Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Obowiązkowe ubezpieczenie OC przedsiębiorcy – jak je wybrać?

OC przedsiębiorcy

Z prowadzeniem działalności gospodarczej wiąże się wiele wyzwań i niewiadomych. Biznes, jak każda gra z obietnicą dużej wygranej to także ogromne ryzyko. Przedsiębiorca odpowiada bowiem za swoje mienie i pracowników a także ewentualne szkody poniesione przez klientów. Z tego powodu niektóre rodzaje działalności gospodarczej objęte są obowiązkiem wykupienia OC. Z tego artykułu dowiesz się, jak wybrać najlepszą opcję dla swojej firmy.

Czym jest ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) to rodzaj ubezpieczenia majątkowego chroniącego nas przed sytuacjami, w których zostaniemy zobowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Umowę ubezpieczenia OC zawiera się z zakładem ubezpieczeń, który na siebie ekonomiczne skutki szkód wyrządzonych osobom trzecim.

Ubezpieczony może zostać zobowiązany do naprawienia na podstawie odpowiedzialności deliktowej określonej w art. 415 k.c. lub kontraktowej określonej w art. 471. Ubezpieczenie OC obejmie także szkody wyrządzone przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego. Wyróżniamy dobrowolne oraz obowiązkowe ubezpieczenia OC.

OC dla przedsiębiorcy

Jakich przedsiębiorców dotyczy obowiązkowe ubezpieczenie OC?

Polski prawodawca uznał, że w przypadku niektórych rodzajów działalności gospodarczej, powstawanie szkód niedających się szybko naprawić jest niezwykle niepożądane. Na podmioty zajmujące się takimi sposobami zarobkowania został więc nałożony obowiązek wykupienia polisy OC. Jeśli przedsiębiorca będzie uchylał się od spełnienia tego wymogu, wyrządzenie szkody osobie trzeciej może wiązać się dla niego nie tylko z koniecznością zapłaty odszkodowania z własnej kieszeni, ale także z grzywną i utratą możliwości wykonywania swojej pracy.

Poniżej prezentujemy listę osób, których ze względu na wykonywany zawód dotyczy obowiązkowe ubezpieczenie OC:

 • Prawnicy i osoby wykonujące zawody pokrewne, czyli na przykład notariusze, doradcy podatkowi i osoby, które pomagają im w wykonywaniu czynności, osoby powołane do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego lub zarządcy, komornicy i pracownicy komorników, adwokaci, radcy prawni oraz rzecznicy patentowi;
 • Agenci ubezpieczeniowi, wykonujący czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń oraz brokerzy;
 • Księgowi, biegli rewidenci oraz podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych;
 • Rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości;
 • przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych;
 • przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia;
 • przedsiębiorcy ubiegający się o zawarcie umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych.
 • Lekarze oraz dentyści wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną lub grupową praktykę lekarską, pielęgniarze i położni;
 • Właściciele statków trudniący się transportem morskim;
 • Przewoźnicy lotniczy;
 • Dzienni opiekunowie dziecka;
 • organizatorzy imprez masowych;
 • Architekci i inżynierowie budownictwa.

Warto dodać, że lista ta nie jest kompletna. Polskie prawodawstwo wyróżnia ponad 200 sytuacji, w których wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe. Jesteśmy pod tym względem liderem w Unii Europejskiej.

Co obejmuje OC dla firmy?

Podstawowe ubezpieczenie OC dla przedsiębiorcy obejmuje odpowiedzialność cywilną właściciela firmy za szkody rzeczowe lub osobowe wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzenia działalności. Umowę z zakładem ubezpieczeń można jednak rozszerzyć i zawrzeć w niej kolejne klauzule, które zapewnią:

 • Ochronę odpowiedzialności cywilnej pracodawcy w przypadku doznania szkód rzeczowych lub osobowych przez jego pracowników;
 • Ochronę w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim przez produkt lub usługę przedsiębiorcy;
 • Ochronę od specyficznych sytuacji związanych z branżą przedsiębiorcy.

OC dla firmy

Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczyciela?

Przed skontaktowaniem się z zakładem ubezpieczeń, warto dobrze zastanowić się, z jakimi rodzajami ryzyka wiąże się wykonywana przez nas działalność. W ten sposób łatwiej będzie nam odnaleźć pakiety polis spełniające nasze potrzeby i porównać ich ceny, by wybrać najatrakcyjniejszą ofertę.

Przed podpisaniem umowy przedsiębiorca powinien dokładnie przeczytać OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Wśród zawartych tam postanowień znajdziemy między innymi wyłączenia, czyli sytuacje, w których może okazać się, że ubezpieczenie nie obejmuje nas swoją ochroną.

Dlaczego warto wykupić OC dla firmy?

Nie wszystkie rodzaje działalności gospodarczej są obarczone obowiązkiem wykupienia polisy OC. W znacznej części przypadków taki krok zależy tylko i wyłącznie od właściciela firmy. Warto jednak zdecydować się na ubezpieczenie swojej firmy. Dlaczego?

Nikt z nas nie jest nieomylny. Każdego dnia przedsiębiorcy i ich pracownicy podejmują dziesiątki małych decyzji. Nigdy nie wiemy, czy któraś z nich nie spowoduje szkody u klienta lub osoby trzeciej, której roszczenie odszkodowawcze mogłoby znacząco uszczuplić majątek przedsiębiorstwa i zagrozić jego płynności finansowej. Mając ubezpieczenie OC, nie musimy już martwić się o taki scenariusz. Należy zauważyć, że w przypadku wielu publicznych przetargów, w których być może zechcemy wziąć udział, posiadanie polisy OC jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty. Jego brak nie powinien wykluczać nas z gry o lukratywne zlecenia.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne