Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Księgowość

Mały ZUS – komu przysługuje i jak długo trwa?

Mały ZUS

Wysokie podatki i rosnące składki ZUS skutecznie zniechęcają przedsiębiorców do otwierania własnej działalności gospodarczej. Warto jednak wiedzie, że początkujący przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z szeregu ulg, które uprawniają ich do opłacania niższych składek ZUS lub zupełnie zwalniają z tego obowiązku. Jednym z nich jest Mały ZUS 2022. Co należy wiedzieć o tego typie ulgi?

Nie każdy początkujący przedsiębiorca wie, że może zgłosić swoją chęć do przystąpienia i wykorzystania ulgi mały ZUS. Komu przysługuje mały ZUS i ile wynosi? Jak obliczyć mały ZUS? Czym jest mały ZUS plus i jakie warunki należy spełnić, aby z niego skorzystać?

Czym jest mały ZUS plus?

Mały ZUS, a właściwie odświeżona wersja mały ZUS plus, określany jest także mianem ulgi na start. Działalność gospodarcza, której przysługuje możliwość skorzystania z tego typu ulgi, przez maksymalnie 36 miesięcy płaci obniżone składki ubezpieczeń społecznych. Warunkiem jest jednak nie przekroczenie rocznego dochodu w wysokości 120 tysięcy złotych. Dodatkowo nie można zapomnieć, że składka zdrowotna od 2022 roku nie ulega obniżeniu ani odliczeniu od podatku i jest obowiązkowa dla każdego przedsiębiorcy.

Aby móc skorzystać z małego ZUS-u najłatwiej jest wypełnić i złożyć odpowiedni formularz już w trakcie rejestracji przedsiębiorstwa w CEIDG. Można to również zrobić online, zmieniając dane we wpisie w CEIDG poprzez profil zaufany bądź podpis kwalifikowany.

Mały ZUS

Mały ZUS dla firm w 2022 i 2023 roku – dla kogo?

Niektóre małe firmy mają możliwość płacenia składek ZUS po referencyjnej cenie. Mały ZUS dla nowych firm wynosi 24 miesiące i dotyczy jedynie niektórych grup przedsiębiorców. Na niższe składki na poczet Zakładu Ubezpieczeń Społecznych łapią się osoby, które spełniają dwa podstawowe warunki:

  • w przeciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych, przed otwarciem firmy, nie prowadził innej działalności pozarolniczej,
  • nie wykonywał działalności gospodarczej dla byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub poprzednim roku był zatrudniony na etacie i wykonywał czynności odpowiadające aktualnej działalności.

Wynika z tego, że osoba, która zdecyduje się korzystać z ulgi mały ZUS, przez okres 24 miesięcy nie może świadczyć żadnych czynności na rzecz byłego pracodawcy. W przeciwnym razie od razu traci prawo do korzystania z ulgi.

Z ulgi mały ZUS nie mogą natomiast korzystać osoby, które obecnie prowadzą działalność gospodarczą bądź przez poprzednie 60 miesięcy taką działalność prowadziły. Z ulgi wykluczeni są także przedsiębiorcy, którzy w tym czasie prowadzili placówkę publiczną lub niepubliczną na podstawie prawa oświatowego bądź byli wspólnikami w spółce jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Ile wynosi mały ZUS?

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, jest zobowiązany do odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalnej, rentowej, wypadkowej i ubezpieczenia zdrowotnego. Podobnie jak w przypadku umów zlecenie, składka chorobowa może być odprowadzana dobrowolnie.

Mały ZUS umożliwia natomiast opłacanie preferencyjnej stawki ZUS od zadeklarowanej indywidualnie kwoty. Należy tylko pamiętać o przestrzeganiu dolnego limitu. Wybrana podstawa składek do opłacenia nie może być niższa niż 30% minimalnego progu wynagrodzenia umowy o pracę ani o 60% wyższa niż prognozowanego przeciętego wynagrodzenia miesięcznego. W 2022 podstawa wymiaru składek małego ZUS-u wyniosła 903 zł, natomiast w pierwszym półroczu 2023 wyniesie 1047 zł.

Aby ustalić wymiar składki ZUS w ramach małego ZUS-u można skorzystać z gotowych, dostępnych w sieci kalkulatorów. Ustalenie podstawy składki w kolejnych latach prowadzenia działalności pozwala na dokładne wyliczenie wymiaru wysokości składki ZUS przy wykorzystaniu ulgi mały ZUS plus.

W celu wyliczenia podstawy składki należy wiedzieć przez ile dni prowadzona była działalność i jaki dochód został zarejestrowany. Dzięki równaniu 120000/365 dni roku kalendarzowego x liczbę dni prowadzenia działalności, wychodzi podstawa składki ZUS.

Mały ZUS

Mały ZUS a zawieszenie działalności gospodarczej

Składki małego ZUS-u opłacane są od dnia rozpoczęcia działalności. Warto jednak pamiętać, że zawieszenie działalności w tym czasie nie sprawia, że tym samym bieg terminu 24 miesięcy zatrzymuje się. Jeśli zatem zawiesimy działalność na kilka miesięcy, to po jej odwieszeniu okres preferencyjnego opłacania składki ZUS zmniejszy się proporcjonalnie.

W przypadku zawieszenia lub zamknięcia działalności na okres 5 lat, dopiero po upływie 60 miesięcy można otworzyć nową firmę i ponownie skorzystać z ulgi zmniejszającej wysokość składek opłacanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przeciągu tych 60 miesięcy nie można w żaden sposób być partnerem w żadnej spółce oraz innych, wymienionych wcześniej grupach, którym nie przysługuje ulga.

Możliwość skorzystania z małego ZUS-u plus jest dobrowolna. Można także zrezygnować z ulgi w trakcie roku, opłacając tym samym wyższe składki i posiadając w przyszłości wyższe świadczenia.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne