Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Księgowość

Najczęściej popełniane błędy przy wystawianiu faktury

Błędy przy wystawianiu faktury

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub zajmowanie się dokumentacją sprzedażową to bardzo ważne i wymagające niezwykłej skrupulatności zadania, które nie należą do najprostszych. Wszelki obrót towarami, usługami czy pomysłami należy udokumentować na fakturze, które muszą spełniać wymagania stawiane przed nimi w przepisach. Jest to bezwzględny warunek, pozwalający uniknąć sporo nerwów i niepotrzebnego stresu, zwłaszcza podczas audytów czy kontroli Urzędu Skarbowego. Jednak nawet dokładając największej staranności przy wypełnianiu obowiązków rozliczeniowo-księgowych możliwe jest wystąpienie błędów.

Co to jest faktura VAT?

W uniknięciu ewentualnych błędów pomocna okaże się znajomość pojęcia faktury i jej wymaganych elementów. Faktura VAT jest dokumentem, który potwierdza dokonanie transakcji sprzedaży i zakupu. Musi ona zostać wystawiona przez firmę będąca podatnikiem VAT w przypadku zawarcia umowy kupna lub sprzedaży z inną firmą. Dzięki nowoczesnym technologiom i rozwojowi zabezpieczeń sieciowych faktura może przybrać oprócz tradycyjnej papierowej formy – wersję elektroniczną.

Niezbędne elementy faktury

Wszystkie składowe dokumentu faktury VAT są opisane w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Dzięki temu każdy przedsiębiorca, lub osoba odpowiedzialna za przygotowywanie tych dokumentów wie co musi się na nich znaleźć, a są to m.in.:

 • numer, który pozwoli na identyfikację dokumentu (ważne jest zachowanie ciągłości numeracji);
 • nazwy lub dane pozwalające na identyfikację stron transakcji;
 • data wystawienia;
 • data dokonania lub zakończenia usług lub dostawy towarów;
 • numery NIP (sprzedawcy, jak i klienta);
 • nazwę usługi lub towaru;
 • miarę dostarczonych towarów lub wykonanych usług;
 • cenę netto;
 • stawkę podatku;
 • kwoty obniżek cen i rabatów;
 • kwotę podatku;
 • ogólną kwotę należności;
 • określenie rodzaju dokumentu.

Spełnienie tych wymagań pozwoli na uniknięcie niektórych możliwych błędów przy wystawianiu faktury.

Najczęstsze błędy przy wystawianiu faktury

Najczęściej występujące błędy przy wystawianiu faktur

Sprawdźmy, jakie najczęściej błędy zostają popełnione podczas wystawiania faktur.

Brak właściwej numeracji

Jednym z błędów, które mogą pojawić się przy wystawianiu faktur jest błędna numeracja. Ustawa wyraźnie wskazuje, że faktura musi zawierać numer kolejny do poprzedzającej. Nie jest wymagane rozpoczęcie numeracji od konkretnego numeru, konieczne jest jednak zachowanie jej ciągłości. W uniknięciu błędów w numerowaniu pozwoli wprowadzenie kilku zasad:

 • numeracja zawierająca stałą ilość znaków;
 • zastosowanie wygodnego i przejrzystego schematu numerowania;
 • prowadzenie osobnej numeracji dla różnych działów;
 • blokada możliwości ręcznej zmiany numeru.

Brak właściwej daty

Częstym błędem jest także niewłaściwa data faktury lub jej całkowity brak. Przepisy jasno mówią o tym, że jest to obowiązkowy element dokumentu. W takiej sytuacji nadal spełnia ona wymogi dokumentu pozwalającego na odliczenie podatku. Jednak w celu zapewnienia działań zgodnych z prawem konieczne jest wystawienie noty korygującej (nazywanej także fakturą korygującą).

Brak informacji niezbędnych przy wystawieniu faktury

Pomimo dokładania najwyższej staranności może zdarzyć się, że zabraknie elementów, które są niezbędne przy wystawieniu faktury. Brak wymaganych informacji powoduje zaistnienie wady technicznej, którą można usunąć poprzez sporządzenie nowego dokumentu, lub w przypadku wcześniejszego wysłania faktury – wystawienie noty korygującej. Naprawa potencjalnych błędów pozwoli uniknąć nieprzyjemności w trakcie kontroli przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy oraz da przedsiębiorcy prawo do odliczenia podatku VAT.

Jak uchronić się przed popełnieniem błędów?

Ciężko jest wskazać rozwiązania, które zapewnią całkowitą ochronę przed wystąpieniem błędów. Istnieje jednak kilka sposobów na ograniczenie ryzyka ich wystąpienia. Przede wszystkim konieczne jest zatrudnianie osób posiadających wykształcenie, umiejętności i kompetencje do wykonywania tej czynności. Osoby, które znają się na swoim fachu są cennymi pracownikami, którzy nie będą popełniać zbyt wielu błędów, i będą wiedzieli jak im zaradzić. Jednak nawet w sytuacji posiadania niezbędnego przygotowania mogą wystąpić komplikacje.

Konieczne jest zatem przeprowadzanie szkoleń, które pozwolą pracownikom podnieść swoje kompetencje oraz utrwalić ich wiedzę. Ponadto firma powinna posiadać opracowane procedury postępowania w razie wystąpienia błędów. Pozwoli to pracownikom na zachowanie spokoju i da im uczucie panowania nad sytuacją. Dobrym rozwiązaniem jest także zainwestowanie w program do wystawiania faktur. Pomoże on w ustandaryzowaniu i uproszczeniu przebiegu zadań,

Jak naprawić istniejące błędy?

Naprawa zaistniałych błędów jest konieczna, aby firmowa dokumentacja była spójna i nie niosła za sobą ryzyka wystąpienia kar.

Jednym ze sposobów zachowania w sytuacji błędu jest dołączenie do faktury oświadczenia, które zawiera dokładny opis zaistniałej sytuacji. Konieczne jest również zachowanie go w firmowej dokumentacji. W przypadku wystąpienia błędów warto także bezpośrednio skontaktować się z przypisanym Urzędem Skarbowym. Może pomóc on w znalezieniu rozwiązania, które zapewni spełnienie wszystkich niezbędnych wymagań.

Innym, wspominanym już elementem jest przygotowanie faktury korygującej, nazywanej także notą korygującą. Musi ona zawierać wyrażenie, które w jednoznaczny sposób wskaże korygujący charakter dokumentu. Korekta bezwzględnie musi zawierać kolejny, chronologiczny numer, datę i przyczynę wystawienia dokumentu.

Uniknięcie wystąpienia błędów jest niemalże niemożliwe. Warto jednak zdawać sobie sprawę w jaki sposób można je naprawić, a także jak zmniejszyć ryzyko ich pojawienia się.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Agencje SEO to podmioty specjalizujące się w pozycjonowaniu stron internetowych. Ich zadaniem jest przeprowadzenie działań, które mają na celu zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Współpraca z tego rodzaju...

Księgowość

Każda osoba zaciągająca zobowiązania finansowe musi pamiętać o terminowej spłacie należności. W przypadku braku odnotowania pokrycia zadłużenia, wierzyciel może wystosować pismo, które ma za zadanie przypomnieć o obowiązku terminowej...

Biznes

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, zastanawia się nad powierzeniem części obowiązków innym osobom. Duże przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniej logistyki i dobrej organizacji pracy. W wielu firmach powoływany jest...

Księgowość

Weksel in blanco inaczej nazywany wekslem niezupełnym jest papierem wartościowym, który obowiązkowo musi posiadać określone przez prawo cechy. Dokument ten jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Najczęściej wykorzystywany...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy. Zatem ile...

Księgowość

Przedsiębiorcy doskonale znają pojęcie amortyzacji środków trwałych. To właśnie ona pozwala im obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Amortyzacja została ujęta w prawie podatkowym oraz w ustawie o rachunkowości. Jej podstawowe...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne