Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Księgowość

Polski Ład – jakie dokumenty powinien dostarczyć pracownik?

Polski Ład - dokumenty

Z dniem 1 stycznia 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy podatkowe w ramach ustawy Polski Ład. Ekonomiści twierdzą, że jest to rewolucja w systemie podatkowym, która będzie miała wpływ na wysokość pensji wielu Polaków. Warto zapoznać się ze wdrożonymi zmianami, w szczególności tymi, które dotyczą pracowników.

Jakie zasady zostały wdrożone w Polskim Ładzie?

Do najważniejszych zasad zapisanych w Polskim Ładzie należą:

  1. Podwyższenie progu podatkowego z 85 528 zł do kwoty 120 000 zł.
  2. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 8000 zł do 30 000 zł.
  3. Zwiększenie kwoty zmniejszającej podatek z 43,76 do 425 zł.
  4. Brak możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od podatku.
  5. Ulga dla klasy średniej dotyczy pracowników, których miesięczny dochód wynosi od 570 zł do 11 141 zł, w przeliczeniu rocznym 68 412 zł do 133 962 zł.
  6. Rodzice co najmniej czwórki dzieci będą zwolnieni z podatku.
  7. Osoby, które uzyskały wiek emerytalny, kontynuujące pracę bez pobierania świadczenia emerytalnego, również zostaną zwolnione z podatku.

Jakie dokumenty muszą złożyć pracownicy?

Polski Ład wszedł w życie od stycznia 2022 roku. Oznacza to, że pracownicy muszą złożyć stosowne dokumenty u swojego pracodawcy jeszcze przed pierwszą wypłatą w nowym roku. Dotyczy to jednak tylko części zatrudnionych. Nowe przepisy podatkowe w znacznym stopniu wpływają na wyliczenie wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale nie tylko. Poniżej zostały przedstawione trzy najważniejsze kwestie:

  1. Podniesienie kwoty wolnej od podatku i podwyższenie pierwszego progu podatkowego

Kwota zmniejszająca podatek odnosi się do tych pracowników, którzy swoje dochody rozliczają wg skali podatkowej. Zmiany, które zostały zapisane w Polskim Ładzie, spowodują wzrost kwoty z 525,12 zł do 5100 rocznie. Chcący skorzystać z tych zmian, należy złożyć oświadczenie PIT-2. Jest to „oświadczenie dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych”. Pracownik deklaruje, że nie pobiera renety, emerytury, świadczeń z Funduszu pracy bądź Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dodatkowo oświadcza, że nie czerpie dochodów z najmu lub dzierżawy.

PIT-2 przeznaczony jest dla pracowników pracujących na podstawie umowy o pracę. Osoby zatrudnione na innych zasadach nie mogą skorzystać z tej ulgi. W przypadku, kiedy dana osoba jest na etacie, ponadto osiąga dochody np. z działalności gospodarczej, renty lub emerytury nie musi składać oświadczenia PIT-2. Ta sama sytuacja odnosi się do osób zatrudnionych w dwóch zakładach pracy. W tym przypadku wniosek należy złożyć u jednego pracodawcy. Zaliczka na podatek dochodowy z pensji pracownika będzie pomniejszana o ½ kwoty 5100 zł.

Polski Ład - dokumenty

  1. Ulga dla klasy średniej

Osoby, które osiągają dochody w mieszczące się w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł miesięcznie, co w przeliczeniu rocznym wynosi od 68 412 zł do 133 692 zł, mogą skorzystać z ulgi dla klasy średniej. Co ważne będzie ona stosowana automatycznie, dlatego w sytuacji, kiedy pracownik przewiduje, że jego roczne dochody mogą być niższe bądź wyższe od uprawniających do skorzystania z ulgi, powinien złożyć „wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników tzw. ulgi dla klasy średniej”. W przypadku, kiedy dana osoba nie osiągnie określonego przychodu bądź przekroczy górny jej limit, straci prawo do ulgi i w zeznaniu rocznym będzie musiała zapłacić podatek do Urzędu Skarbowego. Po złożeniu odpowiedniego wniosku pracodawca nie będzie naliczał ulgi. W sytuacji, kiedy roczne dochody będą się mieścić w przedziale zapisanym w przepisach, pracownik może odzyskać nadpłacony podatek w zeznaniu rocznym.

  1. Ulga dla rodziców mających co najmniej czwórkę dzieci

Jest to ulga przeznaczona dla rodziców (w tym także zastępczych) lub opiekunów prawnych co najmniej czwórki dzieci. Będzie ona stosowana jedynie po przedstawieniu stosownego „oświadczenia w sprawie stosowania przez płatnika zwolnienia na czwórkę dzieci”. Wysokość przychodu zwolnionego z podatku wynosi do 85 528 zł rocznie uzyskanego zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i umowy zlecenie.

Do wyżej wymienionych przykładów konieczne jest złożenie odpowiednich wniosków lub oświadczeń u pracodawcy. Wskazane jest, aby dokonać tego jeszcze przed pierwszą wypłatą.

Polski Ład - dokumenty

Dodatkowo zapisy w Polskim Ładzie przewidują także ulgę dla seniorów.

Do skorzystania z tej ulgi uprawione są kobiety, które ukończyły 60 rok życia i mężczyźni po 65 roku życia. Dotyczy to osób, które, pomimo iż osiągnęły uprawnienia do otrzymywania emerytury, zrezygnowały z jej pobierania i nadal pracują zawodowo. Seniorzy będą płacić podatek w sytuacji, kiedy dochód przekroczy 85 528 zł.

Każdy pracownik powinien prześledzić nowe zapisy, które zostały wprowadzone na mocy Polskiego Ładu. To nie tylko możliwość skorzystania z ulg, ale również uniknięcie dodatkowych opłat w przypadku niespełnienia progów finansowych.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne