Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Koniec umowy o pracę a L4 – jak to działa?

L4 a koniec umowy

Zwolnienie lekarskie po ustaniu umowy o pracę to temat budzący liczne wątpliwości, które postaramy się tutaj rozwiać. Poniższy artykuł udziela odpowiedzi na następujące pytania:

 • Na czym polega kontynuowanie zwolnienia po ustaniu zatrudnienia?
 • Jak przebiega wypłacanie zasiłku chorobowego?
 • Jak wygląda sytuacja kobiet w ciąży?
 • Kiedy ZUS może odmówić wypłaty zasiłku?

Jak wygląda zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia?

Jeśli pracownik zachoruje jeszcze w trakcie trwania zatrudnienia i stanie się to nie później niż na dwa tygodnie przed rozwiązaniem umowy, a niezdolność do pracy utrzyma się przez 30 dni – wówczas przysługuje zasiłek chorobowy. Do momentu ustania stosunku pracy, za wypłacanie zasiłku odpowiada pracodawca. Gdy zaś minie termin rozwiązania umowy o pracę, wówczas pracodawca przekazuje dokumentację do ZUS-u, który kontynuuje wypłatę świadczeń. Czas wypłacania zasiłku chorobowego wynosi 182 dni lub 270 dni w przypadku kobiet w ciąży i osób chorych na gruźlicę.

Jak wygląda wypłata zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia?

Osoby przebywające na zwolnieniu mają prawo do 80% wynagrodzenia, a w przypadku kobiet w ciąży i osób, które uległy wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, kwota ta wynosi 100%. Wynagrodzenie przysługuje przez 33 dni od momentu wystąpienia niezdolności, a w przypadku pracowników po 50. roku życia przez 14 dni. Warto jednak pamiętać, że przysługujące w ciągu roku dni zwolnienia chorobowego są sumowane jako jeden okres, bez względu na przyczyny niezdolności do pracy. Po upływie wyznaczonego czasu pracownikom należy się zasiłek chorobowy.

Po upływie wyznaczonych 33 lub 14 dni pracodawca (a po ustaniu stosunku pracy ZUS) rozpoczyna wypłatę zasiłku chorobowego.

Zasiłek chorobowy podczas wypowiedzenia

Tutaj sytuacja wygląda podobnie. Dopóki nie ustał stosunek pracy, ZUS przelewa zasiłek chorobowy na konto pracodawcy, który następnie przekazuje je podwładnemu. Po ustaniu stosunku pracy ZUS wypłaca świadczenie bezpośrednio na konto pracownika. W tej sytuacji pracodawca jest zobowiązany przekazać do ZUS-u druk Z-3.

Jakie dokumenty należy złożyć do ZUS?

Aby otrzymać zasiłek chorobowy, musisz złożyć w ZUS odpowiednie druki. Obejmują one zaświadczenie lekarskie na druku e-ZLA, oświadczenie Z-10 (oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy) oraz wniosek o zasiłek chorobowy na wydruku ZAS-53. Dokumenty możesz złożyć osobiście lub skorzystać z platformy PUE ZUS.

L4 koniec umowy

Zwolnienie lekarskie w ciąży – czy przysługuje zawsze?

Kobiety udające się na zwolnienie lekarskie w ciąży to wciąż temat mocno kontrowersyjny. Pierwszą najważniejszą sprawą jest to, że sam fakt zajścia w ciążę nie jest wystarczający, aby ubiegać się o zwolnienie. Zwolnienie lekarskie przysługuje ciężarnej zawsze wtedy, gdy wykonywane w pracy obowiązki mogłyby zaszkodzić przyszłej matce i jej dziecku.

Wysokość zasiłku chorobowego podczas ciąży wynosi 100% kwoty wynagrodzenia, aby jednak tak było, trzeba poinformować pracodawcę o ciąży, dostarczając dokument ZUS ZLA oznaczony kodem B. Pracownica nie ma obowiązku informowania o ciąży, jednak wówczas przysługuje jej jedynie 80% wynagrodzenia.

Co ważne, pracodawca nie może wymusić na pracownicy, by udała się ona na chorobowe. Zwolnienie może być wystawione przez lekarza rodzinnego, ginekologa lub innego specjalistę.

Kiedy ZUS może odmówić wypłaty zasiłku chorobowego?

Prawo przewiduje niestety kilka sytuacji, w których ZUS może odmówić wypłaty świadczenia. Obejmują one:

 • kontynuowanie prac zarobkowych, uprawniających do objęcia ubezpieczeniem chorobowym,
 • ustalenie praw do emerytury lub renty,
 • spełnienie wymogów do wypłaty zasiłku emerytalnego, świadczeń przedemerytalnych lub zasiłku dla bezrobotnych,
 • przepracowany okres wyczekiwania jest niższy niż wymagany,
 • utrata tytułu do ubezpieczenia po wykorzystania całego okresu wypłaty zasiłku chorobowego.

Koniec umowy o prace a L4

L4 a koniec umowy o pracę – podsumowanie

 • Na zwolnienie lekarskie możesz pójść zarówno przed zakończeniem umowy, jak i do 14 dni po jej zakończeniu. Z tego tytułu możesz ubiegać się o zasiłek chorobowy.
 • Przez pierwsze 33 lub 14 dni (w przypadku pracownika powyżej 50. roku życia), otrzymujesz 80% (lub w przypadku kobiet ciężarnych, osób po wypadku i chorych na gruźlicę – 100%) wynagrodzenia.
 • Po upływie wyznaczonego okresu świadczenie zaczyna wypłacać ZUS po dostarczeniu stosownej dokumentacji.
 • Pracodawca wypłaca świadczenia jedynie do momentu obowiązywania umowy. Później obowiązek ten przejmuje ZUS.
 • Zwolnienie lekarskie w ciąży przysługuje zawsze, gdy warunki pracy stwarzają zagrożenie dla ciężarnej.
 • Pracodawca nie może wymusić pójścia na chorobowe.

Tematyka zwolnień lekarskich jest naturalnie dużo szerszym zagadnieniem, które pomagamy zrozumieć na naszym blogu dla samodzielnych przedsiębiorców. Zapoznaj się również z innymi publikacjami!

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Agencje SEO to podmioty specjalizujące się w pozycjonowaniu stron internetowych. Ich zadaniem jest przeprowadzenie działań, które mają na celu zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Współpraca z tego rodzaju...

Księgowość

Każda osoba zaciągająca zobowiązania finansowe musi pamiętać o terminowej spłacie należności. W przypadku braku odnotowania pokrycia zadłużenia, wierzyciel może wystosować pismo, które ma za zadanie przypomnieć o obowiązku terminowej...

Biznes

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, zastanawia się nad powierzeniem części obowiązków innym osobom. Duże przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniej logistyki i dobrej organizacji pracy. W wielu firmach powoływany jest...

Księgowość

Weksel in blanco inaczej nazywany wekslem niezupełnym jest papierem wartościowym, który obowiązkowo musi posiadać określone przez prawo cechy. Dokument ten jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Najczęściej wykorzystywany...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy. Zatem ile...

Księgowość

Przedsiębiorcy doskonale znają pojęcie amortyzacji środków trwałych. To właśnie ona pozwala im obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Amortyzacja została ujęta w prawie podatkowym oraz w ustawie o rachunkowości. Jej podstawowe...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne