Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Od kiedy liczy się okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jedną z form zakończenia stosunku pracy. Składane jest przez jedną ze stron z zachowaniem stosownego okresu wypowiedzenia. Jednak nie zawsze jest on taki sam. Długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest od rodzaju umowy oraz czasu zatrudnienia. Dodatkowo istnieje możliwość wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę i w jakich sytuacjach?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę uzależniony jest od okresu zatrudnienia u konkretnego pracodawcy oraz rodzaju umowy.

Okresy wypowiedzenia umowa na czas nieokreślony:

 • 2 tygodnie– jeżeli zatrudnienie nie przekracza 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc – przy zatrudnieniu co najmniej 6 miesięcy do 3 lat;
 • 3 miesiące – zatrudnienie trwa minimum 3 lata.

Okres wypowiedzenia – umowa na czas określony:

W tym przypadku długość okresu wypowiedzenia jest dokładnie taka sama, jak w przypadku umów na czas nieokreślony.

W sytuacji, kiedy pracownik został zatrudniony na okres próbny, wówczas okres wypowiedzenia wynosi:

 • 3 dni – jeżeli zatrudnienie nie przekracza 2 tygodni;
 • 1 tydzień – kiedy okres zatrudnienia jest dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie – jeżeli zatrudnienie wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy zlecenie:

Umowa zlecenie jest jedną z umów cywilnoprawnych, co oznacza, że nie ma tutaj zastosowania przepisów Kodeksu pracy. Stąd też rozwiązanie umowy zlecenie może odbyć się bez okresu wypowiedzenia. Jednak istotne są postanowienia w umowie, ponieważ część pracodawców stosuje zapis dotyczący długości okresu wypowiedzenia. Pracownik, podpisując umowę, musi to respektować.

Porozumienie

Jaki okres wypowiedzenia dla emeryta powtórnie zatrudnionego?

Ponowne zatrudnienie pracownika, który rozwiązał umowę z powodu przejścia na emeryturę, jest możliwe. Tutaj okres wypowiedzenia należy ustalić na podstawie czasu zatrudnienia.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia – czy jest możliwe?

Pracodawca ma prawo rozwiązać umowę ze swoim podwładnym bez okresu wypowiedzenia w trybie natychmiastowym z winy pracownika bądź z przyczyn przez niego niezawinionych. Obie możliwości zapisane są w Kodeksie pracy. Pierwszy z nich wynika z art. 52, drugi z art. 53. Z kolei pracownik zgodnie z art. 55 KP, może rozwiązać umowę w sytuacji:

 • na podstawie orzeczenia lekarskiego zostanie stwierdzony szkodliwy wpływ na zdrowie pracownika poprzez wykonywanie bieżącej pracy i nie zostanie on przeniesiony na inne stanowisko, które umożliwiłoby dalszą pracę;
 • pracodawca naruszył podstawowe obowiązki wobec pracownika.

W sytuacji, kiedy pracownik składa wypowiedzenie na podstawie wyżej wymienionych czynników, wówczas musi zawrzeć taką informację na dokumencie.

Umowa może zostać również rozwiązana na mocy porozumienia stron, wówczas strony dobrowolnie ustalają datę zakończenia współpracy.

Jak liczyć okres wypowiedzenia i od kiedy się zaczyna?

Wiele osób zastanawia się, ile wynosi okres wypowiedzenia i jak go obliczyć. Według przepisów Kodeksu pracy może on być liczony w:

 • Dniach 

W tym przypadku okres wypowiedzenia zaczyna obowiązywać w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym zostało złożone wypowiedzenie.

 • Tygodniach

Okres wypowiedzenia rozpocznie się w pierwszą niedzielę po złożeniu wypowiedzenia. Ostatnim dniem okresu wypowiedzenia jest sobota.

 • Miesiącach

Okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca po miesiącu, w którym pracownik złożył wypowiedzenie. Koniec okresu wypowiedzenia następuje w ostatnim dniu miesiąca. Dotyczy to zarówno jednomiesięcznego, jak i trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W razie wątpliwości w internecie dostępny jest kalkulator – okres wypowiedzenia, z którego można skorzystać.

Liczenie okresu wypowiedzenia

Kiedy najlepiej złożyć wypowiedzenie?

W sytuacji, kiedy jedna ze stron chce jak najszybciej zakończyć stosunek pracy, wówczas w zależności od długości okresu wypowiedzenia należy to zrobić:

 • w piątek – w przypadku tygodniowego lub dwutygodniowego okresu wypowiedzenia;
 • w ostatnich dniach roboczych danego miesiąca – gdy okres wypowiedzenia wynosi jeden lub trzy miesiące.

W przypadku, kiedy okres wypowiedzenia wynosi 3 dni, wówczas naliczany on jest od następnego dnia roboczego, po złożeniu wypowiedzenia.

Stosunek pracy może zostać rozwiązany na podstawie wypowiedzenia zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Co ważne. nie wymaga ono zgody drugiej strony, ponieważ jest to jednostronna decyzja. Wyjątek stanowi zakończenie współpracy na mocy porozumienia stron.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Polskie firmy działające w sektorze handlu e-commerce, chcąc utorować sobie drogę do zachodnich rynków i ich zamożnych konsumentów, często celują w strategię rozszerzania swojej działalności na rynek niemiecki. Niemcy...

Księgowość

Wielu przedsiębiorców zatrudnia w swoich firmach znajomych oraz członków rodziny. Zanim jednak zdecydujemy się na ten krok, warto wiedzieć, że taka decyzja wiąże się z konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Dlatego...

Księgowość

Kwestia urlopu macierzyńskiego i otrzymywania w związku z nim wynagrodzenia w postaci zasiłku, pojawia się wielokrotnie na wielu portalach. Nic w tym dziwnego, gdyż szukając niezbędnych informacji najczęściej nie trafiamy na nic konkretnego....

Księgowość

Wysokie podatki i rosnące składki ZUS skutecznie zniechęcają przedsiębiorców do otwierania własnej działalności gospodarczej. Warto jednak wiedzie, że początkujący przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z szeregu ulg, które uprawniają...

Biznes

Praca zdalna to obecnie dominujący tryb, w jakim swoje obowiązki pełnią pracownicy. Wiąże się to jednak z koniecznością zapewnienia dodatkowych narzędzi i sprzętu, który umożliwi oraz ułatwi pracę. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza...

Marketing internetowy

Marketing, zwłaszcza e-marketing, rządzi się własnymi prawami, a każdy kto nawet przez krótką chwilę zajmował się tym tematem wie, że tutaj każdy krok musi być przemyślany. Przypadkowość...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne