Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Uprawnienia dla pracowników-rodziców – zasady obowiązujące w 2021

Przerwy dla matek karmiących

Rodzina jest wartością chronioną przez polskie prawo. Oznacza to, że pracownicy posiadający dzieci mają pewne przywileje, których pracodawcy nie mogą im odmówić. Dzieci są wymagające i zajmują sporo czasu, dlatego rodzice czasami potrzebują różnego rodzaju usprawnień, które ułatwią im opiekę nad pociechami. Coraz więcej firm decyduje się także na dodatkowe udogodnienia dla pracujących rodziców. Jakie uprawnienia im przysługują?

Rodzic na urlopie

Obecnie ułatwienia dotyczą głównie pracownic, gdyż Kodeks Pracy szczególną ochroną obejmuje kobiety w czasie ciąży, oraz kilka miesięcy po rozwiązaniu. Każda matka po urodzeniu dziecka może liczyć na urlop macierzyński. Jego długość jest uzależniona od tego, ile dzieci kobieta urodziła jednocześnie. W przypadku urodzenia jednego dziecka jest to 20 tygodni, dwójki – 31 tygodni, trójki – 33 tygodnie, czwórki – 35 tygodni, piątki i więcej – 37 tygodni.

Prawo to reguluje art. 180 Kodeksu Pracy. Część urlopu można także wykorzystać przed rozwiązaniem, jednak nie jest to specjalnie popularne.

Opieka nad dzieckiem w trakcie choroby

Kiedy kończy się urlop macierzyński, obojgu rodzicom przysługuje urlop rodzicielski, który wynosi 32 tygodnie (34 jeśli urodziło się więcej niż jedno dziecko). Ten czas może zostać podzielony na oboje rodziców i może być wykorzystany naraz lub w częściach, jednak musi to mieć miejsce przed ukończeniem przez dziecko szóstego roku życia. Dodatkowo istnieje także urlop ojcowski, który może wziąć każdy ojciec, którego dziecko nie skończyło 24 miesięcy. Tego rodzaju wolne trwa dwa tygodnie i może być wykorzystane na raz lub w dwóch turach.

Oczywiście jest także urlop wychowawczy, który może wziąć każdy rodzic, maksymalnie na trzy lata, jednak w przeciwieństwie do pozostałych, jest on bezpłatny.

Rodzic w pracy – na co może liczyć?

Po powrocie z urlopu macierzyńskiego każdej kobiecie karmiącej piersią przysługuje prawo do dodatkowej przerwy. Mówi o tym art. 187 Kodeksu Pracy – jeśli matka pracuje powyżej sześciu godzin, przysługują jej dwie przerwy po: 30 minut jeśli urodziła jedno dziecko; 45 minut jeśli ciąża była mnoga, które muszą zostać doliczone do czasu pracy. Przerwy te mogą zostać połączone, jeśli pracownica o to poprosi. Co więcej, mogą one zostać wykorzystane w dowolnym momencie. Jeśli zostanie to odpowiednio uzgodnione, kobieta może wyjść z pracy wcześniej o czas przysługujący jej na karmienie.

Kobiecie pracującej więcej niż cztery godziny, ale mniej niż sześć, przysługuje jedna przerwa, której czas ustala się podobnie jak w poprzednim przypadku. Matce zatrudnionej na mniej niż 4 godziny dziennie takowa przerwa niestety nie przysługuje.

Co ważne, pracodawca nie ma prawa wymagać zaświadczenia lekarskiego, które udowadniałoby sposób karmienia dziecka. Prośba pracownicy musi być wystarczająca i z zasady, pracodawca nie może jej podważyć. Ponadto, kobieta w ciąży bądź karmiąca piersią nie może wykonywać czynności szkodzących jej zdrowiu, niebezpiecznych bądź uciążliwych.

Opieka nad dzieckiem w trakcie choroby

Kiedy dziecko robi się starsze i można wysłać je do żłobka lub przedszkola, nie jest już konieczne, by jeden z rodziców przebywał cały czas w domu. Są jednak sytuacje, kiedy rodzic musi zostać z dzieckiem np. choroba potomka. W takiej sytuacji jedno z rodziców może wziąć zwolnienie lekarskie wykorzystane w celu opieki na dziecko.

Urlop dla rodzica

Długość takiego zwolnienia jest zależna od wieku dziecka. Dwa tygodnie przysługują rodzicom dzieci powyżej 14 roku życia. Rodzicom młodszych dzieci przysługuje 60 dni zwolnienia na jeden rok kalendarzowy. Co więcej, jeśli posiadamy ubezpieczenie zdrowotne, możemy starać się o wypłacenie zasiłku opiekuńczego, który wynosi 80% wynagrodzenia. Dodatkowo każdemu rodzicowi przysługują dwa dni, lub 16 godzin, urlopu na dziecko zdrowe.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Agencje SEO to podmioty specjalizujące się w pozycjonowaniu stron internetowych. Ich zadaniem jest przeprowadzenie działań, które mają na celu zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Współpraca z tego rodzaju...

Księgowość

Każda osoba zaciągająca zobowiązania finansowe musi pamiętać o terminowej spłacie należności. W przypadku braku odnotowania pokrycia zadłużenia, wierzyciel może wystosować pismo, które ma za zadanie przypomnieć o obowiązku terminowej...

Biznes

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, zastanawia się nad powierzeniem części obowiązków innym osobom. Duże przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniej logistyki i dobrej organizacji pracy. W wielu firmach powoływany jest...

Księgowość

Weksel in blanco inaczej nazywany wekslem niezupełnym jest papierem wartościowym, który obowiązkowo musi posiadać określone przez prawo cechy. Dokument ten jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Najczęściej wykorzystywany...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy. Zatem ile...

Księgowość

Przedsiębiorcy doskonale znają pojęcie amortyzacji środków trwałych. To właśnie ona pozwala im obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Amortyzacja została ujęta w prawie podatkowym oraz w ustawie o rachunkowości. Jej podstawowe...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne