Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

OC dla firmy jednoosobowej

OC dla firmy jednoosobowej

Prowadząc działalność gospodarczą należy pamiętać, że bez względu na branżę, skalę działania czy obsługiwanych klientów, prowadzenie firmy wiąże się z pewnym ryzykiem wyrządzenia szkód. Wykupienie ubezpieczenia OC dla firmy nie jest obecnie obowiązkowe dla wszystkich firm, choć w przypadku niektórych przedsiębiorstw jest wymagane z uwagi na ich specjalizację. Obowiązkowo ubezpieczenie muszą wykupić m. in. osoby prowadzące biura rachunkowe, radcy prawni, agenci ubezpieczeniowi, notariusze, detektywi, osoby związane ze służbą zdrowia, oraz inżynierowie budownictwa. Jak funkcjonuje ubezpieczenie OC dla firm, ile kosztuje i jaką ochronę zapewnia?

Jak funkcjonuje ubezpieczenie OC dla działalności gospodarczej?

Podstawowe zasady działania ubezpieczenia OC dla działalności gospodarczej pokrywają się z tymi obowiązującymi przy ubezpieczeniach prywatnych – ich głównym celem jest obniżenie ryzyka związanego z prowadzeniem biznesu, na wypadek wyrządzenia szkody osoby trzeciej czy utraty płynności finansowej. Ubezpieczenie OC dla firm nie jest obowiązkowe, a do zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej zobowiązane są tylko niektóre profesje, jak np. radcy prawni, pracownicy biura rachunkowego, czy notariusze. Co jednak łatwo zauważyć, nie tylko wyżej wymienieni mogą popełniać nieumyślnie błędy kończące się wyrządzeniem szkody osobie trzeciej – mając ubezpieczenie przedsiębiorca jest zabezpieczony, a poszkodowany może liczyć na odszkodowanie nie zagrażając przy tym firmie utratą płynności finansowej.

OC dla firm oferowane jest zarówno dla większych przedsiębiorstw, jak i mniejszych firm oraz działalności jednoosobowych. Te ostatnie powinny w szczególności przemyśleć możliwość ubezpieczenia się i przygotowania na ewentualne wypadki przy pracy skutkujące wyrządzeniem szkody. Budżet osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą nie pozwoli najczęściej na wypłatę odszkodowania z własnej kieszeni i jakakolwiek sprawa z dużym prawdopodobieństwem skończy się upadłością działalności. Mając wykupioną polisę OC takich wydarzeń można uniknąć.

Warianty OC dla firmy jednoosobowej

Zakres ubezpieczenia OC dla firm może być różny w zależności od wybranej opcji oraz oferty konkretnego ubezpieczyciela. OC obejmuje odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy za szkody na osobie lub mieniu, wyrządzone osobom trzecim w ramach prowadzonej działalności, ale także w związku z użytkowaniem mienia lub wprowadzaniem do obrotu swoich produktów. W związku z powyższym w OC dla firm można wyróżnić trzy podstawowe obszary zakresu polisy:

  • OC pracodawcy, czyli ubezpieczenie w razie wypadków przy pracy, obejmujące szkody rzeczowe oraz osobiste pracowników zatrudnionych przez pracodawcę.
  • OC za szkody w nieruchomościach ubezpiecza przedsiębiorcę wynajmującego lokal na wypadek szkód w użytkowanym lokalu,
  • OC za produkt dotyczy ryzyka związanego z wprowadzeniem produktu lub usługi na rynek – jeśli okażą się wadliwe i wyrządzą szkodę osobie trzeciej bądź jej mieniu, ubezpieczyciel pokrywa wysokość odszkodowania należnego poszkodowanemu.

Rozwijając zakres podstawowego OC, wykupując polisę u ubezpieczyciela firma jest chroniona na wypadek szkód wyrządzonych nieumyślnie lub w wyniku zaniedbania, utraconych korzyści lub strat wynikających z wypadku, szkód wyrządzonych konsumentom przez wadliwe produkty lub usługi, szkód wynikających z kradzieży, włamania, pożaru lub zalania w miejscu działalności firmy, a także zdarzeń losowych przedsiębiorcy.

Zależnie od wykupionej polisy, przedmiotem OC dla firmy jednoosobowej mogą być budynki i lokale oraz wyposażenie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby prowadzenia firmy, przedmioty osób trzecich powierzone w ręce firmy, wartości pieniężne, nakłady inwestycyjne oraz rzeczy znajdujące się w ubezpieczonym lokalu.

Firmy mogą dodatkowo wykupować ubezpieczenia od różnego rodzaju zdarzeń nie objętych podstawową polisą. Możliwe jest między innymi wykupienie ubezpieczenia dla samochodów firmowych, ubezpieczenia od utraty zysku, ubezpieczenia turystycznego dla pracowników podczas delegacji czy ubezpieczenia cybernetycznego, zabezpieczającego firmę na wypadek ataków hakerskich, wirusów czy utraty poufnych informacji. Nie każde z powyższych będzie znajdowało odzwierciedlenie w działalności firmy jednoosobowej, ale rozważając polisę OC warto zastanowić się który z wariantów ubezpieczenia będzie dla firmy najbardziej korzystny.

Kto ubezpiecza działalność jednoosobową?

Przedsiębiorca może wykupić polisę dostosowaną do jego potrzeb i zakresu prowadzonej działalności, wybierając jednego spośród wielu ubezpieczycieli dostępnych na polskim rynku. Obecnie ubezpieczenia OC dla firm jednoosobowych oraz dowolnej wielkości firm i przedsiębiorstw świadczą m.in. Aviva, Warta, Uniqua, PZU, ErgoHestia i Allianz.

Wybierając OC dla firmy warto przejrzeć oferty ubezpieczycieli w Internecie, skorzystać z porównywarek cen i zakresów ubezpieczeń w poszczególnych firmach lub skonsultować się z doradcą ubezpieczeniowym, który nie tylko wspomoże firmę w wyborze odpowiedniego i korzystnego ubezpieczyciela, ale też doradzi w kwestii zakresu niezbędnej polisy OC.

Ile kosztuje OC dla firmy jednoosobowej?

Koszty związane z wykupieniem polisy OC dla firmy zależą w dużej mierze od zakresu wybranej ochrony, ryzyka związanego z branżą, w której działa firma, a także prawdopodobieństwem wystąpienia szkody. Warunkiem podstawowego ubezpieczenia działalności gospodarczej jest roczny obrót firmy nie przekraczający 2 milionów złotych, co w przypadku działalności jednoosobowej zwykle automatycznie kwalifikuje ją do uzyskania polisy OC.

Im wyższy obrót firmy, tym droższa będzie polisa ubezpieczeniowa. Jej cena wzrośnie też, jeśli właściciel firmy jednoosobowej podstanowi ubezpieczyć się nie tylko w zakresie podstawowej ochrony, ale i dodatkowych obszarów, np. wyjazdu w delegację czy samochodów służbowych. Składki mogą wynosić od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych rocznie, choć w przypadku firm jednoosobowych zazwyczaj nie są wysokie. Korzyści, jakie niesie za sobą ubezpieczenie OC firmy są, naszym zdaniem, warte włączenia kosztów OC do obowiązkowych wydatków firmy.

 

 

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Agencje SEO to podmioty specjalizujące się w pozycjonowaniu stron internetowych. Ich zadaniem jest przeprowadzenie działań, które mają na celu zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Współpraca z tego rodzaju...

Księgowość

Każda osoba zaciągająca zobowiązania finansowe musi pamiętać o terminowej spłacie należności. W przypadku braku odnotowania pokrycia zadłużenia, wierzyciel może wystosować pismo, które ma za zadanie przypomnieć o obowiązku terminowej...

Biznes

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, zastanawia się nad powierzeniem części obowiązków innym osobom. Duże przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniej logistyki i dobrej organizacji pracy. W wielu firmach powoływany jest...

Księgowość

Weksel in blanco inaczej nazywany wekslem niezupełnym jest papierem wartościowym, który obowiązkowo musi posiadać określone przez prawo cechy. Dokument ten jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Najczęściej wykorzystywany...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy. Zatem ile...

Księgowość

Przedsiębiorcy doskonale znają pojęcie amortyzacji środków trwałych. To właśnie ona pozwala im obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Amortyzacja została ujęta w prawie podatkowym oraz w ustawie o rachunkowości. Jej podstawowe...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne