Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Przedłużenie umowy pracownicy w ciąży – jak spełnić ten obowiązek?

Ciąża a przedłużenie umowy

Kobiety w ciąży są chronione przez Kodeks Pracy, który określa, w jakich przypadkach umowa zostaje automatycznie przedłużona. Warto wspomnieć, że nie dotyczy to wszystkich rodzajów umów i nie w każdym przypadku. Istnieją również okoliczności, w których może dojść do rozwiązania stosunku pracy. Kiedy pracownica ma pewność, że jej umowa zostanie przedłużona?

W jakiej sytuacji pracodawca ma obowiązek przedłużyć umowę pracownicy w ciąży?

Ochroną trwałości stosunku pracy są objęte wszystkie kobiety pracujące i nie jest to zależne od rodzaju podpisanej umowy o pracę. Inaczej jest w przypadku umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa agencyjna), czy samozatrudnienia, tutaj ochrona nie obejmuje pracownic w ciąży. W sytuacji, kiedy kobieta będąca w ciąży jest zatrudniona na umowie o pracę na czas nieokreślony, pracodawca nie ma możliwości jej wypowiedzenia ani rozwiązania w trakcie stanu błogosławionego pracownicy, a także w okresie urlopu macierzyńskiego. W przypadku umowy o pracę na czas określony lub okres próbny przekraczający miesiąc, umowa, która zakończyłaby się po upływie trzeciego miesiąca ciąży, zostaje przedłużona do dnia porodu. Jest to zapisane na mocy prawa, a pracodawca nie jest zobligowany do dodatkowych czynności prawnych. Dobrą praktyką jest jednak poinformowanie pracownicy o przedłużeniu umowy. Kobiety ciężarne obowiązuje pewne ograniczenie, mianowicie jeśli termin ustania umowy o pracę ma nastąpić przed końcem trzeciego miesiąca ciąży, to dana umowa nie zostanie przedłużona do dnia porodu. Ulega ona rozwiązaniu w pierwotnie ustalonym terminie.

Przedłużenie umowy o prace w czasie ciąży

Warto jednak pamiętać, że w przypadku umów: o stażu z urzędu pracy oraz tych na czas określony/próbny trwających dłużej niż miesiąc, gdy ich zakończenie przypada przed upływem trzeciego m-ca ciąży, pracodawca nie ma obowiązku przedłużenia ich do dnia porodu.

Jakie dokumenty musi dostarczyć kobieta w ciąży i jakich formalności musi dopełnić pracodawca?

Nie ma obowiązku, aby pracownica dostarczała konkretne dokumenty, umowa i tak z mocy prawa zostanie przedłużona do dnia porodu. Niemniej jednak dobrą praktyką jest przedłożenie zaświadczenia potwierdzającego wiek ciąży, pomimo wcześniejszego dostarczenia zwolnienia lekarskiego informującego o niezdolności do pracy z kodem „B”. W interesie kobiety ciężarnej jest, aby to uczynić. Pracodawca nie ma obowiązku wręczenia pisemnego potwierdzenia przedłużenia współpracy, jednak jest to coraz częściej praktykowane.

Sytuacja wygląda inaczej w kontekście zasiłku macierzyńskiego. Kobieta, której umowa zostanie rozwiązana z dniem porodu, ma prawo otrzymać zasiłek. Przysługuje on pracownicy, która urodziła potomstwo w okresie ubezpieczenia chorobowego. Po zakończeniu stosunku pracy to Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał zasiłek. W tym przypadku konieczne jest przedłożenie odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka bądź jego kopię zgodną z oryginałem. Pracodawca ma obowiązek przesłanie do ZUS-u dokumentów:

  • kopię aktu urodzenia dziecka,
  • kopię oświadczenia, w którym drugi z rodziców informuje, że nie będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego,
  • kopię świadectwa pracy bądź innego dokumentu potwierdzającego zakończenie stosunku pracy.

Wszystkie powyższe pisma muszą posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

Przedłużenie umowy o prace a ciąża

Do jakiego momentu trzeba przedłużyć umowę pracownicy?

W przypadku, kiedy kobiecie ciężarnej po upływie trzeciego miesiąca ciąży kończy się okres umowy o pracę, to zostaje ona z mocy praca automatycznie przedłużona do dnia porodu. Na moment rozwiązania stosunku pracy uznaje się datę narodzin dziecka. Pracownica ma w obowiązku dostarczenie aktu urodzenia dziecka, po czym zostaje wystawione świadectwo pracy, a dokumenty zostają przekazane do ZUS-u. Rozwiązanie umowy w trakcie trwania ciąży może mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy następuje ogłoszenie upadłości lub likwidacji danego przedsiębiorstwa.

Kodeks Pracy określa dwa wyjątki od pełnej ochrony kobiet w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego tj.:

  1. Zwolnienie dyscyplinarne (bez wypowiedzenia) z przyczyn zawinionych przez pracownicę (ciężkie naruszenie zasad pracowniczych, utrata uprawnień do wykonywanego stanowiska, przestępstwo).
  2. Upadłość bądź zakończenie działalności miejsca pracy – w tym przypadku dochodzi do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, którego termin jest ustalany z zakładową organizacją związkową.

Warto pamiętać, że w przypadku upadłości/likwidacji kobiecie w ciąży przysługuje zasiłek w kwocie świadczenia macierzyńskiego. Jest on wypłacany do dnia porodu.

Istnieją jednak sytuacje, w której pracodawca nie ma obowiązku przedłużania umowy do dnia porodu, należą do nich:

  • pracownica odbywa staż z urzędu pracy,
  • umowa o pracę jest krótsza niż 1 miesiąc,
  • pracownica została zatrudniona w zastępstwie za innego pracownika (umowa na czas określony) lub na mocy umowy cywilnoprawnej.

Kobieta będąca w ciąży ma swoje prawa, dzięki czemu w poszczególnych sytuacjach jej umowa zostaje wydłużona do dnia porodu. Trzeba jednak pamiętać, że ta zasada nie dotyczy wszystkich umów.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

IT

Współczesne miejsce pracy jest zdecydowanie różne od tego, które znamy sprzed dekady czy dwóch. Dzięki postępowi technologicznemu oraz adaptacji cyfrowych narzędzi, cała koncepcja organizacji...

Biznes

Analiza SWOT jest niezwykle cennym narzędziem, które pozwala określić mocne i słabe strony prowadzonego biznesu, a także wskazać zagrożenia i szanse, które stoją przed...

IT

Z plikami cookies spotykamy się każdego dnia podczas surfowania po sieci. Są one tak powszechne, że już mało kto zastanawia się nad ich funkcją....

Biznes

Budowanie marki osobistej to długotrwały proces, którego efekty pozwalają wyróżnić się na tle konkurencji oraz zbudować pozycję eksperta w danej dziedzinie. Wpływa to korzystnie...

Biznes

Płatność odroczona stała się równie popularną metodą regulowania zobowiązań, co płatność kartą czy przelewem tradycyjnym. Klient, który zdecyduje się na takie rozwiązanie, ma 30...

Biznes

Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany do opłacania różnego rodzaju podatków. Sprawa jednak nieco się komplikuje w przypadku osób, które sprowadziły się tutaj z zagranicy...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne