Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Prosta spółka akcyjna – jak ją założyć i czy to się opłaca?

Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna, którą można założyć już od 1 marca 2021 roku, stanowi połączenie spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Co warto wiedzieć na jej temat? Jakie są jej wady i zalety? Jak wygląda prowadzenie księgowości w przypadku prostej spółki akcyjnej?

Czym właściwie jest prosta spółka akcyjna?

Łączy ona w sobie cechy spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Powstała w ramach zmian w ustawie z 19 lipca 2019 roku dotyczącej kodeksu spółek handlowych, a którą wprowadzono w życie 1 marca roku bieżącego. Prosta spółka akcyjna jest stworzona głównie z myślą o start-upach i rozwoju innowacyjnych technologii. Jedną z jej głównych zalet jest maksymalne wykorzystanie zdobyczy technologii komunikacyjnej w zakresie prowadzenia firmy.

Zalety i wady prostej spółki akcyjnej

Łatwa rejestracja spółki

Spółkę tego typu można łatwo założyć w formie tradycyjnej, a także online. Wkładem w założenie może być zarówno wkład finansowy, jak i niemajątkowy na zasadzie niezbywalnego prawa wartości majątkowej lub świadczenia pracy. Oznacza to po prostu, że wystarczającym wkładem w założenie firmy może być wniesienie do firmy swoich kwalifikacji.

Prosta spółka akcyjna

Mniejszy wymagany kapitał zakładowy

Nie występują w tym przypadku bariery związane z wejściem firmy na rynek. Tradycyjna spółka akcyjna wymagała kapitału początkowego w wysokości 100 tys. złotych, podczas gdy prosta spółka akcyjna wymaga zaledwie… 1 zł. Pozwoli to na założenie firmy wszystkim tym osobom, dla których dotychczasowa bariera finansowa była niemożliwa do pokonania.

Możliwość wyboru systemu organów zarządzających

W PSA istnieje możliwość dokonania wyboru w zakresie tego, czy będzie ona zarządzana przez radę nadzorczą i zarząd, czy też przez radę dyrektorów.

Rada dyrektorów odpowiada za zarządzanie sprawami związanymi ze spółką, a także za reprezentowanie jej interesów na zewnątrz. Rada ta dzieli się na dyrektorów tzw. wykonawczych i niewykonawczych. Ci pierwsi zajmują się prowadzeniem spółki, a dyrektorzy niewykonawczy odpowiadają za nadzór prowadzonych spraw.

Powołanie rady nadzorczej nie jest obowiązkowe, a w jej skład wchodzą osoby powoływane i odwoływane poprzez decyzje akcjonariuszy. Ich zadaniem będzie monitorowanie spraw związanych ze spółką.

Uproszczony obrót akcjami

Akcje mogą być zbywane w formie dokumentowej, która będzie zastrzegana pod rygorem nieważności. Co więcej, złożenie stosownej dokumentacji może odbyć się w formie elektronicznej, a do tego nie będzie konieczne składanie na niej własnoręcznego podpisu. Emisja i obrót akcjami podlegają zapisaniu w rejestrze akcjonariuszy, którym zająć się musi notariusz lub inny podmiot upoważniony do zarządzania papierami wartościowymi.

Prosta spółka akcyjna

Wady prostej spółki akcyjnej

Prowadzenie firmy w tym trybie niesie za sobą liczne ułatwienia, lecz jest w tym wszystkim jeden minus. Uproszczenia w postaci łatwiejszego założenia spółki czy też podejmowanie uchwał w formie elektronicznej mogą być postrzegane jako rozwiązania znacznie obniżające poziom bezpieczeństwa, co może przełożyć się na niechęć inwestorów do wkładania funduszy w ten rodzaj spółki.

Jak wygląda prowadzenie księgowości w prostej spółce akcyjnej?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznychustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawierają katalog podmiotów, które są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Wśród nich znajdują się m.in. spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prosta spółka akcyjna stanowi połączenie dwóch powyższych, zatem znajduje się w tym samym katalogu.

Księgi rachunkowe, prowadzone w prostej spółce akcyjnej, muszą zawierać informacje dotyczące m.in.

  • ewidencji analitycznej,
  • dziennika,
  • konta księgi głównej,
  • wykazu aktywów i pasywów,
  • zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych.

Prosta spółka akcyjna  – czy będzie dobrym wyborem?

Bez wątpienia założenie spółki tego typu wiąże się z licznymi udogodnieniami, na które nie mogą liczyć akcjonariusze innych rodzajów spółek. Warto jednak dobrze przemyśleć zakładanie spółki w oparciu o nową formę prawną, która istnieje stosunkowo od niedawna.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Agencje SEO to podmioty specjalizujące się w pozycjonowaniu stron internetowych. Ich zadaniem jest przeprowadzenie działań, które mają na celu zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Współpraca z tego rodzaju...

Księgowość

Każda osoba zaciągająca zobowiązania finansowe musi pamiętać o terminowej spłacie należności. W przypadku braku odnotowania pokrycia zadłużenia, wierzyciel może wystosować pismo, które ma za zadanie przypomnieć o obowiązku terminowej...

Biznes

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, zastanawia się nad powierzeniem części obowiązków innym osobom. Duże przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniej logistyki i dobrej organizacji pracy. W wielu firmach powoływany jest...

Księgowość

Weksel in blanco inaczej nazywany wekslem niezupełnym jest papierem wartościowym, który obowiązkowo musi posiadać określone przez prawo cechy. Dokument ten jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Najczęściej wykorzystywany...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy. Zatem ile...

Księgowość

Przedsiębiorcy doskonale znają pojęcie amortyzacji środków trwałych. To właśnie ona pozwala im obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Amortyzacja została ujęta w prawie podatkowym oraz w ustawie o rachunkowości. Jej podstawowe...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne