Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Wypadek podczas pracy zdalnej – prawa pracownika

kobieta pracująca zdalnie

W ostatnich latach praca zdalna stała się bardzo popularna. Ma to przede wszystkim związek z pandemią koronawirusa, która wymusiła na części pracowników przejście na tryb home-office. Wiele osób chwali sobie tę formę wykonywania obowiązków. Jednak co w sytuacji, kiedy podczas pracy w domu dochodzi do wypadku?

Co może być określane jako wypadek podczas pracy zdalnej?

Obowiązujące obecnie przepisy nie rozróżniają sytuacji, w której pracownik uległ wypadkowi podczas pracy biurowej czy zdalnej. Stąd też należy uznać zaistniałe zdarzenie za wypadek przy pracy. Jednak, aby tak się stało, muszą wystąpić następujące przesłanki, mówiące o tym, że:

 1. Zdarzenie było nagłe, czyli nieoczekiwane, pojawiające się bez uprzedzenia i nie można było się go spodziewać. Dodatkowo nie mogło ono wynikać z naturalnej konsekwencji wykonywanych obowiązków.
 2. Zdarzenie było wywołane przyczyną zewnętrzną – mamy z nią do czynienia w sytuacji, kiedy do wypadku dochodzi w wyniku czynnika, który oddziałuje poza organizmem człowieka. Oznacza to, że w sytuacji, kiedy pracownik doznał urazu podczas ataku padaczki, takie zdarzenie nie będzie zakwalifikowane jako wypadek w pracy.
 3. W wyniku zdarzenia dochodzi do urazu lub śmierci. Uraz jest to uszczerbek na zdrowiu, spowodowany uszkodzeniem tkanek lub narządów człowieka, wynikających z czynnika zewnętrznego.
 4. Zdarzenie musi być powiązane z pracą – oznacza to, że musi nastąpić na trzech płaszczyznach:
 • podczas bądź w związku z wykonywaniem zwykłych czynności przez pracownika lub poleceń przełożonych;
 • podczas bądź w związku z wykonywaniem czynności przez pracownika na rzecz pracodawcy bez polecenia;
 • w drodze pomiędzy siedzibą firmy a miejscem wykonywania pracy zdalnej, jednak pracownik musi w tym czasie pozostawać w dyspozycji pracodawcy.

wypadek podczas pracy zdalnej

Warto pamiętać, że podczas wykonywania pracy zdalnej znacznie trudniej jest udowodnić, że konkretne zdarzenie miało związek z wykonywaniem obowiązków służbowych, a nie było związane z życiem prywatnym.

Gdzie należy zgłosić taką sytuację?

W przypadku, kiedy dochodzi do wypadku podczas pracy zdalnej, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie swojego pracodawcę. Zgłaszając zaistniałą sytuację, konieczne jest szczegółowe opisanie okoliczności zdarzenia. Dodatkowym atutem będzie możliwość udowodnienia, że wypadek był związany z wykonywaniem obowiązków służbowych. Pracodawca, który otrzymał stosowne zgłoszenie, powinien rozpocząć procedurę powypadkową, a także powołać zespół, który ustali okoliczności i kwalifikację zdarzenia jako wypadek w pracy. Po dopełnieniu wszystkich formalności, w tym sporządzenia stosownego protokołu powypadkowego, ZUS podejmie decyzję o wypłacie świadczeń z tytułu ubezpieczenia wypadkowego.

Jakie prawa przysługują w takiej sytuacji pracownikowi?

Ubezpieczony pracownik, który został poszkodowany w wyniku wypadku, podczas wykonywania swoich obowiązków w trybie zdalnym, może ubiegać się o te same świadczenia, co w przypadku zdarzenia, które miałoby miejsce w siedzibie firmy. Dodatkowo może starać się także o odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu wypadku przy pracy. Obowiązujące przepisy dają możliwość starania się o:

 1. Zasiłek chorobowy, który jest przyznawany z tytułu niezdolności do pracy wynikającej z wypadku.
 2. Świadczenie rehabilitacyjne wypłacane po zasiłku chorobowym w przypadku niezdolności do pracy, jednak dalsze leczenie bądź rehabilitacja rokuje na odzyskanie zdolności do wykonywania obowiązków.
 3. Zasiłek wyrównawczy wypłacany w sytuacji, kiedy wynagrodzenie uległo obniżeniu w związku ze stałym bądź długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu.
 4. Jednorazowe odszkodowanie – pracownik może się o nie starać w sytuacji stałego bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Dodatkowo takie odszkodowanie należy się również rodzinie, w sytuacji, kiedy pracownik zmarł w wyniku wypadku w pracy.
 5. Renta z tytułu niezdolności do pracy – można się o nią ubiegać w sytuacji, kiedy wypadek w pracy spowodował niezdolność do wykonywania obowiązków.
 6. Renta rodzinna – przeznaczona jest dla członków rodziny zmarłego pracownika.
 7. Dodatek do renty rodzinnej.
 8. Dodatek pielęgnacyjny.
 9. Pokrycie kosztów leczenia – dotyczy stomatologii oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Praca zdalna charakteryzuje się cienką granicą pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. W sytuacji, kiedy dochodzi do wypadku, trudniej jest udowodnić, że zaistniałe zdarzenie miało związek z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne