Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Regulamin sklepu internetowego – dlaczego jest istotny?

Regulamin sklepu internetowego jest formalnym dokumentem przedstawiającym zasady sprzedaży drogą elektroniczną, zbierającym prawa i obowiązki sprzedawcy i klienta oraz spełniającym obowiązek informacyjny leżący po stronie sklepu. Regulamin sklepu internetowego należy traktować jako treść umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy sprzedającym i kupującym – w przypadku jakichkolwiek problemów, wątpliwości, potrzeby zwrotu czy reklamacji, odpowiedzi na nie należy szukać właśnie w regulaminie. Dlaczego jego stworzenie jest istotne i w jaki sposób dopilnować, by regulamin sklepu internetowego był zgodny z prawem?

Co zawiera regulamin sklepu internetowego?

Podstawową rolą regulaminu sklepu internetowego jest dopełnienie obowiązku informacyjnego oraz przedstawienie praw i obowiązków kupującego oraz sprzedającego zawierających między sobą transakcję. W związku z powyższym właściwie przygotowany regulamin musi zostać przygotowany zgodnie z obowiązującym prawem i poszanowaniem praw konsumenta, a jednocześnie stanowić pewne zabezpieczenie dla sprzedawcy oferującego swoje towary bądź usługi poprzez sprzedaż w formie elektronicznej. Konsument odwiedzający sklep internetowy i chcący skorzystać z jego oferty powinien być uświadomiony o swoich prawach i obowiązkach, stąd potrzeba umieszczenia regulaminu sklepu internetowego w miejscu widocznym, łatwo dostępnym dla wszystkich użytkowników odwiedzających stronę www.

W regulaminie sklepu internetowego powinny znaleźć się obowiązkowo:

  • Informacje na temat sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, w tym dokładne określenie przedmiotu transakcji i charakteru działalności firmy. Problem z tym zapisem może pojawić się w przypadku sklepów internetowych oferujących wiele różnych kategorii produktów, jednak w ich przypadku wystarczy ogólne określenie kategorii towarów, które mogą być przedmiotem sprzedaży.
  • Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a więc zarówno informacje o danych technicznych sprzętu niezbędnego do obsługi sklepu internetowego i procesu zakupowego, jak i informacje o warunkach zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. W regulaminie musi pojawić się także opis postępowania w przypadku reklamacji.
  • Informacje o ochronie danych osobowych, w tym wskazanie konkretnych danych, które będą zbierane i chronione jako dane osobowe. Wymogi te zostały zaostrzone przez wprowadzenie RODO, co narzuciło na sklepy internetowe konieczność przygotowania oświadczenia o ochronie danych osobowych i informacji od użytkownika potwierdzającej zgodę na ich przetwarzanie.
  • Określenie sposobów płatności, terminów zapłaty oraz dodatkowych opłat, jakie mogą pojawić się przy zamówieniach, w tym opłat za cło lub podatek.
  • Określenie sposobów i kosztów dostawy.
  • Określenie terminu obowiązywania umowy sprzedaży i minimalnego okresu, w jakim umowa obowiązuje.
  • Wyszczególnienie praw klienta do wypowiedzenia umowy sprzedaży, możliwości dokonania reklamacji towaru lub usługi oraz zwrotu towaru.
  • Wskazanie zakresu odpowiedzialności sprzedającego za towar, który został sprzedany. Ważne jest, by wyraźnie opisać co stanie się w przypadku niedostarczenia, zagubienia lub zniszczenia paczki przez kuriera oraz w sytuacji uszkodzenia towaru podczas przesyłki.

Jak stworzyć regulamin sklepu internetowego – najważniejsze regulacje prawne

Konieczność przygotowania regulaminu i opublikowania go w miejscu łatwo dostępnym dla każdego użytkownika strony wynika bezpośrednio z przepisów prawa odnoszących się do sprzedaży drogą elektroniczną. Przygotowując dokument należy bazować m.in. na zapisach Kodeksu cywilnego, ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawie o prawach konsumentów, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku sprzedaży za granicą, na przepisach i ustawach obowiązujących w kraju/krajach sprzedaży. Nie ma sposobu na to, by obejść prawo i przygotować generyczny regulamin nie spełniający norm prawnych – za niedotrzymanie obowiązku informacyjnego, zawarcie nieodpowiednich klauzul lub całkowity brak regulaminu sklepu internetowego grożą kary finansowe. Co więcej, brak regulaminu może grozić inspekcją UOKiK, a w przypadku problemów z obsługą klienta, także sprawami sądowymi.

Poruszając kwestię prawnych wymagań w zakresie przygotowywania regulaminu sklepu internetowego warto wspomnieć także o tym, że istnieje lista klauzul niedozwolonych które nie mogą znaleźć się w regulaminie. Zgodnie z art. 3851., jeśli regulamin zawiera zapisy niedozwolone i zgodne z prawem, klient nie jest nimi związany – pomimo obowiązku dostosowania się do regulaminu sklepu, w przypadku błędnych zapisów klient powinien stosować się do przepisów prawa, a sprzedawca nie może egzekwować od niego niedostosowania się do regulaminu.

Dlaczego regulamin sklepu internetowego jest konieczny?

Dobrze przygotowany, przedstawiony w jasnej i czytelnej formie, a przede wszystkim zawierający najważniejsze dla klienta informacje w łatwo dostępnym miejscu regulamin sklepu internetowego to podstawa łatwiejszego prowadzenia działalności w siedzi. Sprzedaż drogą elektroniczną jest tak samo wiążąca, jak zakupy w sklepie stacjonarnym czy umowa podpisywana z firmą usługową w biurze. Aby zakupy online były sprawiedliwe, zgodne z prawem i bezpieczne dla kupującego i sprzedającego, kwestia regulaminu sklepu internetowego powinna zostać uregulowana jako jedna z pierwszych, jeszcze przed uruchomieniem działalności strony internetowej.

Przygotowanie regulaminu sklepu internetowego polecamy skonsultować z prawnikiem – to jedyna szansa na gwarancję pełnej zgodności regulaminu z prawem oraz uzyskania dostępu do informacji o zmianach w prawie wymagających wprowadzenia zmian w samym regulaminie.

 

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

Biznes

Programy do fakturowania online to wygodne narzędzie, które ułatwia dziś wielu firmom prowadzenie własnej księgowości i kontrolowanie bieżących spraw finansowych. W małych i średnich...

Biznes

Home office to nie nowość. Niemniej jednak stan epidemii spowodował, że takie świadczenie pracy bardzo się upowszechniło i wygląda na to, że pod tym...

Marketing internetowy

Prowadząc sklep internetowy i przygotowując podstrony kolejnych produktów, trzeba zadbać nie tylko o ich zdjęcia, poprawnie wyświetlającą się cenę czy dostępność rozmiarów. O ile...

Marketing internetowy

Kolejność wyników, jakie pokazuje wyszukiwarka Google po wpisaniu przez użytkownika określonego hasła czy zapytania, jest ustalana na podstawie algorytmów. Nikt poza Google nie zna...