Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Rozwiązanie umowy – czy porozumienie stron to najlepsza opcja?

rozwiązanie umowy o pracę

W swoim życiu zmieniamy prace przynajmniej kilka razy. Zakończenie współpracy może przebiegać na różnych warunkach oraz zasadach. Umowę pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, można wypowiedzieć m.in. za porozumieniem stron. Takie zakończenie współpracy jest najkorzystniejszą formą zarówno dla podwładnego, jak i przełożonego. Wielu zatrudnionych decyduje się na zakończenie stosunku pracy, właśnie poprzez porozumienie. Warto zatem wiedzieć, na czym polega ta forma wypowiedzenia i z jakimi korzyściami się wiąże.

Kiedy możemy wypowiedzieć/rozwiązać umowę przed czasem w niej określonym?

Dzień zakończenia umowy jest określony konkretną datą, jednak możliwe jest wcześniejsze jej wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez. Umowę na czas określony może zostać rozwiązana:

  • Przez jedną ze stron (pracownika lub pracodawcę) z zachowaniem okresu wypowiedzenia:

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony jest związany z czasem zatrudnienia u konkretnego pracodawcy i wynosi:

– 2 tygodnie – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

– 1 miesiąc – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

– 3 miesiące – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

  • Przez jedną ze stron nie zachowując okresu wypowiedzenia – w tym przypadku mowa o wypowiedzeniu ze skutkiem natychmiastowym. To jednostronne oświadczenie przedstawiane drugiej stronie mówiące o zaprzestaniu obowiązywania umowy. Wypowiedzenie bez zachowania okresu wypowiedzenia należy stosownie uargumentować, podając przyczyny. Warto pamiętać, że ten rodzaj wypowiedzenia będzie obowiązywał, kiedy zostaną dopełnione warunki wskazane w Kodeksie pracy, ponadto muszą zostać spełnione określone przesłanki.
  • Za porozumieniem stron.

Dodatkowo wcześniejsze wypowiedzenie umowy jest możliwe w trybie natychmiastowym (zwolnienie dyscyplinarne) z winy pracownika i dokonuje tego pracodawca na mocy art. 52 Kodeksu pracy bądź z przyczyn niezawinionych przez podwładnego – art. 53 Kodeksu pracy.

Z kolei pracownik może wcześniej rozwiązać umowę na czas określony (na podstawie przepisów z KP, art. 55) w przypadku, gdy:

– wydane zostanie orzeczenie lekarskie, które stwierdza szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie danej osoby, a przełożony nie oddeleguje go na inne stanowisko z zachowaniem kompetencji;

– pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia obowiązków wobec pracownika.

rozwiązanie umowy o pracę

Na czym polega rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron polega na zgodnym oraz akceptowalnym przez obie strony (pracodawca/pracownik) rozwiązania stosunku pracy w ustalonym czasie. Kluczową kwestią jest obopólna zgoda obu stron dotycząca warunków odejścia pracownika z danej firmy. Prośba o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia może zostać zgłoszona zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę w dowolnym momencie trwania stosunku pracy. Konieczne jest zatem przedstawienie stosownego dokumentu, który będzie zawierał warunki wypowiedzenia. Mowa tutaj o konkretnym dniu zakończenia współpracy, jak i braku okresu wypowiedzenia.

Ten rodzaj wypowiedzenia najczęściej jest stosowany przez pracowników, którzy mają inną ofertę i chcą przejść do innej firmy, nie czekając do końca okresu ustania stosunku pracy. W takiej sytuacji na mocy porozumienia i zaakceptowania warunków dochodzi do zakończenia współpracy w wyznaczonym terminie.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie wymaga uzasadnienia, jakimi kieruje się pracownik chcący zakończyć współpracę. Jednak, w niektórych sytuacjach odpowiednia argumentacja może okazać się pomocna w przekonaniu pracodawcy do podpisania dokumentu.

Dlaczego przeważnie jest to wyjście najlepsze dla obu stron?

Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia ma sporo korzyści. To nie tylko optymalne rozwiązanie dla pracownika, ale także najprostszy i najszybszy sposób na zakończenie stosunku pracy.  To także świetna alternatywa dla osób, które otrzymały lepszą lub atrakcyjniejszą ofertę pracy w innej firmie. Po podpisaniu wypowiedzenia umowy, współpraca z innym pracodawcą jest możliwa już następnego dnia, dzięki czemu nie ma obowiązku zachowywania okresu wypowiedzenia, który może wynosić nawet 3 miesiące. Właśnie dlatego to niezwykle korzystna dla osób zatrudnionych na czas nieokreślony. Z tego też względu to także wygodna forma zakończenia współpracy dla pracodawcy, ponieważ wręczając wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony, musiałby uzasadnić swoją decyzję.

Co ważne, ten rodzaj wypowiedzenia można zastosować do każdej umowy.  Mowa tutaj zarówno o umowie na czas próbny, określony, jak i nieokreślony. Szczególna ochrona trwałości pracy nie będzie tutaj stanowiła przeszkody. Właśnie dlatego z wypowiedzenia za porozumieniem stron chętnie korzystają np. pracownicy objęci umową przedemerytalną. Co więcej, zakończenie współpracy na mocy porozumienia jest również możliwe w sytuacji, kiedy pracownik przebywa na urlopie.

 

Rozwiązanie umowy o prace na mocy porozumienia stron jest często praktykowanym sposobem na szybkie i proste zakończenie współpracy. Warto mieć na uwadze, że wymaga jednak ugody pomiędzy podwładnym i pracodawcą. Obie strony muszą zaakceptować warunki, ustanie stosunku pracy. Po podpisaniu dokumentu pracownik kończy współprace w wyznaczonym terminie.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Agencje SEO to podmioty specjalizujące się w pozycjonowaniu stron internetowych. Ich zadaniem jest przeprowadzenie działań, które mają na celu zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Współpraca z tego rodzaju...

Księgowość

Każda osoba zaciągająca zobowiązania finansowe musi pamiętać o terminowej spłacie należności. W przypadku braku odnotowania pokrycia zadłużenia, wierzyciel może wystosować pismo, które ma za zadanie przypomnieć o obowiązku terminowej...

Biznes

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, zastanawia się nad powierzeniem części obowiązków innym osobom. Duże przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniej logistyki i dobrej organizacji pracy. W wielu firmach powoływany jest...

Księgowość

Weksel in blanco inaczej nazywany wekslem niezupełnym jest papierem wartościowym, który obowiązkowo musi posiadać określone przez prawo cechy. Dokument ten jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Najczęściej wykorzystywany...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy. Zatem ile...

Księgowość

Przedsiębiorcy doskonale znają pojęcie amortyzacji środków trwałych. To właśnie ona pozwala im obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Amortyzacja została ujęta w prawie podatkowym oraz w ustawie o rachunkowości. Jej podstawowe...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne