Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Księgowość

Wszystko o ekwiwalencie za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Urlop ten powstał, by pracownik mógł się zregenerować i określono, że powinien odebrać go w naturze. Jego wymiar jest mocno powiązany ze stażem pracy – do 10 lat stażu pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu, a powyżej 10 lat – 26. Osobom niepełnosprawnym przysługuje dodatkowe 10 dni urlopu w roku. Co więcej, mają one możliwość skorzystanie z kolejnych 21 dni urlopowych, pod warunkiem, że zostaną wykorzystane na turnus rehabilitacyjny.

Czym jest ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop to obowiązkowa pieniężna rekompensata za niewykorzystany urlop, która przysługuje pracownikowi, który nie wykorzystał dni urlopu, a jego umowa wygaśnie bądź zostanie z jakiegoś powodu przerwana. Jego przyznawanie reguluje Art. 171 Kodeksu pracy.

ile wynosi ekwiwalent

Urlop wypoczynkowy może zostać przeniesiony na kolejny rok, jednak nie ma możliwości wypłacenia jego ekwiwalentu w trakcie trwania stosunku pracy. Pracownik może zostać wysłany przez pracodawcę na przymusowy urlop, jeśli pracownik ma niewykorzystany urlop z poprzednich lat. Jest to o tyle istotne w kwestii ekwiwalentów, że zabezpiecza pracodawcę przed pracownikami „chomikującymi” dni urlopowe. Zasady wyliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop określa Kodeks Pracy.

Kiedy należy przekazać ekwiwalent?

Przede wszystkim, pracownik nie może zrzec się urlopu wypoczynkowego, a tym bardziej oddać go innej osobie. Może co najwyżej tego urlopu nie wykorzystać, a wtedy pracodawca ma obowiązek wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w przypadku rozwiązania stosunku pracy. Musi to nastąpić w ostatnim dniu zatrudnienia pracownika.

W dniu rozwiązania stosunku pracy, prawo do urlopu wypoczynkowego przekształca się w prawo do otrzymania ekwiwalentu. Prawo to dotyczy osób zatrudnionych na: umowę o pracę, umowę wyboru, umowę mianowania, umowę powołania, spółdzielczą umowę o pracę.

ekwiwalent za urlop

Ważne jest także to, że ekwiwalent za urlop musi zostać przyznany niezależnie od tego, w jaki sposób doszło do zakończenia stosunku pracy. Dotyczy to także osób zwolnionych dyscyplinarnie lub przypadku śmierci pracownika – w takiej sytuacji ekwiwalent należy wypłacić małżonkowi lub innym członkom rodziny, uprawnionym do dziedziczenia po pracowniku. Jeśli pracodawca nie wypłaci pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, ten ma prawo w ciągu trzech lat od ustania stosunku pracy, dochodzić sądownie swoich praw. Po tym czasie sprawa się przedawnia.

W jakiej formie trzeba przekazać ekwiwalent?

Zasady wypłacania ekwiwalentu za urlop są określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 roku. Ekwiwalent należy przekazać w formie pieniężnej i tylko w momencie ustania stosunku pracy. Podlega on opodatkowaniu, gdyż stanowi przychód pracownika, a także jest podstawą wymiaru składek. By wyliczyć odpowiednią kwotę, trzeba znać współczynnik, który obowiązuje w danym roku kalendarzowym, nawet w sytuacji, gdy ekwiwalent należy wypłacić za dni zaległe z poprzedniego roku.

Jak wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Etap 1. ustalenie wszystkich stałych i aktualnych składników wynagrodzenia,

Etap 2. ustalenie zmiennych składników wynagrodzenia: za okresy krótsze niż 1 miesiąc, wypłacone w ciągu trzech miesięcy przed przerwaniem stosunku pracy, uwzględnia się stawkę średnią za ten okres; za okresy dłuższe niż miesiąc,  wypłacone w ciągu roku poprzedzającego przerwanie stosunku pracy, uwzględnia się stawkę za rok.

Etap 3. Sumę wszystkich składników dzieli się przez współczynnik urlopowy. Wynik dzieli się przez ilość godzin odpowiedniej dla dziennej normy pracy danego pracownika, a następnie mnoży się przez ilość godzin, jakie należy oddać pracownikowi.

Współczynnik urlopowy to uśredniona ilość dni roboczych w ciągu miesiąca. Wylicza się go, odejmując od liczby dni w roku wszystkie niedziele i dni wolne od pracy, a następnie dzieli przez dwanaście. W 2021 roku współczynnik urlopowy wynosi 21.

[365 dni roku – (52 niedziele + 9 dni świątecznych + 52 dni wolne)] : 12 = 21

Szczegółowe informacje na temat zasad wyliczania ekwiwalentu można znaleźć na stronach rządowych.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Agencje SEO to podmioty specjalizujące się w pozycjonowaniu stron internetowych. Ich zadaniem jest przeprowadzenie działań, które mają na celu zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Współpraca z tego rodzaju...

Księgowość

Każda osoba zaciągająca zobowiązania finansowe musi pamiętać o terminowej spłacie należności. W przypadku braku odnotowania pokrycia zadłużenia, wierzyciel może wystosować pismo, które ma za zadanie przypomnieć o obowiązku terminowej...

Biznes

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, zastanawia się nad powierzeniem części obowiązków innym osobom. Duże przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniej logistyki i dobrej organizacji pracy. W wielu firmach powoływany jest...

Księgowość

Weksel in blanco inaczej nazywany wekslem niezupełnym jest papierem wartościowym, który obowiązkowo musi posiadać określone przez prawo cechy. Dokument ten jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Najczęściej wykorzystywany...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy. Zatem ile...

Księgowość

Przedsiębiorcy doskonale znają pojęcie amortyzacji środków trwałych. To właśnie ona pozwala im obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Amortyzacja została ujęta w prawie podatkowym oraz w ustawie o rachunkowości. Jej podstawowe...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne