w mediach społecznościowych.

wizerunek - kodeks cywilny

Jakie daje prawa, kto może jej udzielić?

Udzielić zgody może tylko i wyłącznie osoba, której wizerunek został w określony sposób utrwalony. Nie ma w tej kwestii żadnych wyjątków, co więcej, osoba wyrażająca zgodę musi być w pełni świadoma tego co robi. Zgoda daje prawo do publikowania wizerunku danej osoby, jednak domniemywa się, że obowiązuje to w takim zakresie, o jakim dana osoba mogła mieć pojęcie. Oznacza to, że jeśli wizerunek osoby zostanie opublikowany w miejscu innym, niż było to zamierzone, uznaje się, że zgoda nie została udzielona. Aby nie dochodziło do takich nieporozumień, najlepiej jest w dokumencie umieścić konkretne okoliczności, które będą towarzyszyły używaniu wizerunku (np. adres lub nazwę strony internetowej na, której zostanie opublikowany wizerunek).

Czy ma jakieś ograniczenia czasowe – na jak długo przysługuje, w jakiej formie powinna zostać udzielona?

Zgoda na wykorzystanie wizerunku musi być przede wszystkim dobrowolna i niczym niewymuszona. Nie może być skutkiem ani nacisków, ani wymuszeń. Jednocześnie, nie ma jasno określonej formy, w jakiej taka zgoda musi zaistnieć, co oznacza, że może być zarówno pisemna jak i słowna. Jednak dla pewności, zawsze lepiej sporządzić ją na papierze, by osoba, która wyraża zgodę, nie wyparła się udzielenia jej.

Trzeba zaznaczyć, że zgoda na wykorzystanie wizerunku może zostać wycofana w każdej chwili. Należy jednak pamiętać, że prawo nie działa wstecz i w takiej sytuacji, wycofanie zgody dotyczy tylko materiałów, które dopiero miałyby być opublikowane. Warto mieć świadomość, że jeśli osoba, która uzyskała zgodę na publikowanie wizerunku, dozna z tytułu wycofania zgody szkody, może wystąpić z żądaniem odszkodowania.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Najnowsze

Dobry UX sprawia, że użytkownik nie tylko w prosty i przejrzysty sposób znajduje to, czego szuka, ale także z łatwością może poruszać się po danej witrynie. W przypadku sklepów internetowych to bardzo ważne. Jednak...

Marketing w social mediach jest niezwykle ważny. Warto zatem zastanowić się, które platformy będą najbardziej skuteczne w promowaniu danej firmy. Niewątpliwie najpopularniejszy jest Facebook czy Instagram. Jednak...

Marketing internetowy

Darmowe kursy Google – czy warto z nich korzystać? Internetowe rewolucje to szkolenia składające się z ponad 20 kursów, podzielonych na moduły, które zawierają lekcje o bogatym zakresie tematycznym. Rozpoczynając...

Pandemia Covid-19 wymusiła przejście na pracę zdalną w wielu przedsiębiorstwach. Było to konieczne, aby zachować ciągłość prawidłowego funkcjonowania danej firmy. Pojawiła się także potrzeba zapewnienia swoim pracownikom...

IT

Polska jest liderem w Europie środkowo-wschodniej w zakresie świadczenia usług outsourcingu IT. Każdy przedsiębiorca wie, jak ważna jest przewaga nad konkurencją, nie dziwi więc fakt, że coraz więcej firm, w tym...

Aktualności

Sprzedaż transgraniczna niesie za sobą ogromny potencjał oraz sporo możliwości dla przedsiębiorców. Dzięki wdrożeniu cross-border’a do strategii e-biznesu można zdywersyfikować kapitał i wypracować większe zyski. Jeśli chcesz rozpocząć...

Sprawdź również

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne