Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Zgoda na wykorzystanie wizerunku – kiedy jest konieczna?

zgoda na wykorzystanie wizerunku

Wizerunek człowieka w myśl prawa ujętego w Kodeksie cywilnym (Art.23), podlega szczególnej ochronie jako wrażliwe dane osobowe oraz jedno z dóbr osobistych. Za wizerunek uznaje się cechy zewnętrze człowieka, jego wygląd, który odróżnia go od innych osób.

Innym ważnym dokumentem, który narzuca ochronę wizerunku człowieka, jest ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Art.81), szczególnie ważna dla twórców – możemy tam znaleźć zapis na temat tego, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zgody osoby przedstawionej.

Jednak są przypadki, kiedy uzyskanie zgody nie jest konieczne. Taka sytuacja ma miejsce kiedy fragmenty wizerunku osoby przedstawionej nie pozwalają na jej jednoznaczną weryfikację, kiedy dana osoba pełni funkcję publiczną lub gdy naszym zamiarem było uwiecznienie tego, co znajdywało się w tle.

Czym jest zgoda na wykorzystanie wizerunku?

Rozpowszechnianie wizerunku obejmuje w swojej definicji wszystkie sposoby udostępniania publicznego, czyli takiego, do którego dostęp ma szerokie grono odbiorców. Uzyskanie zgody na przetwarzanie wizerunku jest konieczne wtedy, gdy w dowolny sposób (aparatem, na rysunku, obrazie) została uchwycona część lub całość sylwetki, która umożliwia jednoznaczne zidentyfikowanie danej osoby. Niezależnie od tego czy ma to przynieść korzyści majątkowe, czy też nie, rozpowszechnianie wizerunku bez zgody, jest zabronione i surowo karane.

Ustawa o ochronie danych osobowych definitywnie określa, że osoba, która przetwarza dane osobowe, do których nie została upoważniona, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. By  rozpocząć postępowanie, należy złożyć do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, a jeśli dojdzie do skazania, to dla osoby uznanej za winną, będzie wiązało się to z odnotowaniem w Krajowym Rejestrze Karnym.

Co więcej, nie są to wszystkie konsekwencje, jakie mogą spotkać osobę, która publikuje czyjś wizerunek, bez odpowiedniej zgody. Kary narzuca nie tylko ustawa o ochronie danych osobowych, ale także Kodeks cywilny także przewiduje kary za tego typu przewinienia.

W razie stwierdzenia naruszenia, osoba poszkodowana może żądać usunięcia skutków nielegalnego działania, a także oficjalnego oświadczenia wyjaśniającego sytuację, na przykład w mediach społecznościowych.

wizerunek - kodeks cywilny

Jakie daje prawa, kto może jej udzielić?

Udzielić zgody może tylko i wyłącznie osoba, której wizerunek został w określony sposób utrwalony. Nie ma w tej kwestii żadnych wyjątków, co więcej, osoba wyrażająca zgodę musi być w pełni świadoma tego co robi. Zgoda daje prawo do publikowania wizerunku danej osoby, jednak domniemywa się, że obowiązuje to w takim zakresie, o jakim dana osoba mogła mieć pojęcie. Oznacza to, że jeśli wizerunek osoby zostanie opublikowany w miejscu innym, niż było to zamierzone, uznaje się, że zgoda nie została udzielona. Aby nie dochodziło do takich nieporozumień, najlepiej jest w dokumencie umieścić konkretne okoliczności, które będą towarzyszyły używaniu wizerunku (np. adres lub nazwę strony internetowej na, której zostanie opublikowany wizerunek).

Czy ma jakieś ograniczenia czasowe – na jak długo przysługuje, w jakiej formie powinna zostać udzielona?

Zgoda na wykorzystanie wizerunku musi być przede wszystkim dobrowolna i niczym niewymuszona. Nie może być skutkiem ani nacisków, ani wymuszeń. Jednocześnie, nie ma jasno określonej formy, w jakiej taka zgoda musi zaistnieć, co oznacza, że może być zarówno pisemna jak i słowna. Jednak dla pewności, zawsze lepiej sporządzić ją na papierze, by osoba, która wyraża zgodę, nie wyparła się udzielenia jej.

Trzeba zaznaczyć, że zgoda na wykorzystanie wizerunku może zostać wycofana w każdej chwili. Należy jednak pamiętać, że prawo nie działa wstecz i w takiej sytuacji, wycofanie zgody dotyczy tylko materiałów, które dopiero miałyby być opublikowane. Warto mieć świadomość, że jeśli osoba, która uzyskała zgodę na publikowanie wizerunku, dozna z tytułu wycofania zgody szkody, może wystąpić z żądaniem odszkodowania.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne