Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Urlop okolicznościowy – kiedy przysługuje?

W życiu każdego człowieka są momenty, kiedy praca nie jest najważniejsza. Nie oznacza to jednak, że trzeba z tego powodu wykorzystywać dni wolne, które każdemu przysługują w ograniczonej ilości. W takiej sytuacji można wykorzystać urlop okolicznościowy, którego zasady określone zostały w Kodeksie Pracy. Jest to rodzaj dni wolnych od pracy, które przysługują każdej osobie zatrudnionej na umowę o pracę. Jakie są ograniczenia urlopu okolicznościowego? Jakie warunki trzeba spełnić i z jakiej okazji przysługują nam te specjalne dni?

Kiedy przysługuje urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy może zostać przydzielony pracownikowi w czterech, bardzo szczególnych sytuacjach:

 • urodzenia się dziecka,
 • ślubu pracownika,
 • ślubu dziecka pracownika,
 • śmierci bliskiej osoby.

Warunkiem otrzymania tego rodzaju wolnego, poza posiadaniem umowy o pracę, jest złożenie odpowiednich dokumentów. W przypadku urodzenia się dziecka jest to odpis aktu urodzenia, jeśli jest to ślub – odpisu aktu zawarcia małżeństwa, a w ostatniej sytuacji – odpis aktu zgonu. O urlopie pracownik powinien poinformować wcześniej, jednak wiadomo, że nie zawsze jest to możliwe – w takiej sytuacji należy dostarczyć pracodawcy potrzebne dokumenty najszybciej jak to możliwe.

Ile dni urlopu okolicznościowego?

Istnieją jednak ograniczenia w przyznawaniu tego rodzaju urlopu. W przypadku kiedy to pracownik bierze ślub, przysługują mu dwa dni urlopu okolicznościowego, które może wykorzystać także przed ślubem, by dopełnić wszelkich formalności. Tyle samo dni urlopowych przysługuje zatrudnionemu na umowę o pracę, także w przypadku narodzin dziecka lub śmierci bliskiej osoby (małżonka, dziecka, rodziców – w tym także macochy lub ojczyma). Co ważne, nawet jeśli pracownik jest rozwiedziony, przysługują mu dni urlopowe w wypadku śmierci teścia lub teściowej. Dodatkowe dwie doby urlopu opiekuńczego przysługują również pracownikowi na każde dziecko poniżej 14 roku życia, jednak nie jest to rodzaj urlopu okolicznościowego.

urlop okolicznościowy na ślub

Jeden dzień wolnego przysługuje z okazji ślubu dziecka pracownika lub w przypadku śmierci innych krewnych (rodzeństwa, dziadków, teściów lub innych osób, które pozostają pod opieką i na utrzymaniu pracownika). Należy pamiętać, że na ślub innych krewnych (np. brata lub siostry) urlop okolicznościowy nie przysługuje, tak samo jak nie przysługuje w wypadku śmierci osób z dalszej rodziny (prababci, wujka, ciotki).

Jeśli z jakichś powodów do ślubu nie dojdzie, pracownik nie uzyska urlopu okolicznościowego, a jeśli dni zostały już wcześniej wykorzystane, będą liczyły się jako urlop wypoczynkowy. Inną rzeczą, o której warto wspomnieć, jest to, że niewykorzystany urlop nie będzie się sumował z urlopem na następny rok.

Instrukcja rozliczania urlopu okolicznościowego

Urlop okolicznościowy rozlicza się podobnie do urlopu wypoczynkowego, jednak należy pamiętać o istotnych różnicach. Wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego zawiera: wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny i „stażowe”, o wysokości, jaka należy się zatrudnionemu za miesiąc, w którym z tego urlopu skorzystał. Zmienić mogą się jedynie składniki wynagrodzenia, takie jak: prowizje, premie czy nagrody, ale tylko i wyłącznie z tego miesiąca, na który przypadło zwolnienie.

Należy jednak wspomnieć, że nie wszystko uwzględnia się podczas rozliczania urlopu okolicznościowego, do takich rzeczy należą między innymi:

 • ekwiwalenty pieniężne oraz wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy,
 • odprawy pieniężne,
 • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy spowodowany chorobą,
 • gratyfikacje jubileuszowe,
 • jednorazowe wypłaty za wykonanie zadania lub szczególne osiągnięcia,
 • wynagrodzenia i odszkodowania w przypadku rozwiązania umowy.

Jak najszybciej wyliczyć prawidłową stawkę za urlop okolicznościowy?

Oto 4 kroki, które musisz wykonać, by zrobić to poprawnie:

 1. Ustalić dokładnie składniki wynagrodzenia stałego, określone w stawce miesięcznej, która przysługuje pracownikowi za miesiąc, w którym wykorzystuje urlop.
 2. Ustalić składniki wynagrodzenia zmiennego, tak samo jak w poprzednim punkcie, tylko za miesiąc, w którym wypada urlop.
 3. Wynagrodzenie stałe należy podzielić przez liczbę godzin, które pracownik powinien wyrobić w danym miesiącu, a wynagrodzenie zmienne, przez liczbę faktycznie przepracowanych godzin.
 4. Następnie oba wyniki należy zsumować i pomnożyć przez liczbę godzin, jakie wypadają pracownikowi podczas urlopu okolicznościowego, zgodnie z harmonogramem.

Są sytuacje, kiedy urlop okolicznościowy jest niezbędny i po prostu nam przysługuje. Należy mieć tego świadomość i jeśli zachodzi taka sytuacja, nie można sobie pozwolić na niewykorzystanie takiej możliwości.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Agencje SEO to podmioty specjalizujące się w pozycjonowaniu stron internetowych. Ich zadaniem jest przeprowadzenie działań, które mają na celu zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Współpraca z tego rodzaju...

Księgowość

Każda osoba zaciągająca zobowiązania finansowe musi pamiętać o terminowej spłacie należności. W przypadku braku odnotowania pokrycia zadłużenia, wierzyciel może wystosować pismo, które ma za zadanie przypomnieć o obowiązku terminowej...

Biznes

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, zastanawia się nad powierzeniem części obowiązków innym osobom. Duże przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniej logistyki i dobrej organizacji pracy. W wielu firmach powoływany jest...

Księgowość

Weksel in blanco inaczej nazywany wekslem niezupełnym jest papierem wartościowym, który obowiązkowo musi posiadać określone przez prawo cechy. Dokument ten jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Najczęściej wykorzystywany...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy. Zatem ile...

Księgowość

Przedsiębiorcy doskonale znają pojęcie amortyzacji środków trwałych. To właśnie ona pozwala im obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Amortyzacja została ujęta w prawie podatkowym oraz w ustawie o rachunkowości. Jej podstawowe...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne