Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Aktualności

Na czym polega podatek liniowy i kto może wybrać to rozliczenie?

Podatek liniowy jest jednym z najczęściej stosowanych form opodatkowania wybieranych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Polski Ład, który wszedł w życie z początkiem 2022 roku, wprowadził wiele zmian dotyczących sposobu rozliczania tym rodzajem podatku. Co należy wiedzieć o tzw. „liniówce”?

Od 1 stycznia 2022 roku zaczęły obowiązywać przepisy Polskiego Ładu, które w znacznym stopniu zmienił wiele w systemie podatkowym. Przedsiębiorcy mają do wyboru:

  • opodatkowanie wg skali, czyli na zasadach ogólnych,
  • podatek liniowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • karta podatkowa – jednak można z niej korzystać tylko w ramach kontynuacji. Od stycznia tego roku nie ma możliwości jej wyboru jako formy opodatkowania

Podatek liniowy co to?

Podatek liniowy to jeden z rodzajów opodatkowania, w którym całość dochodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej jest opodatkowane stawką 19%. Niezależnie od ich wysokości i tak będzie taka sama.

Podatek liniowy a zasady ogólne różnią się od siebie wysokością stawki. W przypadku opodatkowania wg skali jest ona uzależniona od uzyskanych dochodów:

  • do 120 000 zł stawka wynosi 18%;
  • powyżej 120 000 zł stawka wynosi 32%, jest to tzw. drugi próg podatkowy.

Jeśli chodzi o podatek liniowy, to stawka wynosi 19% niezależnie od uzyskanych przychodów. Dodatkowo korzyści tego rodzaju opodatkowania są bardziej widoczne po przekroczeniu drugiego progu podatkowego. 

Jakie są zasady podatku liniowego?

Każdy rodzaj opodatkowania ma swoje zasady. Zmiany wprowadzone wraz z Polskim Ładem nieco je zmieniły. Najważniejszą kwestią jest wysokość stawki, która wynosi 19% i to niezależnie od wysokości uzyskanych przychodów. Warto pamiętać, że jest ona stała i dotyczy zarówno tych wysokich, jak i niskich dochodów. Kolejna zmiana odnosi się do składki zdrowotnej a dokładniej jej wysokości. Od 2022 będzie ona wynosić 4,9% dochodu działalności (po przekroczeniu 5510 zł uzyskanych przychodów). Sposób jej rozliczenia również uległ modyfikacji, ponieważ nie będzie już możliwości odliczenia jej od podatku. Taki zapis powoduje dodatkowe obciążenie dla przedsiębiorców. Warto również pamiętać, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku (do 30 tys. zł) oraz progu dochodów (do 120 tys. zł) nie będzie obejmowało przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym. Z tych ulg będą mogli skorzystać jedynie te osoby, które rozliczają się na zasadach ogólnych. 

Podatek liniowy dla kogo?

Nie każdy może rozliczać się wg podatku liniowego. Z tego opodatkowania mogą skorzystać wyłącznie podatnicy, którzy uzyskują dochody z:

  • pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • z działów specjalnych produkcji rolnej.

Warto jednak wiedzieć, że można stracić prawo do opodatkowania podatkiem liniowym. Stanie się tak w sytuacji, kiedy przychody będą uzyskane za świadczenie usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy. Zapis ten odnosi się do tych usług, które przedsiębiorca lub wspólnik spółki wykona w roku podatkowym w zakresie stosunku pracy. W takiej sytuacji przedsiębiorca zostanie opodatkowany na zasadach ogólnych i to za cały rok podatkowy.

Kiedy podatek liniowy jest opłacalny?

Zmiany, które weszły w życie wraz z Polskim Ładem, mogą spowodować, że podatek liniowy okaże się nieopłacalny dla wielu podatników. Warto pamiętać, że nowe przepisy nie tylko wprowadzają inny sposób wyliczenia składki zdrowotnej, ale również pozbawiają przedsiębiorcę możliwości odliczenia jej od podatku, nie rekompensując wzrostu kosztów za pomocą ulg. W takiej sytuacji każdy podatnik powinien przeanalizować najbardziej opłacalną formę opodatkowania. Dla kogo podatek liniowy będzie opłacalny? 

Pomimo wprowadzonych zmian podatek liniowy będzie opłacalną opcją dla przedsiębiorców, których miesięczne dochody wynoszą ok. 13 tys. zł brutto lub roczne są wyższe niż 100 tys. zł.

Jakie są wady i zalety podatku liniowego?

Jak każdy rodzaj opodatkowania tak i podatek liniowy ma swoje wady i zalety. 

Niewątpliwie do zalet można zaliczyć stałą stawkę, która nie ulega zmianie wraz z osiąganymi przychodami. Kolejnym atutem jest łatwość wyliczenia podatku liniowego, ponieważ nie obowiązują progi, ani potrzeba uwzględniania kwoty wolnej od podatku. Dużym udogodnieniem jest również brak konieczności płacenia podatku, w przypadku kiedy przedsiębiorca nie będzie miał dochodu.

Z kolei do wad można zaliczyć utratę prawa do korzystania z ulg np.: internetowej, na dziecko, czy rehabilitacyjnej. Dodatkowym utrudnieniem jest brak możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem oraz odliczenia kwoty wolnej od podatku.

Przedsiębiorca, który zamierza wybrać podatek liniowy jako formę rozliczania, może złożyć pisemne oświadczenie do Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, w którym uzyskał pierwszy dochód w danym roku (w grudniu, należy to zrobić do końca roku) lub za pomocą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne