Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Prosta spółka akcyjna – jak ją założyć i czy to się opłaca?

Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna, którą można założyć już od 1 marca 2021 roku, stanowi połączenie spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Co warto wiedzieć na jej temat? Jakie są jej wady i zalety? Jak wygląda prowadzenie księgowości w przypadku prostej spółki akcyjnej?

Czym właściwie jest prosta spółka akcyjna?

Łączy ona w sobie cechy spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Powstała w ramach zmian w ustawie z 19 lipca 2019 roku dotyczącej kodeksu spółek handlowych, a którą wprowadzono w życie 1 marca roku bieżącego. Prosta spółka akcyjna jest stworzona głównie z myślą o start-upach i rozwoju innowacyjnych technologii. Jedną z jej głównych zalet jest maksymalne wykorzystanie zdobyczy technologii komunikacyjnej w zakresie prowadzenia firmy.

Zalety i wady prostej spółki akcyjnej

Łatwa rejestracja spółki

Spółkę tego typu można łatwo założyć w formie tradycyjnej, a także online. Wkładem w założenie może być zarówno wkład finansowy, jak i niemajątkowy na zasadzie niezbywalnego prawa wartości majątkowej lub świadczenia pracy. Oznacza to po prostu, że wystarczającym wkładem w założenie firmy może być wniesienie do firmy swoich kwalifikacji.

Prosta spółka akcyjna

Mniejszy wymagany kapitał zakładowy

Nie występują w tym przypadku bariery związane z wejściem firmy na rynek. Tradycyjna spółka akcyjna wymagała kapitału początkowego w wysokości 100 tys. złotych, podczas gdy prosta spółka akcyjna wymaga zaledwie… 1 zł. Pozwoli to na założenie firmy wszystkim tym osobom, dla których dotychczasowa bariera finansowa była niemożliwa do pokonania.

Możliwość wyboru systemu organów zarządzających

W PSA istnieje możliwość dokonania wyboru w zakresie tego, czy będzie ona zarządzana przez radę nadzorczą i zarząd, czy też przez radę dyrektorów.

Rada dyrektorów odpowiada za zarządzanie sprawami związanymi ze spółką, a także za reprezentowanie jej interesów na zewnątrz. Rada ta dzieli się na dyrektorów tzw. wykonawczych i niewykonawczych. Ci pierwsi zajmują się prowadzeniem spółki, a dyrektorzy niewykonawczy odpowiadają za nadzór prowadzonych spraw.

Powołanie rady nadzorczej nie jest obowiązkowe, a w jej skład wchodzą osoby powoływane i odwoływane poprzez decyzje akcjonariuszy. Ich zadaniem będzie monitorowanie spraw związanych ze spółką.

Uproszczony obrót akcjami

Akcje mogą być zbywane w formie dokumentowej, która będzie zastrzegana pod rygorem nieważności. Co więcej, złożenie stosownej dokumentacji może odbyć się w formie elektronicznej, a do tego nie będzie konieczne składanie na niej własnoręcznego podpisu. Emisja i obrót akcjami podlegają zapisaniu w rejestrze akcjonariuszy, którym zająć się musi notariusz lub inny podmiot upoważniony do zarządzania papierami wartościowymi.

Prosta spółka akcyjna

Wady prostej spółki akcyjnej

Prowadzenie firmy w tym trybie niesie za sobą liczne ułatwienia, lecz jest w tym wszystkim jeden minus. Uproszczenia w postaci łatwiejszego założenia spółki czy też podejmowanie uchwał w formie elektronicznej mogą być postrzegane jako rozwiązania znacznie obniżające poziom bezpieczeństwa, co może przełożyć się na niechęć inwestorów do wkładania funduszy w ten rodzaj spółki.

Jak wygląda prowadzenie księgowości w prostej spółce akcyjnej?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawierają katalog podmiotów, które są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Wśród nich znajdują się m.in. spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prosta spółka akcyjna stanowi połączenie dwóch powyższych, zatem znajduje się w tym samym katalogu.

Księgi rachunkowe, prowadzone w prostej spółce akcyjnej, muszą zawierać informacje dotyczące m.in.

  • ewidencji analitycznej,
  • dziennika,
  • konta księgi głównej,
  • wykazu aktywów i pasywów,
  • zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych.

Prosta spółka akcyjna  – czy będzie dobrym wyborem?

Bez wątpienia założenie spółki tego typu wiąże się z licznymi udogodnieniami, na które nie mogą liczyć akcjonariusze innych rodzajów spółek. Warto jednak dobrze przemyśleć zakładanie spółki w oparciu o nową formę prawną, która istnieje stosunkowo od niedawna.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne