Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Księgowość

Polski Ład – jakie dokumenty powinien dostarczyć pracownik?

Polski Ład - dokumenty

Z dniem 1 stycznia 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy podatkowe w ramach ustawy Polski Ład. Ekonomiści twierdzą, że jest to rewolucja w systemie podatkowym, która będzie miała wpływ na wysokość pensji wielu Polaków. Warto zapoznać się ze wdrożonymi zmianami, w szczególności tymi, które dotyczą pracowników.

Jakie zasady zostały wdrożone w Polskim Ładzie?

Do najważniejszych zasad zapisanych w Polskim Ładzie należą:

  1. Podwyższenie progu podatkowego z 85 528 zł do kwoty 120 000 zł.
  2. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 8000 zł do 30 000 zł.
  3. Zwiększenie kwoty zmniejszającej podatek z 43,76 do 425 zł.
  4. Brak możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od podatku.
  5. Ulga dla klasy średniej dotyczy pracowników, których miesięczny dochód wynosi od 570 zł do 11 141 zł, w przeliczeniu rocznym 68 412 zł do 133 962 zł.
  6. Rodzice co najmniej czwórki dzieci będą zwolnieni z podatku.
  7. Osoby, które uzyskały wiek emerytalny, kontynuujące pracę bez pobierania świadczenia emerytalnego, również zostaną zwolnione z podatku.

Jakie dokumenty muszą złożyć pracownicy?

Polski Ład wszedł w życie od stycznia 2022 roku. Oznacza to, że pracownicy muszą złożyć stosowne dokumenty u swojego pracodawcy jeszcze przed pierwszą wypłatą w nowym roku. Dotyczy to jednak tylko części zatrudnionych. Nowe przepisy podatkowe w znacznym stopniu wpływają na wyliczenie wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale nie tylko. Poniżej zostały przedstawione trzy najważniejsze kwestie:

  1. Podniesienie kwoty wolnej od podatku i podwyższenie pierwszego progu podatkowego

Kwota zmniejszająca podatek odnosi się do tych pracowników, którzy swoje dochody rozliczają wg skali podatkowej. Zmiany, które zostały zapisane w Polskim Ładzie, spowodują wzrost kwoty z 525,12 zł do 5100 rocznie. Chcący skorzystać z tych zmian, należy złożyć oświadczenie PIT-2. Jest to „oświadczenie dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych”. Pracownik deklaruje, że nie pobiera renety, emerytury, świadczeń z Funduszu pracy bądź Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dodatkowo oświadcza, że nie czerpie dochodów z najmu lub dzierżawy.

PIT-2 przeznaczony jest dla pracowników pracujących na podstawie umowy o pracę. Osoby zatrudnione na innych zasadach nie mogą skorzystać z tej ulgi. W przypadku, kiedy dana osoba jest na etacie, ponadto osiąga dochody np. z działalności gospodarczej, renty lub emerytury nie musi składać oświadczenia PIT-2. Ta sama sytuacja odnosi się do osób zatrudnionych w dwóch zakładach pracy. W tym przypadku wniosek należy złożyć u jednego pracodawcy. Zaliczka na podatek dochodowy z pensji pracownika będzie pomniejszana o ½ kwoty 5100 zł.

Polski Ład - dokumenty

  1. Ulga dla klasy średniej

Osoby, które osiągają dochody w mieszczące się w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł miesięcznie, co w przeliczeniu rocznym wynosi od 68 412 zł do 133 692 zł, mogą skorzystać z ulgi dla klasy średniej. Co ważne będzie ona stosowana automatycznie, dlatego w sytuacji, kiedy pracownik przewiduje, że jego roczne dochody mogą być niższe bądź wyższe od uprawniających do skorzystania z ulgi, powinien złożyć „wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników tzw. ulgi dla klasy średniej”. W przypadku, kiedy dana osoba nie osiągnie określonego przychodu bądź przekroczy górny jej limit, straci prawo do ulgi i w zeznaniu rocznym będzie musiała zapłacić podatek do Urzędu Skarbowego. Po złożeniu odpowiedniego wniosku pracodawca nie będzie naliczał ulgi. W sytuacji, kiedy roczne dochody będą się mieścić w przedziale zapisanym w przepisach, pracownik może odzyskać nadpłacony podatek w zeznaniu rocznym.

  1. Ulga dla rodziców mających co najmniej czwórkę dzieci

Jest to ulga przeznaczona dla rodziców (w tym także zastępczych) lub opiekunów prawnych co najmniej czwórki dzieci. Będzie ona stosowana jedynie po przedstawieniu stosownego „oświadczenia w sprawie stosowania przez płatnika zwolnienia na czwórkę dzieci”. Wysokość przychodu zwolnionego z podatku wynosi do 85 528 zł rocznie uzyskanego zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i umowy zlecenie.

Do wyżej wymienionych przykładów konieczne jest złożenie odpowiednich wniosków lub oświadczeń u pracodawcy. Wskazane jest, aby dokonać tego jeszcze przed pierwszą wypłatą.

Polski Ład - dokumenty

Dodatkowo zapisy w Polskim Ładzie przewidują także ulgę dla seniorów.

Do skorzystania z tej ulgi uprawione są kobiety, które ukończyły 60 rok życia i mężczyźni po 65 roku życia. Dotyczy to osób, które, pomimo iż osiągnęły uprawnienia do otrzymywania emerytury, zrezygnowały z jej pobierania i nadal pracują zawodowo. Seniorzy będą płacić podatek w sytuacji, kiedy dochód przekroczy 85 528 zł.

Każdy pracownik powinien prześledzić nowe zapisy, które zostały wprowadzone na mocy Polskiego Ładu. To nie tylko możliwość skorzystania z ulg, ale również uniknięcie dodatkowych opłat w przypadku niespełnienia progów finansowych.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Najnowsze

Dobry UX sprawia, że użytkownik nie tylko w prosty i przejrzysty sposób znajduje to, czego szuka, ale także z łatwością może poruszać się po danej witrynie. W przypadku sklepów internetowych to bardzo ważne. Jednak...

Marketing w social mediach jest niezwykle ważny. Warto zatem zastanowić się, które platformy będą najbardziej skuteczne w promowaniu danej firmy. Niewątpliwie najpopularniejszy jest Facebook czy Instagram. Jednak...

Marketing internetowy

Darmowe kursy Google – czy warto z nich korzystać? Internetowe rewolucje to szkolenia składające się z ponad 20 kursów, podzielonych na moduły, które zawierają lekcje o bogatym zakresie tematycznym. Rozpoczynając...

Pandemia Covid-19 wymusiła przejście na pracę zdalną w wielu przedsiębiorstwach. Było to konieczne, aby zachować ciągłość prawidłowego funkcjonowania danej firmy. Pojawiła się także potrzeba zapewnienia swoim pracownikom...

IT

Polska jest liderem w Europie środkowo-wschodniej w zakresie świadczenia usług outsourcingu IT. Każdy przedsiębiorca wie, jak ważna jest przewaga nad konkurencją, nie dziwi więc fakt, że coraz więcej firm, w tym...

Aktualności

Sprzedaż transgraniczna niesie za sobą ogromny potencjał oraz sporo możliwości dla przedsiębiorców. Dzięki wdrożeniu cross-border’a do strategii e-biznesu można zdywersyfikować kapitał i wypracować większe zyski. Jeśli chcesz rozpocząć...

Sprawdź również

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne