Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Zawieszenie działalności gospodarczej – przepisy obowiązujące w 2021 roku

Zawieszenie firmy

Możliwość czasowego zawieszenia działalności gospodarczej nie jest nowością. Korzystano z niej już wcześniej, jednak pandemia COVID-19 nasiliła potrzebę na przerwę w prowadzeniu wielu przedsiębiorstw. Mimo tarcz antykryzysowych wielu przedsiębiorców zgłosiło zawieszenie działalności gospodarczej w 2021 roku.

Zawieszenie działalności gospodarczej – czym jest?

Za zawieszenie działalności gospodarczej uznaje się stan, w którym zarejestrowana działalność prowadzona przez przedsiębiorstwo zostaje wstrzymana na określony czas z różnych względów. Co warte podkreślenia, zawieszenie działalności gospodarczej nie oznacza, że firma zostaje zamknięta lub zlikwidowana. Zawieszenie działalności dotyczy firm, które znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Najczęściej decyzja o zawieszeniu działalności gospodarczej jest podejmowana wtedy, gdy przedsiębiorstwa uznaje, że konieczna jest przerwa w prowadzeniu działalności.

Proces zawieszenia działalności firmy w 2021 – co trzeba wiedzieć?

Chociaż zawieszenie działalności gospodarczej zwykle wykorzystywały firmy specjalizujące się w produktach lub usługach sezonowych, to brak klientów i przychodów w wielu branżach spowodował konieczność zawieszenia działalności gospodarczej także w innych sektorach. Aby zawiesić działalności gospodarczą trzeba wypełnić formularz CEIDG-1.

Zawieszenie działalności

Zawieszenie firmy online – elektroniczna forma zawieszenia firmy

Zawieszenia działalności gospodarczej można dokonać tradycyjną formą. Wysyłka dokumentów pocztą jest jednak czasochłonna i kosztowna, szczególnie że podpis pod dokumentami musi być poświadczony przez notariusza. Lepszym rozwiązaniem jest złożenie dokumentów online. Trzeba jednak pamiętać o tym, że możliwe jest to tylko wtedy, gdy posiada się podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP. Mimo elektronicznej formy możliwa jest wtedy weryfikacja tożsamości.

Brak posiadania podpisu elektronicznego lub konta nie przekreśla jednak możliwości ograniczenia formalności do minimum. Wypełnienie dokumentu online można zrobić także anonimowo. Trzeba jednak w ciągu 7 dni udać się do Urzędu Gminy. Zawieszenie działalności gospodarczej przez Internet to nowoczesna forma, dzięki której osobiste lub listowne załatwianie formalności jest prostsze i szybsze.

Zawieszenie działalności firmy w praktyce

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy zawieszenie działalności odbywa się ostatniego, czy pierwszego dnia miesiąca. Okres zawieszenia działalności gospodarczej rozpoczyna się w dniu podanym we wniosku złożonym w celu zgłoszenia zawieszenia wykonywanej działalności gospodarczej. Kończy się wtedy, gdy mija dzień podany we wniosku lub w dniu wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Obowiązki wobec pracowników

Aby móc zgłosić zawieszenie działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może zatrudniać pracowników na umowę o pracę, na zasadzie powołania, wyboru, mianowania, a także zatrudnionych na spółdzielczą umowę o pracę. Możliwe są zwolnienia, ale w przypadku zwolnień grupowych konieczne jest zgłoszenie tego faktu do urzędu pracy. Pracowników należy wyrejestrować z ubezpieczeń w ciągu 7 dni.

Obowiązki wobec ZUS

Jedną z zalet zawieszenia działalności gospodarczej jest brak konieczności opłacania składek ZUS. Zgłoszenie zawieszenia powoduje wyrejestrowanie składek i wyrejestrowanie z ubezpieczeń.

Na jak długo można zawiesić działalność firmy?

Zawieszenie działalności gospodarczej to prawo przedsiębiorców, którzy z różnych przyczyn podejmują decyzję o przerwaniu prowadzenia działalności. Zasady zawieszania reguluje ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. W art. 14a ustawodawca określa, że zawieszenie działalności gospodarczej może trwać od 30 dni do 24 miesięcy. Brak wznowienia działalności oznacza wykreślenie z urzędu –  to znaczy likwidację działalności.

Ustawa o prawie przedsiębiorców zmieniła się jednak i dopuszcza się wyjątki, które określają, że okres zawieszenie można wydłużyć do 3 lat lub nawet do 6 lat. Wiele zależy od tego, jaki charakter ma prowadzona działalność, jak długo się ją prowadzi lub czy ma się dziecko. Co więcej, we wniosku nie trzeba podawać daty wznowienia.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Agencje SEO to podmioty specjalizujące się w pozycjonowaniu stron internetowych. Ich zadaniem jest przeprowadzenie działań, które mają na celu zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Współpraca z tego rodzaju...

Księgowość

Każda osoba zaciągająca zobowiązania finansowe musi pamiętać o terminowej spłacie należności. W przypadku braku odnotowania pokrycia zadłużenia, wierzyciel może wystosować pismo, które ma za zadanie przypomnieć o obowiązku terminowej...

Biznes

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, zastanawia się nad powierzeniem części obowiązków innym osobom. Duże przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniej logistyki i dobrej organizacji pracy. W wielu firmach powoływany jest...

Księgowość

Weksel in blanco inaczej nazywany wekslem niezupełnym jest papierem wartościowym, który obowiązkowo musi posiadać określone przez prawo cechy. Dokument ten jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Najczęściej wykorzystywany...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy. Zatem ile...

Księgowość

Przedsiębiorcy doskonale znają pojęcie amortyzacji środków trwałych. To właśnie ona pozwala im obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Amortyzacja została ujęta w prawie podatkowym oraz w ustawie o rachunkowości. Jej podstawowe...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne