Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Państwowa Inspekcja Pracy – co kontroluje i kiedy można się jej spodziewać?

Państwowa Inspekcja Pracy kontrola

Każdy pracodawca, w szczególności ten, który łamie prawa pracownika może liczyć się z kontrolą przeprowadzoną przez Państwową Inspekcję Pracy. Obecność inspektora może być rutynowa lub wynikać ze złożonej skargi. Ma on prawo wglądu do całej dokumentacji, która dotyczy pracowników, a także skontrolować danego pracodawcę pod względem prawidłowości i legalności zatrudnienia swoich podwładnych.

Czym jest Państwowa Inspekcja Pracy?

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) to organ, którego zadaniem jest nadzór oraz kontrola nad przestrzeganiem prawa pracy, dotyczy to w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo PIP kontroluje również przepisy dotyczące legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej. Instytucja ta podlega Sejmowi. Na czele Państwowej Inspekcji Pracy stoi Główny Inspektor Pracy a nadzór nad organem sprawuje Rada Ochrony Pracy.

W jakich sytuacjach PIP może dokonać kontroli?

Kontrola może mieć charakter doraźny lub rutynowy i zostać przeprowadzona przez inspektorów w ramach pełnionych obowiązków służbowych. Dodatkowo pracownik Państwowej Inspekcji Pracy ma prawo do kontroli bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy. Przed jej rozpoczęciem pracownik PIP może zgłosić się do przedsiębiorcy, ale tylko w przypadku, gdy fakt ten nie będzie wpływał na rezultat kontroli. Inspektorzy udają się do siedziby firmy lub tam, gdzie mogą być wykonywane czynności związane z działalnością gospodarczą bądź przechowywane są dokumenty finansowo-kadrowe.

Państwowa Inspekcja Pracy kontrola

Państwowa Inspekcja Pracy – zgłoszenie

Zgłoszenie również jest podstawą do skontrolowania danego podmiotu. Skarga może być napisana przez każdego pracownika, wobec którego łamane są prawa. Państwowa Inspekcja Pracy chroni osoby zatrudnione zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych. Powodem zgłoszenia jest naruszenie praw pracowniczych np. mobbing, złe warunki socjalne, opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń, łamanie przepisów BHP itp. Dokumentem, który uprawnia inspektora do kontroli, jest legitymacja służbowa.

Państwowa Inspekcja Pracy – co kontroluje?

Ustawa o PIP określa, jakie prawa i obowiązki mają wobec siebie kontrolowani i kontrolerzy, daje to możliwość sprawnej pracy inspektorów. Pracodawca jest zobowiązany do współdziałania z inspekcją pracy w czasie kontroli.

Państwowa Inspekcja Pracy – zadania

Głównym zadaniem PIP jest kontrola zakładów pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy w zakresie:

 • przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przepisów odnoszących się do stosunku pracy, wynagrodzeń czy innych świadczeń z tego tytułu;
 • uprawnień pracowników dotyczących rodzicielstwa;
 • ochrony praw kobiet;
 • urlopów;
 • czasu pracy;
 • zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz młodocianych.

Inspektor ma prawo do oględzin pomieszczeń, maszyn czy wszelkiego rodzaju sprzętów, które są wykorzystywane w firmie. Co więcej, nie potrzebuje on przepustki, aby móc poruszać się po przedsiębiorstwie. Dodatkowo pracownik PIP może w dowolnej chwili zażądać wglądu do akt pracowników, dokumentów związanych z zatrudnieniem, planów oraz rysunków technicznych wraz z ich dokumentacją czy wyników ekspertyz. Z kolei przedsiębiorca ma obowiązek udostępnić do kontroli wskazaną przez inspektora dokumentację. Państwowa Inspekcja Pracy może skontrolować wszystko to, co może być podstawą do wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym, które zostały określone w Kodeksie pracy oraz Kodeksie wykroczeń.

Państwowa Inspekcja Pracy kontrola

Jakie podmioty podlegają kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?

Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy pozwalają na skontrolowanie takich podmiotów jak:

 • przedsiębiorcy i pracodawcy, na rzecz których osoby fizyczne wykonują pracę;
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą;
 • osoby świadczące usługi z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego czy też pracy tymczasowej;
 • podmioty, które kierują osoby w celu odbycia praktyk, stażu zawodowego czy nabycia umiejętności;
 • przedsiębiorcy, którzy podlegają pod ustawę dotyczącą ograniczenia handlu w niedziele i święta;
 • przedsiębiorcy, którzy oddelegowali swoich pracowników na terytorium Polski;
 • przedsiębiorcy bądź jednostki organizacyjne na rzecz, których świadczone są usługi przez osobę przyjmującą zlecenie lub wykonywane jest zlecenie.

Państwowa Inspekcja Pracy to organ, który stoi na straży praw pracowników. Ma ona za zadanie kontrolować pracodawców w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów. Warto pamiętać, że inspektor PIP może pojawić się w danej firmie o każdej porze dnia i nocy, a także w święta.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne