Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Księgowość

Polski Ład – jakie dokumenty powinien dostarczyć pracownik?

Polski Ład - dokumenty

Z dniem 1 stycznia 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy podatkowe w ramach ustawy Polski Ład. Ekonomiści twierdzą, że jest to rewolucja w systemie podatkowym, która będzie miała wpływ na wysokość pensji wielu Polaków. Warto zapoznać się ze wdrożonymi zmianami, w szczególności tymi, które dotyczą pracowników.

Jakie zasady zostały wdrożone w Polskim Ładzie?

Do najważniejszych zasad zapisanych w Polskim Ładzie należą:

  1. Podwyższenie progu podatkowego z 85 528 zł do kwoty 120 000 zł.
  2. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 8000 zł do 30 000 zł.
  3. Zwiększenie kwoty zmniejszającej podatek z 43,76 do 425 zł.
  4. Brak możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od podatku.
  5. Ulga dla klasy średniej dotyczy pracowników, których miesięczny dochód wynosi od 570 zł do 11 141 zł, w przeliczeniu rocznym 68 412 zł do 133 962 zł.
  6. Rodzice co najmniej czwórki dzieci będą zwolnieni z podatku.
  7. Osoby, które uzyskały wiek emerytalny, kontynuujące pracę bez pobierania świadczenia emerytalnego, również zostaną zwolnione z podatku.

Jakie dokumenty muszą złożyć pracownicy?

Polski Ład wszedł w życie od stycznia 2022 roku. Oznacza to, że pracownicy muszą złożyć stosowne dokumenty u swojego pracodawcy jeszcze przed pierwszą wypłatą w nowym roku. Dotyczy to jednak tylko części zatrudnionych. Nowe przepisy podatkowe w znacznym stopniu wpływają na wyliczenie wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale nie tylko. Poniżej zostały przedstawione trzy najważniejsze kwestie:

  1. Podniesienie kwoty wolnej od podatku i podwyższenie pierwszego progu podatkowego

Kwota zmniejszająca podatek odnosi się do tych pracowników, którzy swoje dochody rozliczają wg skali podatkowej. Zmiany, które zostały zapisane w Polskim Ładzie, spowodują wzrost kwoty z 525,12 zł do 5100 rocznie. Chcący skorzystać z tych zmian, należy złożyć oświadczenie PIT-2. Jest to „oświadczenie dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych”. Pracownik deklaruje, że nie pobiera renety, emerytury, świadczeń z Funduszu pracy bądź Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dodatkowo oświadcza, że nie czerpie dochodów z najmu lub dzierżawy.

PIT-2 przeznaczony jest dla pracowników pracujących na podstawie umowy o pracę. Osoby zatrudnione na innych zasadach nie mogą skorzystać z tej ulgi. W przypadku, kiedy dana osoba jest na etacie, ponadto osiąga dochody np. z działalności gospodarczej, renty lub emerytury nie musi składać oświadczenia PIT-2. Ta sama sytuacja odnosi się do osób zatrudnionych w dwóch zakładach pracy. W tym przypadku wniosek należy złożyć u jednego pracodawcy. Zaliczka na podatek dochodowy z pensji pracownika będzie pomniejszana o ½ kwoty 5100 zł.

Polski Ład - dokumenty

  1. Ulga dla klasy średniej

Osoby, które osiągają dochody w mieszczące się w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł miesięcznie, co w przeliczeniu rocznym wynosi od 68 412 zł do 133 692 zł, mogą skorzystać z ulgi dla klasy średniej. Co ważne będzie ona stosowana automatycznie, dlatego w sytuacji, kiedy pracownik przewiduje, że jego roczne dochody mogą być niższe bądź wyższe od uprawniających do skorzystania z ulgi, powinien złożyć „wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników tzw. ulgi dla klasy średniej”. W przypadku, kiedy dana osoba nie osiągnie określonego przychodu bądź przekroczy górny jej limit, straci prawo do ulgi i w zeznaniu rocznym będzie musiała zapłacić podatek do Urzędu Skarbowego. Po złożeniu odpowiedniego wniosku pracodawca nie będzie naliczał ulgi. W sytuacji, kiedy roczne dochody będą się mieścić w przedziale zapisanym w przepisach, pracownik może odzyskać nadpłacony podatek w zeznaniu rocznym.

  1. Ulga dla rodziców mających co najmniej czwórkę dzieci

Jest to ulga przeznaczona dla rodziców (w tym także zastępczych) lub opiekunów prawnych co najmniej czwórki dzieci. Będzie ona stosowana jedynie po przedstawieniu stosownego „oświadczenia w sprawie stosowania przez płatnika zwolnienia na czwórkę dzieci”. Wysokość przychodu zwolnionego z podatku wynosi do 85 528 zł rocznie uzyskanego zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i umowy zlecenie.

Do wyżej wymienionych przykładów konieczne jest złożenie odpowiednich wniosków lub oświadczeń u pracodawcy. Wskazane jest, aby dokonać tego jeszcze przed pierwszą wypłatą.

Polski Ład - dokumenty

Dodatkowo zapisy w Polskim Ładzie przewidują także ulgę dla seniorów.

Do skorzystania z tej ulgi uprawione są kobiety, które ukończyły 60 rok życia i mężczyźni po 65 roku życia. Dotyczy to osób, które, pomimo iż osiągnęły uprawnienia do otrzymywania emerytury, zrezygnowały z jej pobierania i nadal pracują zawodowo. Seniorzy będą płacić podatek w sytuacji, kiedy dochód przekroczy 85 528 zł.

Każdy pracownik powinien prześledzić nowe zapisy, które zostały wprowadzone na mocy Polskiego Ładu. To nie tylko możliwość skorzystania z ulg, ale również uniknięcie dodatkowych opłat w przypadku niespełnienia progów finansowych.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Agencje SEO to podmioty specjalizujące się w pozycjonowaniu stron internetowych. Ich zadaniem jest przeprowadzenie działań, które mają na celu zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Współpraca z tego rodzaju...

Księgowość

Każda osoba zaciągająca zobowiązania finansowe musi pamiętać o terminowej spłacie należności. W przypadku braku odnotowania pokrycia zadłużenia, wierzyciel może wystosować pismo, które ma za zadanie przypomnieć o obowiązku terminowej...

Biznes

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, zastanawia się nad powierzeniem części obowiązków innym osobom. Duże przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniej logistyki i dobrej organizacji pracy. W wielu firmach powoływany jest...

Księgowość

Weksel in blanco inaczej nazywany wekslem niezupełnym jest papierem wartościowym, który obowiązkowo musi posiadać określone przez prawo cechy. Dokument ten jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Najczęściej wykorzystywany...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy. Zatem ile...

Księgowość

Przedsiębiorcy doskonale znają pojęcie amortyzacji środków trwałych. To właśnie ona pozwala im obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Amortyzacja została ujęta w prawie podatkowym oraz w ustawie o rachunkowości. Jej podstawowe...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne