Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Umowa o dzieło – wszystko co trzeba wiedzieć

Generalnie w umowie o dzieło istotne jest samo dzieło, czyli namacalny efekt pracy twórczej oraz zakres odpowiedzialności twórcy. Umowa o dzieło jest jedną z najpopularniejszych umów, gdyż gwarantuje stosunkowo niskie koszty.

Czym  jest umowa o dzieło?

Umowa o dzieło, tak samo jak umowa zlecenie, jest umową cywilno – prawną, co oznacza, że zasady jej funkcjonowania określa Kodeks Cywilny, a nie, jak umowę o pracę, Kodeks Pracy. W praktyce oznacza to mniej więcej tyle, że umowa o dzieło po prostu nie podlega składkom na ubezpieczenia (rentowe, emerytalne, zdrowotne, wypadkowe czy chorobowe).

Stronami tego typu umowy mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne (o ile posiadają zdolności do czynności prawnych), jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej. Podpisanie umowy o dzieło, jest równoznaczne ze zobowiązaniem się przez przyjmującego zamówienie, na wykonanie określonego w umowie dzieła, a ze strony zamawiającego, do zapłaty za jego wykonanie. Dziełem może być zarówno usługa, jak i przedmioty materialne, ważne natomiast by efekty pracy zatrudnionego, było widać gołym okiem. Nie zawsze umowa o dzieło wiąże się z tworzeniem czegoś nowego, czasami może dotyczyć odrestaurowania czegoś, jednak ważne jest, by dzieło mogło zostać zweryfikowane po jego wykonaniu.

Ze względu na niskie koszty często przedsiębiorcy kwalifikują umowy zlecenia jako umowy o dzieło. W czasie kontroli ZUS takie umowy są kwestionowane i pracodawca jest zmuszony odprowadzać zaległe składki zusowskie. Osoba wykonująca dzieło, zobowiązany jest do stworzenia i dostarczenia dzieła, w przeciwnym wypadku nie uzyska wynagrodzenia, a w ostateczności, będzie musiał ponieść konsekwencje niewywiązania się z umowy. Inaczej jest przy umowie zlecenia – tam zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać odpowiednie czynności z należytą starannością i na podstawie aktualnego stanu wiedzy, ale nie ma obowiązku zakończenia zlecenia konkretnym, widocznym efektem.

umowa o dzieło

W szczególnym przypadku umowa może być wykonana, wynagrodzenie wypłacone, ale efekt będzie znacznie różnił się od zamierzonego np. ze względu na trudności techniczne, które napotkał zleceniobiorca, a których pokonywanie nie mieściło się w ramach umowy bądź jego kompetencjach. W przypadku dzieła zlecającego nie interesują problemy twórcy na etapie tworzenia i nie ponosi on konsekwencji tych trudności. Płaci za efekt, czyli za dzieło albo nie płaci w ogóle i ma nawet prawo żądać odszkodowania za niewykonanie dzieła w terminie. Inspektorzy ZUS zwracają właśnie szczególną uwagę na te kwestie przy ocenie charakteru danej umowy cywilno-prawnej.

Co powinna zawierać umowa o dzieło?

Budowa umowy o dzieło nie jest skomplikowana, szczególnie że Kodeks Cywilny nie określa jasno jej wyglądu czy formy. Oznacza to, że nie trzeba jej nawet spisywać i generalnie można ją zawrzeć tylko ustnie. Aktualnie wprowadzono jednak obowiązek rejestracji umów o dzieło i umów zlecenia w ZUSie, dlatego forma pisemna jest wymagana. Wymagane są następujące elementy kluczowe do tego, by taka umowa mogła być uznana za obowiązującą:

  • oznaczenie stron, czyli określenie osoby zlecającej wykonanie dzieło oraz określenie osoby wykonującej dzieło. W przypadku kiedy stronami są osoby fizyczne, należy podać dane osobowe, najlepiej wraz z numerem PESEL, a jeśli osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – należy podać także NIP. W przypadku spółek, oprócz podstawowych danych, należy dodać numer KRS oraz podać osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji,
  • określenie dzieła, które ma być wykonane – nie ma tutaj żadnych wytycznych, jednak im bardziej szczegółowy opis zostanie przedstawiony, tym mniej nieporozumień między stronami i mniejsze szanse na zakwestionowanie umowy przez ZUS,
  • określenie wynagrodzenia i jego formy (ryczałtowa bądź kosztorysowa) – w tym miejscu można także ująć terminy wypłat, a jeśli nie zostanie to określone, wynagrodzenie powinno zostać wypłacone w chwili oddania dzieła,
  • wskazanie daty wykonania dzieła – należy ustalić konkretny dzień, do którego dzieło zostanie wykonane.
  • podpisy obu stron umowy.
umowa o dzieło - wzór

Wzór umowy o dzieło

Mimo wszystko w umowie o dzieło warto sprecyzować jak najwięcej kwestii, aby na dalszych etapach współpracy nie powstały żadne nieporozumienia.

Odstąpienie od umowy o dzieło

W umowie o dzieło liczy się przede wszystkim rezultat, a co za tym idzie, cała odpowiedzialność spada na osobę wykonującą dzieło. Wiąże się to z tym, że w razie zauważenia wady w dziele, zlecający może żądać usunięcia jej. Niewątpliwym plusem umowy o dzieło jest zupełna dowolność w sposobie wykonania dzieła. Oczywiście wszystko zależy od zapisów, jakie ustalą strony, jednak sprawy można ułożyć w taki sposób, aby odpowiadały obu stronom.

Co ważne, umowy o dzieło nie można wypowiedzieć, natomiast można przystąpić do jej odstąpienia. Obie strony mają prawo do odstąpienia od umowy, jednak to osoba zlecająca ma tu o wiele więcej możliwości niż wykonujący dzieło.

Wykonawca może odstąpić od umowy tylko w sytuacji, gdy wykonanie dzieła wymaga współpracy ze zlecającym, a ten odmawia.

Zlecający natomiast może odstąpić od umowy aż w czterech sytuacjach:

  • dzieło zawiera uszczerbki, których nie ma możliwości usunąć,
  • wykonawca nie odda dzieła w terminie, lub rozpocznie realizację na tyle późno, że istnieje prawdopodobieństwo nieukończenia dzieła w określonym w umowie terminie,
  • dzieło będzie zawierało wady, a wykonujący odmówi lub nie zareaguje na żądanie naprawienia błędów,
  • dzieło nie zostanie ukończone.

Co więcej, jeśli zlecający odstąpi od umowy w związku z wadliwym wykonaniem dzieła, może obniżyć wynagrodzenie o koszty naprawy dzieła lub w skrajnym przypadku w ogóle nie zapłacić za wykonanie dzieła i ewentualnie żądać odszkodowania. Jednak jeśli odstąpi od umowy bez podania przyczyny lub nie z winy wykonawcy, ma on obowiązek wypłacenia wynagrodzenia wykonującemu.

Jak długo może obowiązywać umowa o dzieło?

Kodeks Cywilny nie określa ram czasowych dla trwania umowy o dzieło. Jest to kolejny punkt, w którym to strony umowy mają głos decydujący i mogą zadecydować, co będzie dla nich najlepsze. Warto jednak pamiętać, że ze względu na specyfikę umowy o dzieło, czas jej trwania nie powinien być zbyt długi lub wręcz nieograniczony, bo może to doprowadzić do nieoddania dzieła. Często w umowie o dzieło po prostu umieszcza się zapis na temat tego, do kiedy należy oddać dzieło, by uniknąć nieprzyjemności.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Najnowsze

Dobry UX sprawia, że użytkownik nie tylko w prosty i przejrzysty sposób znajduje to, czego szuka, ale także z łatwością może poruszać się po danej witrynie. W przypadku sklepów internetowych to bardzo ważne. Jednak...

Marketing w social mediach jest niezwykle ważny. Warto zatem zastanowić się, które platformy będą najbardziej skuteczne w promowaniu danej firmy. Niewątpliwie najpopularniejszy jest Facebook czy Instagram. Jednak...

Marketing internetowy

Darmowe kursy Google – czy warto z nich korzystać? Internetowe rewolucje to szkolenia składające się z ponad 20 kursów, podzielonych na moduły, które zawierają lekcje o bogatym zakresie tematycznym. Rozpoczynając...

Pandemia Covid-19 wymusiła przejście na pracę zdalną w wielu przedsiębiorstwach. Było to konieczne, aby zachować ciągłość prawidłowego funkcjonowania danej firmy. Pojawiła się także potrzeba zapewnienia swoim pracownikom...

IT

Polska jest liderem w Europie środkowo-wschodniej w zakresie świadczenia usług outsourcingu IT. Każdy przedsiębiorca wie, jak ważna jest przewaga nad konkurencją, nie dziwi więc fakt, że coraz więcej firm, w tym...

Aktualności

Sprzedaż transgraniczna niesie za sobą ogromny potencjał oraz sporo możliwości dla przedsiębiorców. Dzięki wdrożeniu cross-border’a do strategii e-biznesu można zdywersyfikować kapitał i wypracować większe zyski. Jeśli chcesz rozpocząć...

Sprawdź również

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne