Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Regulamin sklepu internetowego – dlaczego jest istotny?

Regulamin sklepu internetowego jest formalnym dokumentem przedstawiającym zasady sprzedaży drogą elektroniczną, zbierającym prawa i obowiązki sprzedawcy i klienta oraz spełniającym obowiązek informacyjny leżący po stronie sklepu. Regulamin sklepu internetowego należy traktować jako treść umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy sprzedającym i kupującym – w przypadku jakichkolwiek problemów, wątpliwości, potrzeby zwrotu czy reklamacji, odpowiedzi na nie należy szukać właśnie w regulaminie. Dlaczego jego stworzenie jest istotne i w jaki sposób dopilnować, by regulamin sklepu internetowego był zgodny z prawem?

Co zawiera regulamin sklepu internetowego?

Podstawową rolą regulaminu sklepu internetowego jest dopełnienie obowiązku informacyjnego oraz przedstawienie prawobowiązków kupującego oraz sprzedającego zawierających między sobą transakcję. W związku z powyższym właściwie przygotowany regulamin musi zostać przygotowany zgodnie z obowiązującym prawem i poszanowaniem praw konsumenta, a jednocześnie stanowić pewne zabezpieczenie dla sprzedawcy oferującego swoje towary bądź usługi poprzez sprzedaż w formie elektronicznej. Konsument odwiedzający sklep internetowy i chcący skorzystać z jego oferty powinien być uświadomiony o swoich prawach i obowiązkach, stąd potrzeba umieszczenia regulaminu sklepu internetowego w miejscu widocznym, łatwo dostępnym dla wszystkich użytkowników odwiedzających stronę www.

W regulaminie sklepu internetowego powinny znaleźć się obowiązkowo:

  • Informacje na temat sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, w tym dokładne określenie przedmiotu transakcji i charakteru działalności firmy. Problem z tym zapisem może pojawić się w przypadku sklepów internetowych oferujących wiele różnych kategorii produktów, jednak w ich przypadku wystarczy ogólne określenie kategorii towarów, które mogą być przedmiotem sprzedaży.
  • Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a więc zarówno informacje o danych technicznych sprzętu niezbędnego do obsługi sklepu internetowego i procesu zakupowego, jak i informacje o warunkach zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. W regulaminie musi pojawić się także opis postępowania w przypadku reklamacji.
  • Informacje o ochronie danych osobowych, w tym wskazanie konkretnych danych, które będą zbierane i chronione jako dane osobowe. Wymogi te zostały zaostrzone przez wprowadzenie RODO, co narzuciło na sklepy internetowe konieczność przygotowania oświadczenia o ochronie danych osobowych i informacji od użytkownika potwierdzającej zgodę na ich przetwarzanie.
  • Określenie sposobów płatności, terminów zapłaty oraz dodatkowych opłat, jakie mogą pojawić się przy zamówieniach, w tym opłat za cło lub podatek.
  • Określenie sposobów i kosztów dostawy.
  • Określenie terminu obowiązywania umowy sprzedaży i minimalnego okresu, w jakim umowa obowiązuje.
  • Wyszczególnienie praw klienta do wypowiedzenia umowy sprzedaży, możliwości dokonania reklamacji towaru lub usługi oraz zwrotu towaru.
  • Wskazanie zakresu odpowiedzialności sprzedającego za towar, który został sprzedany. Ważne jest, by wyraźnie opisać co stanie się w przypadku niedostarczenia, zagubienia lub zniszczenia paczki przez kuriera oraz w sytuacji uszkodzenia towaru podczas przesyłki.

Jak stworzyć regulamin sklepu internetowego – najważniejsze regulacje prawne

Konieczność przygotowania regulaminu i opublikowania go w miejscu łatwo dostępnym dla każdego użytkownika strony wynika bezpośrednio z przepisów prawa odnoszących się do sprzedaży drogą elektroniczną. Przygotowując dokument należy bazować m.in. na zapisach Kodeksu cywilnego, ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawie o prawach konsumentów, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku sprzedaży za granicą, na przepisach i ustawach obowiązujących w kraju/krajach sprzedaży. Nie ma sposobu na to, by obejść prawo i przygotować generyczny regulamin nie spełniający norm prawnych – za niedotrzymanie obowiązku informacyjnego, zawarcie nieodpowiednich klauzul lub całkowity brak regulaminu sklepu internetowego grożą kary finansowe. Co więcej, brak regulaminu może grozić inspekcją UOKiK, a w przypadku problemów z obsługą klienta, także sprawami sądowymi.

Poruszając kwestię prawnych wymagań w zakresie przygotowywania regulaminu sklepu internetowego warto wspomnieć także o tym, że istnieje lista klauzul niedozwolonych które nie mogą znaleźć się w regulaminie. Zgodnie z art. 3851., jeśli regulamin zawiera zapisy niedozwolone i zgodne z prawem, klient nie jest nimi związany – pomimo obowiązku dostosowania się do regulaminu sklepu, w przypadku błędnych zapisów klient powinien stosować się do przepisów prawa, a sprzedawca nie może egzekwować od niego niedostosowania się do regulaminu.

Dlaczego regulamin sklepu internetowego jest konieczny?

Dobrze przygotowany, przedstawiony w jasnej i czytelnej formie, a przede wszystkim zawierający najważniejsze dla klienta informacje w łatwo dostępnym miejscu regulamin sklepu internetowego to podstawa łatwiejszego prowadzenia działalności w siedzi. Sprzedaż drogą elektroniczną jest tak samo wiążąca, jak zakupy w sklepie stacjonarnym czy umowa podpisywana z firmą usługową w biurze. Aby zakupy online były sprawiedliwe, zgodne z prawem i bezpieczne dla kupującego i sprzedającego, kwestia regulaminu sklepu internetowego powinna zostać uregulowana jako jedna z pierwszych, jeszcze przed uruchomieniem działalności strony internetowej.

Przygotowanie regulaminu sklepu internetowego polecamy skonsultować z prawnikiem – to jedyna szansa na gwarancję pełnej zgodności regulaminu z prawem oraz uzyskania dostępu do informacji o zmianach w prawie wymagających wprowadzenia zmian w samym regulaminie.

 

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Agencje SEO to podmioty specjalizujące się w pozycjonowaniu stron internetowych. Ich zadaniem jest przeprowadzenie działań, które mają na celu zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Współpraca z tego rodzaju...

Księgowość

Każda osoba zaciągająca zobowiązania finansowe musi pamiętać o terminowej spłacie należności. W przypadku braku odnotowania pokrycia zadłużenia, wierzyciel może wystosować pismo, które ma za zadanie przypomnieć o obowiązku terminowej...

Biznes

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, zastanawia się nad powierzeniem części obowiązków innym osobom. Duże przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniej logistyki i dobrej organizacji pracy. W wielu firmach powoływany jest...

Księgowość

Weksel in blanco inaczej nazywany wekslem niezupełnym jest papierem wartościowym, który obowiązkowo musi posiadać określone przez prawo cechy. Dokument ten jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Najczęściej wykorzystywany...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy. Zatem ile...

Księgowość

Przedsiębiorcy doskonale znają pojęcie amortyzacji środków trwałych. To właśnie ona pozwala im obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Amortyzacja została ujęta w prawie podatkowym oraz w ustawie o rachunkowości. Jej podstawowe...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne