Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Opieka nad dzieckiem – kiedy złożyć wniosek o taki urlop?

Opieka nad dzieckiem urlop

Dla każdego rodzica, który jest jednocześnie pracownikiem, ważną kwestią jest możliwość skorzystania z dodatkowych dni, w celu opieki nad dzieckiem. Kodeks pracy przewiduje taką możliwość i dotyczy ona pieczy zarówno nad zdrowym, jak i chorym dzieckiem. W 2022 roku w życie wejdą ważne zmiany, które będą dotyczyć wydłużenia dodatkowych dni wolnych przeznaczonych na opiekę nad dzieckiem.

Ile dniu urlopu i komu przysługuje w ramach opieki nad dzieckiem?

Kodeks Pracy przewiduje dwie możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem. Pierwszą z nich jest opieka na zdrowe dziecko. Jeden z rodziców może skorzystać z 2 dni lub 16 godzin wolnego. Opieka przysługuje na pociechę, która nie ukończyła 14 lat. Co ważne, urlop na dziecko przysługuje w danym roku kalendarzowym, jeśli nie zostanie wykorzystany z końcem roku, przepada. W kolejnym roku rodzice ponownie otrzymują możliwość wykorzystania opieki.

Warto pamiętać, że przywilej ten dotyczy jednego rodzica, nie obojga. O tym, kto będzie mógł skorzystać z dodatkowych dni, decyduje pracownik, składając pierwszy wniosek. Należy również zaznaczyć, że opieka może być wykorzystana w dniach lub w godzinach. Nie ma też obowiązku korzystania z dwóch dni z rzędu, można to zrobić po jednym dniu w różnych terminach lub godzinowo. Trzeba również zaznaczyć, że opieka nad zdrowym dzieckiem zawsze ma wymiar 2 dni lub 16 godzin, niezależnie od liczby potomstwa.

Drugą możliwością jest L4 na chore dziecko. Można je otrzymać w sytuacji, kiedy zachodzi potrzeba sprawowania opieki nad chorym potomstwem. Z tego rozwiązania może skorzystać zarówno matka, jak i ojciec, jednak nie mogą sprawować pieczy jednocześnie. Zwolnienie lekarskie może być wystawione na dziecko własne, współmałżonka, przysposobione bądź przyjęte na wychowanie. Ważne jest, aby rodzic korzystający z tego rozwiązania, był objęty ubezpieczeniem chorobowym, wówczas jego nieobecność w pracy będzie usprawiedliwiona oraz będzie miał prawo do zasiłku opiekuńczego.

Czym różni się opieka nad dzieckiem chorym i zdrowym?

Różnica pomiędzy opieką nad zdrowym i chorym dzieckiem dotyczy ilości dni oraz wysokości wynagrodzenia.

Opieka nad dzieckiem – ile dni przysługuje pracownikowi?

W przypadku zdrowego dziecka pracownik może wykorzystać 2 dni lub 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego.

Opieka nad chorym dzieckiem – ile dni może wykorzystać pracownik?

Tutaj warianty są trzy. Pierwszy z nich to 60 dni może z niego skorzystać rodzic lub opiekun dziecka do lat 14. Drugi to 30 dni przysługuje rodzicom niepełnosprawnych chorych pociech w wieku 14 – 18 lat. Trzeci wynosi 14 dni, przysługuje pracownikom, którzy mają dziecko starsze niż 14 lat.

Opieka nad zdrowym dzieckiem – ile płatna?

Rodzic, który korzysta z możliwości opieki nad zdrowym dzieckiem, zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia.

Opieka nad chorym dzieckiem – ile płatna?

W przypadku opieki nad chorym dzieckiem rodzic pobiera zasiłek opiekuńczy. Wynosi on 80% podstawy wymiaru. Kwotę wypłaty liczy się jako średnią z ostatnich 12 miesięcy. W sytuacji, kiedy rodzic pracuje krócej, wówczas pod uwagę brane są pełne miesiące z opłaconym ubezpieczeniem chorobowym.

Jest jeszcze jedna różnica, która dotyczy wypłaty wynagrodzenia za okres sprawowania opieki.

Opieka nad dzieckiem – kto płaci?

W przypadku opieki nad zdrowym dzieckiem to pracodawca wypłaca 100% wynagrodzenia. Z kolei podczas sprawowania pieczy nad chorym dzieckiem, zasiłek opiekuńczy wypłaca ZUS.

Urlop na opiekę nad dzieckiem

Wniosek o opiekę nad dzieckiem – gdzie i kiedy trzeba go złożyć?

Chcąc uzyskać dni wolne na opiekę nad dzieckiem, należy złożyć stosowny wniosek o udzielenie czasu wolnego. Formularz należy dostarczyć pracodawcy. Warto jednak pamiętać, że z ważnych i obiektywnych powodów wniosek ten może zostać odrzucony. Kodeks Pracy nie precyzuje terminu, w którym należy złożyć wniosek, stąd też można to zrobić w dowolnym momencie.

Opieka nad dzieckiem 2022 – zmiany

W 2019 roku Parlament Europejski przyjął dyrektywę „work-life balance”, która ma za zadanie wspierać rodziców w wychowywaniu dzieci. Nowe przepisy mają zapewnić większą elastyczność oraz możliwość zachowania równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Jednym z przyjętych rozwiązań jest wydłużenie urlopu opiekuńczego do 5 dni, który będzie przysługiwał rodzicom dziecka do lat 14. Dodatkowo pracownik będzie mógł wykorzystać wolne dni w celu zapewnienia opieki lub wsparcia innemu członkowi rodziny. Mowa tutaj o współmałżonku czy ojcu lub matce, jednak muszą oni mieszkać w jednym gospodarstwie domowym. Unijna dyrektywa zakłada, że pięciodniowy urlop opiekuńczy ma być w 100% płatny. Polski rząd na dostosowanie przepisów prawa do unijnych zapisów ma czas do sierpnia 2022 roku.

Na chwilę obecną polski Kodeks pracy przewiduje możliwość 2 dodatkowych dni lub 16 godzin wolnych od pracy. Może z nich skorzystać jeden z rodziców, w celu sprawowania opieki nad pociechą do 14 roku życia. W 2022 roku w życie powinny wejść zmiany wydłużające urlop opiekuńczy do 5 dni.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Najnowsze

Dobry UX sprawia, że użytkownik nie tylko w prosty i przejrzysty sposób znajduje to, czego szuka, ale także z łatwością może poruszać się po danej witrynie. W przypadku sklepów internetowych to bardzo ważne. Jednak...

Marketing w social mediach jest niezwykle ważny. Warto zatem zastanowić się, które platformy będą najbardziej skuteczne w promowaniu danej firmy. Niewątpliwie najpopularniejszy jest Facebook czy Instagram. Jednak...

Marketing internetowy

Darmowe kursy Google – czy warto z nich korzystać? Internetowe rewolucje to szkolenia składające się z ponad 20 kursów, podzielonych na moduły, które zawierają lekcje o bogatym zakresie tematycznym. Rozpoczynając...

Pandemia Covid-19 wymusiła przejście na pracę zdalną w wielu przedsiębiorstwach. Było to konieczne, aby zachować ciągłość prawidłowego funkcjonowania danej firmy. Pojawiła się także potrzeba zapewnienia swoim pracownikom...

IT

Polska jest liderem w Europie środkowo-wschodniej w zakresie świadczenia usług outsourcingu IT. Każdy przedsiębiorca wie, jak ważna jest przewaga nad konkurencją, nie dziwi więc fakt, że coraz więcej firm, w tym...

Aktualności

Sprzedaż transgraniczna niesie za sobą ogromny potencjał oraz sporo możliwości dla przedsiębiorców. Dzięki wdrożeniu cross-border’a do strategii e-biznesu można zdywersyfikować kapitał i wypracować większe zyski. Jeśli chcesz rozpocząć...

Sprawdź również

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne