Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Skąd pozyskać dotacje na założenie firmy?

Money background. Euro money banknotes and coins. European union economy concept. Top view

Coraz więcej osób decyduje się w ostatnich latach na założenie własnej firmy, odnosząc na tym polu mniejsze lub większe sukcesy. Czy będzie to jednoosobowa działalność gospodarcza, mała firma zatrudniająca kilka osób czy powiększająca się z czasem średnia firma, aby stworzyć jakiekolwiek warunki do jej działania i rozwoju trzeba mieć pieniądze. O te zwykle najtrudniej, dlatego dla młodych przedsiębiorców tworzone są kolejne programy wsparcia ułatwiające uzyskanie środków na własną firmę. Skąd pozyskać dotacje na założenie firmy i jak skutecznie wykorzystać uzyskane środki? 

Dotacje z Funduszu Pracy – własna firma odpowiedzią na bezrobocie

Program wsparcia młodych przedsiębiorców przez Urząd Pracy został stworzony po to, by skuteczniej walczyć z bezrobociem w Polsce i umożliwić młodym, pomysłowym często ludziom stworzenie własnego miejsca pracy w momencie, gdy nie mogą znaleźć go u innych. Dotacje z Funduszu Pracy przysługują dla bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, ale nie ma żadnych wytycznych dotyczących tego przez jaki czas należy status bezrobotnego posiadać. W efekcie wielu młodych przedsiębiorców rejestruje się w Urzędzie i składa wniosek o dofinansowanie, a jeśli go nie uzyska, próbuje ponownie. 

Fundusz Pracy zasilany jest z comiesięcznych składek przelewanych przez pracowników do ZUS-u. O dofinansowanie na założenie firmy mogą starać się z niego osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne i wcześniej nie odmówiły złożonej przez urząd propozycji pracy, w przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły własnego przedsiębiorstwa i wcześniej nie korzystały z dotacji z Funduszu Pracy lub środków unijnych. Każda osoba wnioskująca o dotację na założenie firmy będzie musiała przejść szkolenie z przedsiębiorczości, a w razie zaakceptowania wniosku podpisać umowę ze starostą na co najmniej 12 miesięcy, w trakcie których firma musi utrzymać się na rynku. Dotacja przelewana z Funduszu Pracy jest jednorazowa, bezzwrotna, ale jeśli przedsiębiorca w ciągu 2 miesięcy od otrzymania dotacji i rozpoczęcia działalności gospodarczej nie będzie działać na rynku, dotacja będzie musiała zostać w całości zwrócona. 

Jak założyć firmę z funduszy unijnych? 

Kolejnym popularnym i skutecznym sposobem na pozyskanie środków na założenie własnej firmy jest złożenie wniosku o dotację ze środków unijnych. W tej kategorii dostępne są dotacje bezzwrotne oraz mikropożyczki, a wybór między nimi zależny jest m.in. od tego jak dużo środków potrzebujemy. 

  • Mikropożyczki umożliwiają otrzymanie do 100 000 zł wsparcia na okres do 60 miesięcy. Pieniądze pochodzą w tym wypadku ze specjalnego funduszu pożyczkowego, ich spłata może zostać rozłożona na dłuższy okres lub zawieszona na 12 miesięcy, jeśli przedsiębiorca znajdzie się w trudniejszej sytuacji materialnej. Ze względu na to, że jest to pożyczka a nie dotacja, nie ma tu większych ograniczeń odnośnie tego kto może starać się o taką formę pomocy na rozkręcenie własnej działalności. 
  • Bezzwrotne dotacje z funduszy unijnych przysługują w wysokości do 40 000 zł dla przedsiębiorców, najczęściej bezrobotnych, którzy chcą założyć własną firmę i posiadają biznesplan oraz określony cel swojej działalności, ale nie mają środków by ją rozkręcić. Aby uzyskać dofinansowanie w tej postaci potrzeba mieć zabezpieczenie w formie weksla in blanco, hipoteki, zastawu czy też poręczenia.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości wsparciem przy zakładaniu firmy

Młodzi przedsiębiorcy poszukujący środków na założenie własnej firmy mogą skorzystać z pomocy Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, które skupiają studentów i absolwentów uczelni wyższych planujących założyć własną działalność. Osoby takie mogą otrzymać w inkubatorze wsparcie ekspertów i nie muszą zakładać własnej działalności gospodarczej by rozkręcić biznes – działają pod wsparciem inkubatora uzyskując własną osobowość prawną i płacąc miesięcznie składkę w wysokości 250 zł. Inkubatory ograniczają w pewien sposób swobodę działania, ale ograniczają ryzyko związane z zakładaniem firmy i jej możliwym upadkiem oraz stratą włożonych w działalność funduszy. Inkubator zapewnia też wsparcie biurowe i marketingowe, co dla początkującego przedsiębiorcy może być wyjątkowo dobrym punktem startowym. 

Aniołowie biznesu – finansowanie dla drogich projektów

Ostatnim z ciekawszych na polskim rynku sposobów na uzyskanie dotacji na założenie firmy są Aniołowie Biznesu – zamożni przedsiębiorcy, którzy wspierają zakładanie i rozwój nowych firm z ciekawą perspektywą i pomysłem za cenę udziałów w firmie. Rozwiązanie takie wymaga stworzenia spółki, ale opłaca się w przypadku osób które już zakładając swoją firmę celują wysoko i do jej rozwoju potrzebują znaczących środków finansowych niedostępnych w przypadku pozostałych dotacji. 

Brak oszczędności na koncie to jeszcze nie powód, by rezygnować z zakładania własnej firmy lub odkładać ten pomysł na później. Dostępne programy dofinansowań i dotacji dla młodych przedsiębiorców wspierają wiele firm odnoszących rynkowe sukcesy. Spoglądając w stronę wielu przedsiębiorców często nie mamy nawet pojęcia, że ich początki obejmują uzyskanie dotacji. Jeśli masz dobry pomysł na firmę, chcesz rozkręcić własną działalność i potrzebujesz wyłącznie środków finansowych, dotacja może być dobrym punktem wyjściowym.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Agencje SEO to podmioty specjalizujące się w pozycjonowaniu stron internetowych. Ich zadaniem jest przeprowadzenie działań, które mają na celu zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Współpraca z tego rodzaju...

Księgowość

Każda osoba zaciągająca zobowiązania finansowe musi pamiętać o terminowej spłacie należności. W przypadku braku odnotowania pokrycia zadłużenia, wierzyciel może wystosować pismo, które ma za zadanie przypomnieć o obowiązku terminowej...

Biznes

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, zastanawia się nad powierzeniem części obowiązków innym osobom. Duże przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniej logistyki i dobrej organizacji pracy. W wielu firmach powoływany jest...

Księgowość

Weksel in blanco inaczej nazywany wekslem niezupełnym jest papierem wartościowym, który obowiązkowo musi posiadać określone przez prawo cechy. Dokument ten jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Najczęściej wykorzystywany...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy. Zatem ile...

Księgowość

Przedsiębiorcy doskonale znają pojęcie amortyzacji środków trwałych. To właśnie ona pozwala im obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Amortyzacja została ujęta w prawie podatkowym oraz w ustawie o rachunkowości. Jej podstawowe...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne